áthidal ts ige 1a

1. ’〈híd(dal), hídszerű szerkezet(tel)〉 vmi fölött átjárást biztosít’ ❖ csendes mély vizeket kelle áthídlanunk [!], a’ parton álló fákat kivágván, ’s azokat a’ csermelyen keresztbe fektetvén (1850 Hunfalvy Pál C2147, 60) | S kietlen tél a patak vídám Tűkrét zordonan áthídalja (1886 Jakab Ödön C2194, 155) | a csatornát áthidaló szép Augarten-hid (1893 PallasLex. CD02) | az Erzsébet-sugárutat a betorkolás előtt áthidalják egy keresztirányú épületszárnnyal (1930 Budapesti Hírlap aug. 9. C4718, 4) | A medret cölöpökre épített magas rakodórámpa hidalja át (1953 Papp Ferenc² C3634, 336) | Létrával hidalják át a bombázásban átszakadt hidat Groznij közelében (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Ép v. Műsz) ’〈fallal határolt teret〉 a falak vízszintes v. ívelt összekötésével befed’ ❖ Egy hatalmas márvány ívboltozat hidalja át az egész termet (1886 Jókai Mór CD18) | a nagytermet áthidaló acél rácstartó (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. (kissé rég, átv is) ’〈nyílást, hézagot, hiányt stb. vmi(vel)〉 kipótol, betölt’ ❖ A malom kapui előhozattak s áthidalták velük a gátrést (1869 Jókai Mór CD18) | igyekszik műveltsége szakadékait áthidalni (1908 Hatvany Lajos CD10) | [a magyar nép származásáról alkotott] kép itt-ott még hiányos, hézagait feltevésekkel kell áthidalnunk, de egészében megbízható (1928 Hóman Bálint CD42).

1c. ’〈két szövegrész közti hézagot, hiányt vmilyen összekötő szöveg(gel)〉 tartalmi kapcsolatot létesítve betölt’ ❖ Flaubert … valósággal megfesti történetének … jeleneteit. A képek közeit egy pár szóval hidalja át (1913 Ambrus Zoltán C0606, 24) | A regény tulajdonképpen egyik részlete Kisfaludy Sándor életének, áthidaló fejezet a Kesergő Szerelem és a Boldog Szerelem között (1932 Pintér Jenő CD44) | Melyek azok a madáchi mondatok, amelyeket ezekben a tömegjelenetekben [a filmben] el lehet mondani? És eme, mondjuk, hogy helyesen kiválasztott sorokat nem kell-e majd áthidalni más kontársorokkal, Madách-pótlék sorokkal? (1940 Mohácsi Jenő CD10).

1d. ’〈térbeli v. időbeli távolságot v. (két időpont, időszak közötti) időtartamot〉 vmi(vel) kitölt’ ❖ át kellene hidalnom valahogy ama rettenetes veres reggel és e mai nap közötti szürke napokat (1894 Pekár Gyula C3458, 105) | Aki tud énekelni vagy fütyülni, ilyenkor énekel vagy fütyül, hogy mégis valami hangot adjon, hangot, amely áthidalja a feltétlenül együtt töltendő időt (1942 Szerb Antal 9668025, 173) | A családfa az Ádám és Noé közötti időszakot akarja áthidalni (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202) | hidaljuk át telefonnal a távolságot (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’〈két(, egymáshoz közeli) helyet, dolgot stb.〉(hídszerűen) összeköt, összekapcsol’ ❖ e két meredek sziklafal olyan messze el van most egymástól [!], hogy … merész gondolat volna egyik párkányát a másikkal áthidalni (1858 Jókai Mór C2250, 153) | A tárgyak alól villámgyorsan tolódnak elő a hosszu ostromlétrák, hogy áthidalják a fabástyát a kőbástyával (1901 Gárdonyi Géza C8719, 283) | a két hajót összekapcsolták és áthidalták (1904 ÓkoriLex. CD28).

2a. (Ép v. Műsz is) ’〈két elemet, falat v. ezek közötti távolságot megfelelő eszköz(zel)〉 hídszerűen összeköt’ ❖ Ily biztosítékot gyakorlati kivitelben mutat az 1. ábra, melyben porcelán alapzaton van a 2 szorító, egyrészt oldalt a vezető drót felvételére, másrészt fenn a 2 szorítót áthidaló ólomlemez felvételére szolgáló szorító csavarokkal (1896 PallasLex. CD02) | A talpasbölcső (ringó bölcső) az antik csecsemőágyból fejlődött a késő római vagy kora bizánci időkben úgy, hogy két-két lábát ívelt talppal hidalták át (1977 NéprajziLex. CD47) | Előfordult, hogy egy-egy mestergerenda esetleg két helyiséget is áthidalt (1980 NéprajziLex. CD47).

2b. (kissé rég) ’〈egymástól különálló tagokat, típusokat, fokozatokat stb.〉 vmilyen közbülső láncszemként összeköt’ ❖ Az ősfaj, mely az állatvilágot áthidalta, kihalt (1872 Jókai Mór C2292, 50) | az új akadémia … áthidalná a mintarajztanodát és a mesteriskolát (1898 Hock János C2093, 83).

3. ’〈ellentét(ek)et, ellentétes dolgokat, különbség(ek)et kiegyenlít, kibékít, ill. nehézség(ek)et vmi(vel)〉 megold’ ❖ [a nevelés] megváltoztatja az erkölcsöket; áthídalja a különböző osztályokat, személy- és vagyonbiztonságot szül (1875 Sándor János 8642001, 100) | elképzelhető a megoldásnak olyan módja is, amely áthidalná az elmélet és a gyakorlat között mutatkozó szakadékot (1913 Ambrus Zoltán C0606, 383) | a világháború által teremtett ellenséges táborokat át kell hidalni (1930 Jászi Oszkár 9277003, 425) | áthidalják az osztálykülönbségeket (1938 Szabó Zoltán¹ 9633001, 75) | [az államcsődöt] úgy lehetne csak valahogyan áthidalni, hogy a régi névértéken új, csekélyebb értékű ezüstdenariusokat kellene kibocsátani (1974 Ürögdi György 9745001, 79) | A generációs problémákat nehéz áthidalni, mert túl nagy a szakadék a nézetek között (1989 Keresztury Tibor 2001011, 50).

J: áthidaz.

Vö. CzF. általhidal vagy áthidal; ÉrtSz.; ÉKsz.

áthidal tárgyas ige 1a
1.
〈híd(dal), hídszerű szerkezet(tel) vmi fölött átjárást biztosít
csendes mély vizeket kelle áthídlanunk [!], a’ parton álló fákat kivágván, ’s azokat a’ csermelyen keresztbe fektetvén
(1850 Hunfalvy Pál)
S kietlen tél a patak vídám Tűkrét zordonan áthídalja
(1886 Jakab Ödön)
a csatornát áthidaló szép Augarten-hid
(1893 PallasLex.)
az Erzsébet-sugárutat a betorkolás előtt áthidalják egy keresztirányú épületszárnnyal
(1930 Budapesti Hírlap aug. 9.)
A medret cölöpökre épített magas rakodórámpa hidalja át
(1953 Papp Ferenc²)
Létrával hidalják át a bombázásban átszakadt hidat Groznij közelében
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (Ép v. Műsz)
〈fallal határolt teret〉 a falak vízszintes v. ívelt összekötésével befed
Egy hatalmas márvány ívboltozat hidalja át az egész termet
(1886 Jókai Mór)
a nagytermet áthidaló acél rácstartó
(1995 Magyar Hírlap)
1b. (kissé rég, átv is)
〈nyílást, hézagot, hiányt stb. vmi(vel) kipótol, betölt
A malom kapui előhozattak s áthidalták velük a gátrést
(1869 Jókai Mór)
igyekszik műveltsége szakadékait áthidalni
(1908 Hatvany Lajos)
[a magyar nép származásáról alkotott] kép itt-ott még hiányos, hézagait feltevésekkel kell áthidalnunk, de egészében megbízható
(1928 Hóman Bálint)
1c.
〈két szövegrész közti hézagot, hiányt vmilyen összekötő szöveg(gel) tartalmi kapcsolatot létesítve betölt
Flaubert … valósággal megfesti történetének … jeleneteit. A képek közeit egy pár szóval hidalja át
(1913 Ambrus Zoltán)
A regény tulajdonképpen egyik részlete Kisfaludy Sándor életének, áthidaló fejezet a Kesergő Szerelem és a Boldog Szerelem között
(1932 Pintér Jenő)
Melyek azok a madáchi mondatok, amelyeket ezekben a tömegjelenetekben [a filmben] el lehet mondani? És eme, mondjuk, hogy helyesen kiválasztott sorokat nem kell-e majd áthidalni más kontársorokkal, Madách-pótlék sorokkal?
(1940 Mohácsi Jenő)
1d.
〈térbeli v. időbeli távolságot v. (két időpont, időszak közötti) időtartamot〉 vmi(vel) kitölt
át kellene hidalnom valahogy ama rettenetes veres reggel és e mai nap közötti szürke napokat
(1894 Pekár Gyula)
Aki tud énekelni vagy fütyülni, ilyenkor énekel vagy fütyül, hogy mégis valami hangot adjon, hangot, amely áthidalja a feltétlenül együtt töltendő időt
(1942 Szerb Antal)
A családfa az Ádám és Noé közötti időszakot akarja áthidalni
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
hidaljuk át telefonnal a távolságot
(1997 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
〈két(, egymáshoz közeli) helyet, dolgot stb.〉 (hídszerűen) összeköt, összekapcsol
e két meredek sziklafal olyan messze el van most egymástól [!], hogy … merész gondolat volna egyik párkányát a másikkal áthidalni
(1858 Jókai Mór)
A tárgyak alól villámgyorsan tolódnak elő a hosszu ostromlétrák, hogy áthidalják a fabástyát a kőbástyával
(1901 Gárdonyi Géza)
a két hajót összekapcsolták és áthidalták
(1904 ÓkoriLex.)
2a. (Ép v. Műsz is)
〈két elemet, falat v. ezek közötti távolságot megfelelő eszköz(zel) hídszerűen összeköt
Ily biztosítékot gyakorlati kivitelben mutat az 1. ábra, melyben porcelán alapzaton van a 2 szorító, egyrészt oldalt a vezető drót felvételére, másrészt fenn a 2 szorítót áthidaló ólomlemez felvételére szolgáló szorító csavarokkal
(1896 PallasLex.)
A talpasbölcső (ringó bölcső) az antik csecsemőágyból fejlődött a késő római vagy kora bizánci időkben úgy, hogy két-két lábát ívelt talppal hidalták át
(1977 NéprajziLex.)
Előfordult, hogy egy-egy mestergerenda esetleg két helyiséget is áthidalt
(1980 NéprajziLex.)
2b. (kissé rég)
〈egymástól különálló tagokat, típusokat, fokozatokat stb.〉 vmilyen közbülső láncszemként összeköt
Az ősfaj, mely az állatvilágot áthidalta, kihalt
(1872 Jókai Mór)
az új akadémia … áthidalná a mintarajztanodát és a mesteriskolát
(1898 Hock János)
3.
〈ellentét(ek)et, ellentétes dolgokat, különbség(ek)et kiegyenlít, kibékít, ill. nehézség(ek)et vmi(vel) megold
[a nevelés] megváltoztatja az erkölcsöket; áthídalja a különböző osztályokat, személy- és vagyonbiztonságot szül
(1875 Sándor János)
elképzelhető a megoldásnak olyan módja is, amely áthidalná az elmélet és a gyakorlat között mutatkozó szakadékot
(1913 Ambrus Zoltán)
a világháború által teremtett ellenséges táborokat át kell hidalni
(1930 Jászi Oszkár)
áthidalják az osztálykülönbségeket
(1938 Szabó Zoltán¹)
[az államcsődöt] úgy lehetne csak valahogyan áthidalni, hogy a régi névértéken új, csekélyebb értékű ezüstdenariusokat kellene kibocsátani
(1974 Ürögdi György)
A generációs problémákat nehéz áthidalni, mert túl nagy a szakadék a nézetek között
(1989 Keresztury Tibor)
Vö. CzF. általhidal vagy áthidal; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások