áttelepedik tn ige 12b6

1. (átv is) ’〈személy(ek csoportja)〉 más vidékre, országba v. városba költözik és ott megtelepedik’ ❖ A XV. és XVI. század folytán a török dulások miatt több család áttelepedett Horvátországból hazánkba (1858 Nagy Iván CD31) | Még él a Burg-színház szelleme s remélhetőleg áttelepszik régi történeti helyéről az új színházi épületnek díszes csarnokaiba is (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a szarmaták már a Kr. u. II. századtól kezdve nagyobb rajokban kezdtek áttelepedni a Dunán római uralom alá (1930 Marjalaki Kiss Lajos CD10) | [Mindszenty József bíboros Rómából 1971.] október 23-án áttelepedett Bécsbe (1985 Borbándi Gyula 9811015, 342).

1a. ’〈élőlény(ek csoportja)〉 más élőhelyre költözik, és ott megtelepedik’ ❖ A Duna tájairól 1878 óta a Balaton mellékére is áttelepedő Ibis falcinellus [= batla] (1891 Herman Ottó CD50) | Itt-ott egy-egy bükk- vagy nyírfa telepedett át a túloldalról egy-egy védettebb mélyedésbe (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a rühatka] az emberre is áttelepszik (1924 RévaiNagyLex. C5712, 455) | [a firkáló bogár] csak a homoki szőlők telepítésével vált kártékonnyá, amikor dudvákról […] telepedett át a szőlőre (1933 Az állatok világa ford. CD46).

1b. ’〈gyár, intézmény, gyűjtemény stb.〉 másik helyre költözik, ill. székhelyét máshova teszi át’ ❖ [Késmárk] ipara sokat veszített korábbi jelentőségéből, nagy szövőgyára áttelepedett (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 257) | a régi Műcsarnokba a modern külföldi szobrászanyag is áttelepedne, tehát a Szépművészeti Múzeum helyet kapna a mai magyar szobrászati anyag terjeszkedésére (1934 Farkas Zoltán CD10) | [mivel Ausztriából kitiltották, az Út és Cél című] lap áttelepedett Münchenbe (1985 Borbándi Gyula 9811013, 293) | [az 1849. augusztus 1-jén] Arad várába áttelepedett kormány (1999 Kovács István CD17).

2. (biz, átv is)(lassan, kényelmesen) másik helyre átül, ill. ott elhelyezkedik’ ❖ [az albérlő] csak reggel jön haza […]. – Akkor megvetem az ágyat, s áttelepedek a díványra (1905 Gárdonyi Géza C1833, 118) | [A barátaim] át akartak telepedni, de nem volt hely, mire valamennyien átköltözködtünk a falmenti nagyasztalhoz (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 194) | [a fővámos válaszomat] valami talányos, csendes komolysággal [fogadta], ami hirtelen a két mellette ülő vámos arcára is áttelepedett (1988 Kertész Imre² CD41).

J: áttelepül.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

áttelepedik tárgyatlan ige 12b6
1. (átv is)
〈személy(ek csoportja) más vidékre, országba v. városba költözik és ott megtelepedik
A XV. és XVI. század folytán a török dulások miatt több család áttelepedett Horvátországból hazánkba
(1858 Nagy Iván)
Még él a Burg-színház szelleme s remélhetőleg áttelepszik régi történeti helyéről az új színházi épületnek díszes csarnokaiba is
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a szarmaták már a Kr. u.Krisztus utáni II. századtól kezdve nagyobb rajokban kezdtek áttelepedni a Dunán római uralom alá
(1930 Marjalaki Kiss Lajos)
[Mindszenty József bíboros Rómából 1971.] október 23-án áttelepedett Bécsbe
(1985 Borbándi Gyula)
1a.
〈élőlény(ek csoportja) más élőhelyre költözik, és ott megtelepedik
A Duna tájairól 1878 óta a Balaton mellékére is áttelepedő Ibis falcinellus [= batla]
(1891 Herman Ottó)
Itt-ott egy-egy bükk- vagy nyírfa telepedett át a túloldalról egy-egy védettebb mélyedésbe
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a rühatka] az emberre is áttelepszik
(1924 RévaiNagyLex.)
[a firkáló bogár] csak a homoki szőlők telepítésével vált kártékonnyá, amikor dudvákról […] telepedett át a szőlőre
(1933 Az állatok világa ford.)
1b.
〈gyár, intézmény, gyűjtemény stb.〉 másik helyre költözik, ill. székhelyét máshova teszi át
[Késmárk] ipara sokat veszített korábbi jelentőségéből, nagy szövőgyára áttelepedett
(1927 TolnaiÚjLex.)
a régi Műcsarnokba a modern külföldi szobrászanyag is áttelepedne, tehát a Szépművészeti Múzeum helyet kapna a mai magyar szobrászati anyag terjeszkedésére
(1934 Farkas Zoltán)
[mivel Ausztriából kitiltották, az Út és Cél című] lap áttelepedett Münchenbe
(1985 Borbándi Gyula)
[az 1849. augusztus 1-jén] Arad várába áttelepedett kormány
(1999 Kovács István)
2. (biz, átv is)
(lassan, kényelmesen) másik helyre átül, ill. ott elhelyezkedik
[az albérlő] csak reggel jön haza […]. – Akkor megvetem az ágyat, s áttelepedek a díványra
(1905 Gárdonyi Géza)
[A barátaim] át akartak telepedni, de nem volt hely, mire valamennyien átköltözködtünk a falmenti nagyasztalhoz
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
[a fővámos válaszomat] valami talányos, csendes komolysággal [fogadta], ami hirtelen a két mellette ülő vámos arcára is áttelepedett
(1988 Kertész Imre²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások