átnézet fn 3B

1. (rég) ’az átnéz igével kifejezett cselekvés’ ❖ A felküldött 2 ívet mindenesetre magadnak kell majd átnézned s azonkivül még 2 mást (mindenikünkre 4 ív jut átnézetűl) (1833 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, 229) | mégse tehetem, […] hogy azoknak [ti. a jegyzőkönyveknek] ha csak futólagos átnézete után is ki ne emeljem azon főbb mozzanatokat, melyek […] általános történelmi becsüek (1870 Orbán Balázs CD22).

2. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’keresztülnézve rajta’ ❖ Mivel a drót magasabban állt, mint a szita, a papirosanyag ezen a helyen valamivel vékonyabb lett, s átnézetben világosabb vonalakat mutatott, mint a papiros egyéb része (1955 Tevan Andor C6169, 56).

3. ’az a kép, amit akkor látunk, amikor vmely átlátszó, átvilágítható anyagon, tárgyon keresztülnézünk’ ❖ Zsírálló csomagolópapírok: […] Felületük zárt, fogásuk üvegszerű, átnézetük tiszta, esetleg áttetsző (2000 Kerekes Titusz C6170, 87).

4. (rég) ’áttekintést nyújtó leírás vmiről, vmilyen szempontból történő bemutatása vminek’ ❖ nem lesz, úgy hiszem, fölösleges, e helytt a magyar dialectusok rövid átnézetét adnom úgy, mint azokat vagy hallásból, vagy egyes leirásokból ismerem (1837 Vörösmarty Mihály C4539, 38) | A’ szerző … az akkori szerelemdalnokok … igen pontos tudósitásaik után tökéletes átnézetét adja … a’ régi várak’ architecturájának (1837 Figyelmező C6730, 41) | ezt kiegészitőleg elkerülhetlenül szükségesnek itélem Marosszék – folyamrendszerével szorosan összefüggő – orografi [= hegyrajzi] viszonyait bármily rövidre vonva is tárgyalni, mert ez átnézetünk csak ekként lesz kiegészitettnek tekinthető (1870 Orbán Balázs 8340015, 4).

4a. (rég)(tartalmi) összefoglaló, kivonat’ ❖ Terjeszd-elé tehát eddigi vizsgálatink’ főbb eredményeit, rövid átnézetben! (1839 Szász Károly¹ C3819, 167) | Kitetszik az átnézetből, hogy Nemzeti Almanachunk első évfolyama némi középszerűt is ad sok jeles mellett (1840 Vörösmarty Mihály C4538, 378) | Az Elvesztett Paradicsom ez előre bocsátott tartalmi átnézete egyszerre s önkénytelenűl azt a benyomást teszi, mintha egy drámai mű tartalmi vázlata állana előttünk s e benyomáson – lényegileg legalább – az sem igen módosít, ha átnézet helyett magát a művet egészében olvassuk (1882 Szász Károly² 8426067, 460).

4b. (rég) ’számadatokat összefoglaló, könnyen áttekinthető jelentés, kimutatás’ ❖ A kereskedelmi ministerium … hivatalos … átnézetét adta ki azon ezüst s arany mennyiségnek, melyet a mexicói bányák … szolgáltattak (1861 Rosty Pál C3639, 195) | [az egyháztanács] elrendeli, hogy az egyházmegyéjük javára folyósított fizetésekről és járúlékokról kimutatást kapjanak, a galicziai tartományi számszékhez fordúlt s attól 1835 június 18-án meg is kapta az alap összes jövedelmeinek átnézetét (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

5. (rég) ’átfogó kép, áttekintés vmiről’ ❖ nem nyertünk volna-e tisztább átnézetet, ha a’ belső országos és népi élet, a’ külső történetektől elválasztva, adatott volna elő? (1837 Figyelmező C6730, 23) | hogy Brassó multjának teljes átnézetét nyerhessük, elő kell még adnom vallástörténelmét (1873 Orbán Balázs CD22) | nemcsak általános átnézetet kapott az ember a víz alatti életről, de annak sok apró részleteibe is bepillanthatott (1877 Xantus János C4561, 8) | A mellékelt ábra átnézetet nyujt a vér ezen körútjáról (1897 PallasLex. CD02) | A tájak és nemzedékek szerinti átnézet például, amelyet Farkas Gyula próbál német előzmények után a magyar irodalomra alkalmazni, bizonnyal mélyebbre megy; mint az eddigi iskolák-szerinti (1931 Babits Mihály 9014139, 219).

Vö. CzF. általnézet vagy átnézet; ÚMTsz.

átnézet főnév 3B
1. (rég)
az átnéz igével kifejezett cselekvés
A felküldött 2 ívet mindenesetre magadnak kell majd átnézned s azonkivül még 2 mást (mindenikünkre 4 ív jut átnézetűl)
(1833 Vörösmarty-emlékkönyv)
mégse tehetem, […] hogy azoknak [ti. a jegyzőkönyveknek] ha csak futólagos átnézete után is ki ne emeljem azon főbb mozzanatokat, melyek […] általános történelmi becsüek
(1870 Orbán Balázs)
2. (-ben raggal, hsz-szerűen)
keresztülnézve rajta
Mivel a drót magasabban állt, mint a szita, a papirosanyag ezen a helyen valamivel vékonyabb lett, s átnézetben világosabb vonalakat mutatott, mint a papiros egyéb része
(1955 Tevan Andor)
3.
az a kép, amit akkor látunk, amikor vmely átlátszó, átvilágítható anyagon, tárgyon keresztülnézünk
Zsírálló csomagolópapírok: […] Felületük zárt, fogásuk üvegszerű, átnézetük tiszta, esetleg áttetsző
(2000 Kerekes Titusz)
4. (rég)
áttekintést nyújtó leírás vmiről, vmilyen szempontból történő bemutatása vminek
nem lesz, úgy hiszem, fölösleges, e helytt a magyar dialectusok rövid átnézetét adnom úgy, mint azokat vagy hallásból, vagy egyes leirásokból ismerem
(1837 Vörösmarty Mihály)
A’ szerző … az akkori szerelemdalnokok … igen pontos tudósitásaik után tökéletes átnézetét adja … a’ régi várak’ architecturájának
(1837 Figyelmező)
ezt kiegészitőleg elkerülhetlenül szükségesnek itélem Marosszék – folyamrendszerével szorosan összefüggő – orografi [= hegyrajzi] viszonyait bármily rövidre vonva is tárgyalni, mert ez átnézetünk csak ekként lesz kiegészitettnek tekinthető
(1870 Orbán Balázs)
4a. (rég)
(tartalmi) összefoglaló, kivonat
Terjeszd-elé tehát eddigi vizsgálatink’ főbb eredményeit, rövid átnézetben!
(1839 Szász Károly¹)
Kitetszik az átnézetből, hogy Nemzeti Almanachunk első évfolyama némi középszerűt is ad sok jeles mellett
(1840 Vörösmarty Mihály)
Az Elvesztett Paradicsom ez előre bocsátott tartalmi átnézete egyszerre s önkénytelenűl azt a benyomást teszi, mintha egy drámai mű tartalmi vázlata állana előttünk s e benyomáson – lényegileg legalább – az sem igen módosít, ha átnézet helyett magát a művet egészében olvassuk
(1882 Szász Károly²)
4b. (rég)
számadatokat összefoglaló, könnyen áttekinthető jelentés, kimutatás
A kereskedelmi ministerium … hivatalos … átnézetét adta ki azon ezüst s arany mennyiségnek, melyet a mexicói bányák … szolgáltattak
(1861 Rosty Pál)
[az egyháztanács] elrendeli, hogy az egyházmegyéjük javára folyósított fizetésekről és járúlékokról kimutatást kapjanak, a galicziai tartományi számszékhez fordúlt s attól 1835 június 18-án meg is kapta az alap összes jövedelmeinek átnézetét
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
5. (rég)
átfogó kép, áttekintés vmiről
nem nyertünk volna-e tisztább átnézetet, ha a’ belső országos és népi élet, a’ külső történetektől elválasztva, adatott volna elő?
(1837 Figyelmező)
hogy Brassó multjának teljes átnézetét nyerhessük, elő kell még adnom vallástörténelmét
(1873 Orbán Balázs)
nemcsak általános átnézetet kapott az ember a víz alatti életről, de annak sok apró részleteibe is bepillanthatott
(1877 Xantus János)
A mellékelt ábra átnézetet nyujt a vér ezen körútjáról
(1897 PallasLex.)
A tájak és nemzedékek szerinti átnézet például, amelyet Farkas Gyula próbál német előzmények után a magyar irodalomra alkalmazni, bizonnyal mélyebbre megy; mint az eddigi iskolák-szerinti
(1931 Babits Mihály)
Vö. CzF. általnézet vagy átnézet; ÚMTsz.

Beállítások