áttekintés fn 4B

1. ’az áttekint igével kifejezett cselekvés’ ❖ Azokról, amiket én a fabulában kevesbbé helyeseknek tartok, értesíteni foglak a charakterek áttekintése után (1826–1827 Toldy Ferenc 8481034, 27).

2. ’az a lehetőség, hogy vhova, vmire át lehet látni; rálátás’ ❖ éppen a várral szembe, mint egy annak kedveért Pallos pataka nyakának nevezett lelapulással bir; egy áttekintést engedve a siklódi Nagykőre és Firtos várára (1870 Orbán Balázs 8340016, 95).

2a. (rég) ’vmire táruló kilátás, látvány’ ❖ Felséges itt a tó áttekintése (1853 Pencz Miklós C4016, 317).

3. ’vmiről alkotott, átfogó kép’ ❖ [az iparoslegény] az egésznek még csak teljes áttekintését sem nyerheti meg (1841 Kossuth Lajos CD32) | [Paul Reynaud pénzügyminiszter rádióbeszéde] áttekintést ad a francia nemzet gazdasági problémáiról (1939 Független Újság 2126001, 10) | a [hadifoglyok létszámát] becslőknek sem volt mindig kellő áttekintésük a valóságos és teljes helyzetről (1985 Borbándi Gyula 9811002, 12).

3a. ’a helyzet, a körülmények megítélését lehetővé tevő (tárgy)ismeret, tájékozottság’ ❖ Az államférfinak nagysága attól függ, hogy milyen teljes az áttekintése és milyen messzire terjed az előrelátása (1895 Apponyi Albert C0624, 35) | [a nőknek] a világtörténelemben nincs áttekintésük (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 262) | A művelődési tárcának […] nincs áttekintése arról, hogy miként érinti a felsőoktatási intézményeket a négymilliárd forintos költségvetési elvonás (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’átfogó képet nyújtó leírás, ismertetés vmiről, vmilyen szempontból való bemutatása vminek’ ❖ A’ második kötetben legelől állanak az összehasonlító törvényhozás’ historiájának főbb elvei, mi az egész historiának egy nagyszerű áttekintését foglalja magában (1837 Figyelmező C6730, 200) | Ez áttekintésből látjuk, hogy legtöbb háziállat Ázsiából kerűlt hozzánk (1884 Hunfalvy János 8191001, 34) | [Az öntudat születése című munka első kötetének] fele áttekintése az eddigi természettudományos eredményeknek (1920 Karinthy Frigyes 9309025, 156) | Ezzel be is fejeztem rövid áttekintésemet az egyházi személyek világi életéről (1957 Ráth-Végh István 9556004, 343).

5. ’vminek a felmérése, számbavétele’ ❖ A jog- és állambölcsészet tanai a jog ezen négy csoportjába tartozó intézmények áttekintését, öszszeköttetéseit és törvényeit tartalmazzák (1885 Pulszky Ágost 8380001, 52) | A házassági akadályok áttekintése (1900 Rézbányai József 8637001, 621) | több jeles európai nyelvész kísérelte meg […] az indoeurópai szókincsanyagnak az áttekintését és értelmezését (1987 Balázs János² 1009002, 151).

Vö. CzF. általtekintés vagy áttekintés; ÉrtSz.; ÉKsz.

áttekintés főnév 4B
1.
az áttekint igével kifejezett cselekvés
Azokról, amiket én a fabulában kevesbbé helyeseknek tartok, értesíteni foglak a charakterek áttekintése után
(1826–1827 Toldy Ferenc)
2.
az a lehetőség, hogy vhova, vmire át lehet látni; rálátás
éppen a várral szembe, mint egy annak kedveért Pallos pataka nyakának nevezett lelapulással bir; egy áttekintést engedve a siklódi Nagykőre és Firtos várára
(1870 Orbán Balázs)
2a. (rég)
vmire táruló kilátás, látvány
Felséges itt a tó áttekintése
(1853 Pencz Miklós)
3.
vmiről alkotott, átfogó kép
[az iparoslegény] az egésznek még csak teljes áttekintését sem nyerheti meg
(1841 Kossuth Lajos)
[Paul Reynaud pénzügyminiszter rádióbeszéde] áttekintést ad a francia nemzet gazdasági problémáiról
(1939 Független Újság)
a [hadifoglyok létszámát] becslőknek sem volt mindig kellő áttekintésük a valóságos és teljes helyzetről
(1985 Borbándi Gyula)
3a.
a helyzet, a körülmények megítélését lehetővé tevő (tárgy)ismeret, tájékozottság
Az államférfinak nagysága attól függ, hogy milyen teljes az áttekintése és milyen messzire terjed az előrelátása
(1895 Apponyi Albert)
[a nőknek] a világtörténelemben nincs áttekintésük
(1918 Móricz Zsigmond)
A művelődési tárcának […] nincs áttekintése arról, hogy miként érinti a felsőoktatási intézményeket a négymilliárd forintos költségvetési elvonás
(1995 Magyar Hírlap)
4.
átfogó képet nyújtó leírás, ismertetés vmiről, vmilyen szempontból való bemutatása vminek
A’ második kötetben legelől állanak az összehasonlító törvényhozás’ historiájának főbb elvei, mi az egész historiának egy nagyszerű áttekintését foglalja magában
(1837 Figyelmező)
Ez áttekintésből látjuk, hogy legtöbb háziállat Ázsiából kerűlt hozzánk
(1884 Hunfalvy János)
[Az öntudat születése című munka első kötetének] fele áttekintése az eddigi természettudományos eredményeknek
(1920 Karinthy Frigyes)
Ezzel be is fejeztem rövid áttekintésemet az egyházi személyek világi életéről
(1957 Ráth-Végh István)
5.
vminek a felmérése, számbavétele
A jog- és állambölcsészet tanai a jog ezen négy csoportjába tartozó intézmények áttekintését, öszszeköttetéseit és törvényeit tartalmazzák
(1885 Pulszky Ágost)
A házassági akadályok áttekintése
(1900 Rézbányai József)
több jeles európai nyelvész kísérelte meg […] az indoeurópai szókincsanyagnak az áttekintését és értelmezését
(1987 Balázs János²)
Vö. CzF. általtekintés vagy áttekintés; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások