átjárat fn 3A (rég)

1. ’vhova, ill. vmin keresztül való átjárás, áthaladás, átjutás’ ❖ A hintó … egy közel fekvő révnek tart, melyben az átjáratot … komp eszközli (1859 Kemény Zsigmond C2612, 81) | Másnap reggel újra megkísérté az ellenfél kierőszakolni az átjáratot a malomgátnál (1877 Jókai Mór CD18).

2. (ritk) ’átalakulás, átmenet vmiből vmibe’ ❖ [a szónok] ismeri, minő hatása van a fokonkénti hangemelkedésnek, biztosan kezeli az átjáratokat egyik indulatból a másikba (1854 Jókai Mór C2244, 372).

3. ’vhova, ill. vmin keresztül való átjárásra haszn., ill. arra alkalmas hely v. építmény; átjáró, átjárás’ ❖ [A kém] kitudta, hol legvédetlenebbek az átjáratok a folyón (1855 Jókai Mór C2258, 280) | A városház terjedelmes udvara két részre van osztva, egyik felében a börtön helyiségek, másik felében az élelmi szerek és gyümölcsök állandó vásárhelye van, átjárattal a Sz.-Miklós utczába vezető Sáros-utczába (1870 Orbán Balázs 8340017, 174) | a folyó átjáratát védelmező erőddel (1893 PallasLex. CD02) | A főherceg már e napra tervezte a vár két körbástyájára a rohamot, mivel azonban az ingoványos talajon a szükséges átjáratok még nem voltak készen, a roham elmaradt (1940 Bánlaky József CD16).

átjárat főnév 3A (rég)
1.
vhova, ill. vmin keresztül való átjárás, áthaladás, átjutás
A hintó … egy közel fekvő révnek tart, melyben az átjáratot … komp eszközli
(1859 Kemény Zsigmond)
Másnap reggel újra megkísérté az ellenfél kierőszakolni az átjáratot a malomgátnál
(1877 Jókai Mór)
2. (ritk)
átalakulás, átmenet vmiből vmibe
[a szónok] ismeri, minő hatása van a fokonkénti hangemelkedésnek, biztosan kezeli az átjáratokat egyik indulatból a másikba
(1854 Jókai Mór)
3.
vhova, ill. vmin keresztül való átjárásra haszn., ill. arra alkalmas hely v. építmény; átjáró, átjárás
[A kém] kitudta, hol legvédetlenebbek az átjáratok a folyón
(1855 Jókai Mór)
A városház terjedelmes udvara két részre van osztva, egyik felében a börtön helyiségek, másik felében az élelmi szerek és gyümölcsök állandó vásárhelye van, átjárattal a Sz.Szent-Miklós utczába vezető Sáros-utczába
(1870 Orbán Balázs)
a folyó átjáratát védelmező erőddel
(1893 PallasLex.)
A főherceg már e napra tervezte a vár két körbástyájára a rohamot, mivel azonban az ingoványos talajon a szükséges átjáratok még nem voltak készen, a roham elmaradt
(1940 Bánlaky József)

Beállítások