átmenő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → átmegy.

II. mn 17C1

1. (Ker v. Közl) ’az országon keresztül más országok között lebonyolódó, ill. vmely helységen, területen (megállás nélkül) áthaladó 〈forgalom, kereskedelem〉’ ❖ [a kormány] nemcsak ura a helyzetnek az ország területén belől, de számot tevő tényező az átmenő forgalomban is (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Ormuz városa] az átmenő kereskedésen kívül gyöngyhalászatának köszöné virágzását (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Irak […] Jordánia területén keresztül bonyolította jelentős átmenő kereskedelmét (1996 Magyar Hírlap CD09) | még az idegenforgalmi idény kezdete előtt lezárják a Várnegyedet az átmenő forgalom elől, s csak a helyi polgárok autóit engedik be a Vár területére (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Ker v. Közl v. Vasút) ’ilyen forgalmat lebonyolító, ill. ilyen forgalomban részt vevő’ ❖ [várából] az átmenő kereskedőket megrohanni nem szokta (1845 Eötvös József 8126005, 126) | Magyarország postadíjegység követelése az átmenő nemzetközi postaküldemények után (1891 Minisztertanácsi ülések CD24) | átmenő országból az ember- és kábítószer-csempészet terén is mindinkább célországgá válunk (1994 Magyar Hírlap CD09) | A [kisiklott] vagonok elzárták a pályát, ezért az átmenő gyorsvonatokat más útvonalra irányították (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az átmenő kamionokat nálunk is […] úthasználati díj fizetésére kellene kötelezni (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈időben vmely következő szakaszra〉 átnyúló, áthúzódó’ ❖ Ez az elszánt, lelkes csoport, parancsnoka által felvillanyozva, még a következő évre átmenőleg is eredményesen dacolt az emiatt mérgében toporzékoló császári fővezérrel (1941 Bánlaky József CD16).

2a. (Ker) ’az előző időszakban el nem adott 〈termés, árukészlet〉’ ❖ átmenő készlet (1994 Magyar Hírlap CD09) | A borhamisítás miatt több mint egymillió hektoliter átmenő borkészlet áll a borospincékben (1998 Magyar Hírlap CD09) | az aratáskori úgynevezett átmenő búzakészletek minimálisra csökkentek (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (Pénz) ’a következő évben fizetendő összeg’ ❖ a kilencven napra felvett összegek visszafizetése már 1995-ben lesz. Vagyis átmenő pénzekről van szó (1994 Magyar Hírlap CD09) | a 12 milliárd forint a vagyonkezelő holding könyveiben csak átmenő tételt jelentett (1995 Figyelő CD2601) | Az átmenő passzívák 270 millió forintra nőttek (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’átmeneti, ideiglenes’ ❖ nem egy óra-, egy nap vagy átmenő szakra, hanem örökké (1844 Kuthy Lajos C2862, 19) | Reméllem […] hogy a baj csak átmenő (1882 Tóth Lőrinc C4299, 199) | az átmenő lakások készültségi fokának emelésére [az Országos Tervhivatal hitelt biztosít] (1958 Esti Hírlap jún. 22. C0122, 3).

4. (rég) ’két különböző fajta tulajdonságait egyesítő, átmeneti’ ❖ [A művészet alkotásai közül mind térben, mind időben megjelenik] a táncz meg a szinészet, vagyis az átmenő művészetek (1882 e. Greguss Ágost 8163007, 264).

III. fn 36B4

1. (rég) ’vhol (gyalog) áthaladó személy’ ❖ mint egy szemtelen kofa Rohadt gyümölcsét lármásan dicséri ’S az átmenők közt majd ezt majd amazt Betyár gunyokkal megtámadni kész (1815 Berzsenyi Dániel 8054107, 127) | [a hídon] különbség nélkül minden átmenő […] fizessen (1834–1835 Ormós Zsigmond 8341009, 208) | hogy üldögeltem én szegény leány, Szépen néze minden átmenő reám (1858 Czuczor Gergely 8078004, 15) | a régi hajóhídon szerencsétlenség történt, egyik része leszakadt, s többen estek áldozatul az átmenők közűl (1887 Vachott Sándorné 8500003, 279).

1a. (rég) ’átutazó, vándor’ ❖ hantom felett nem mondja senki majd Az átmenőnek sírva, ott ki fekszik (1834 Eötvös József 8126023, 64) | [királyod] vendégszeretve fogadott hadastól, sok jóval árasztott el átmenőt (1868 Szigligeti Ede C4000, 336) | finánc, aki minden átmenőt csak azért vizitál meg, hogy nem kaphat-e nála valami mauthbarest [= vámot]? (1904 e. Jókai Mór CD18).

2. (rég) ’vmin keresztül v. vhova való átjárásra haszn. hely v. építmény; átjáró’ ❖ Az állandó erős akarat […] a’ Tamesis [= Temze] mély feneke alatt készít szároz [!] bátorságos Átmenőt (1828 Széchenyi István C3887, 93).

3. (-ben raggal, hsz-szerűen) (kissé rég) ’vhol v. vhova átmenet, áthaladás, átutazás közben’ ❖ Átmenőben egy embert látott a’ szégyenkövön (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320002, 142) | Idegen város volt a jelennek perce, Ahol meg sem áll az útas átmenőben (1852 Arany János CD01) | Asztalbontás után, átmenőben a szalonba, Knopp báró karon fogta a házigazdát (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | nem is álmodott dallamokat sírunk az átváltozás fekete hidján átmenőben (1914 Oláh Gábor 9487063, 148).

3a. (-ben raggal, hsz-szerűen) (kissé rég) ’vmibe való átmenet, átalakulás állapotában’ ❖ újabb költőinknél az úgynevezett időmértékes verselés is természetes igyekvéssel átmenőben van a hangsúlyos felé (1911 Ignotus CD10) | Terike már polgáriba járt. Gyermek volt még, de gyönyörű gyermek, átmenőben a szűzecskébe (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átmenő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévátmegy
II. melléknév 17C1
1. (Ker v. Közl)
az országon keresztül más országok között lebonyolódó, ill. vmely helységen, területen (megállás nélkül) áthaladó 〈forgalom, kereskedelem〉
[a kormány] nemcsak ura a helyzetnek az ország területén belől, de számot tevő tényező az átmenő forgalomban is
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Ormuz városa] az átmenő kereskedésen kívül gyöngyhalászatának köszöné virágzását
(1904 Nagy képes világtörténet)
Irak […] Jordánia területén keresztül bonyolította jelentős átmenő kereskedelmét
(1996 Magyar Hírlap)
még az idegenforgalmi idény kezdete előtt lezárják a Várnegyedet az átmenő forgalom elől, s csak a helyi polgárok autóit engedik be a Vár területére
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (Ker v. Közl v. Vasút)
ilyen forgalmat lebonyolító, ill. ilyen forgalomban részt vevő
[várából] az átmenő kereskedőket megrohanni nem szokta
(1845 Eötvös József)
Magyarország postadíjegység követelése az átmenő nemzetközi postaküldemények után
(1891 Minisztertanácsi ülések)
átmenő országból az ember- és kábítószer-csempészet terén is mindinkább célországgá válunk
(1994 Magyar Hírlap)
A [kisiklott] vagonok elzárták a pályát, ezért az átmenő gyorsvonatokat más útvonalra irányították
(1994 Magyar Hírlap)
Az átmenő kamionokat nálunk is […] úthasználati díj fizetésére kellene kötelezni
(1994 Magyar Hírlap)
2.
〈időben vmely következő szakaszra〉 átnyúló, áthúzódó
Ez az elszánt, lelkes csoport, parancsnoka által felvillanyozva, még a következő évre átmenőleg is eredményesen dacolt az emiatt mérgében toporzékoló császári fővezérrel
(1941 Bánlaky József)
2a. (Ker)
az előző időszakban el nem adott 〈termés, árukészlet〉
átmenő készlet
(1994 Magyar Hírlap)
A borhamisítás miatt több mint egymillió hektoliter átmenő borkészlet áll a borospincékben
(1998 Magyar Hírlap)
az aratáskori úgynevezett átmenő búzakészletek minimálisra csökkentek
(2000 Magyar Hírlap)
2b. (Pénz)
a következő évben fizetendő összeg
a kilencven napra felvett összegek visszafizetése már 1995-ben lesz. Vagyis átmenő pénzekről van szó
(1994 Magyar Hírlap)
a 12 milliárd forint a vagyonkezelő holding könyveiben csak átmenő tételt jelentett
(1995 Figyelő)
Az átmenő passzívák 270 millió forintra nőttek
(1996 Magyar Hírlap)
3. (rég)
átmeneti, ideiglenes
nem egy óra-, egy nap vagy átmenő szakra, hanem örökké
(1844 Kuthy Lajos)
Reméllem […] hogy a baj csak átmenő
(1882 Tóth Lőrinc)
az átmenő lakások készültségi fokának emelésére [az Országos Tervhivatal hitelt biztosít]
(1958 Esti Hírlap jún. 22.)
4. (rég)
két különböző fajta tulajdonságait egyesítő, átmeneti
[A művészet alkotásai közül mind térben, mind időben megjelenik] a táncz meg a szinészet, vagyis az átmenő művészetek
(1882 e. Greguss Ágost)
III. főnév 36B4
1. (rég)
vhol (gyalog) áthaladó személy
mint egy szemtelen kofa Rohadt gyümölcsét lármásan dicséri ’S az átmenők közt majd ezt majd amazt Betyár gunyokkal megtámadni kész
(1815 Berzsenyi Dániel)
[a hídon] különbség nélkül minden átmenő […] fizessen
(1834–1835 Ormós Zsigmond)
hogy üldögeltem én szegény leány, Szépen néze minden átmenő reám
(1858 Czuczor Gergely)
a régi hajóhídon szerencsétlenség történt, egyik része leszakadt, s többen estek áldozatul az átmenők közűl
(1887 Vachott Sándorné)
1a. (rég)
átutazó, vándor
hantom felett nem mondja senki majd Az átmenőnek sírva, ott ki fekszik
(1834 Eötvös József)
[királyod] vendégszeretve fogadott hadastól, sok jóval árasztott el átmenőt
(1868 Szigligeti Ede)
finánc, aki minden átmenőt csak azért vizitál meg, hogy nem kaphat-e nála valami mauthbarest [= vámot]?
(1904 e. Jókai Mór)
2. (rég)
vmin keresztül v. vhova való átjárásra haszn. hely v. építmény; átjáró
Az állandó erős akarat […] a’ Tamesis [= Temze] mély feneke alatt készít szároz [!] bátorságos Átmenőt
(1828 Széchenyi István)
3. (-ben raggal, hsz-szerűen) (kissé rég)
vhol v. vhova átmenet, áthaladás, átutazás közben
Átmenőben egy embert látott a’ szégyenkövön
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Idegen város volt a jelennek perce, Ahol meg sem áll az útas átmenőben
(1852 Arany János)
Asztalbontás után, átmenőben a szalonba, Knopp báró karon fogta a házigazdát
(1905 Mikszáth Kálmán)
nem is álmodott dallamokat sírunk az átváltozás fekete hidján átmenőben
(1914 Oláh Gábor)
3a. (-ben raggal, hsz-szerűen) (kissé rég)
vmibe való átmenet, átalakulás állapotában
újabb költőinknél az úgynevezett időmértékes verselés is természetes igyekvéssel átmenőben van a hangsúlyos felé
(1911 Ignotus)
Terike már polgáriba járt. Gyermek volt még, de gyönyörű gyermek, átmenőben a szűzecskébe
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások