átterjed tn ige 1b9

1. (átv is) ’〈(természeti) jelenség, járvány〉 vhova, vmely szomszédos területre átjut, és ott is érvényesül’ ❖ a tüz a közelben levő tárgyakra is átterjed (1894 Hazánk 8634001, 6) | az asszony hallgatott, csak az ajka égett és a tűz átterjedt az arcára (1918 Balázs Sándor² CD10) | átterjed a betegség a többi tartományokra is (1930 Móricz Zsigmond CD10) | minimális annak valószínűsége, hogy az Ebola-kór átterjed más országokra, más kontinensekre (1995 Magyar Hírlap CD09) | az intenzív esőzés a Duna vízgyűjtőire is átterjedt (1998 Természet Világa CD50).

1a. átterjed vmin ’〈áramló anyag, hír stb.〉 vmely határon, akadályon áthatol, túljut’ ❖ [a csánkpóknak nevezett daganat] átterjedő ha az íznek [= ízületnek] mind a’ két oldalán jön elő (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 61) | [Ravasz László] híre már régen átterjedt a Királyhágón (1940 Pintér Jenő CD44) | a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyeződésről szóló [genfi egyezményt 1979-ben írták alá] (1996 Természet Világa CD50).

1b. ’〈betegség, (kóros) testi jelenség〉 vmely más szervre, testrészre áthúzódik, továbbterjed’ ❖ azon párák, a melyekről szóltam, … átterjednek a jobb oldalra, hol a szív fekszik (1881 Balogh Tihamér ford.–Molière C3178, 33) | A rák átterjedt a garatra is (1972 Kronstein Gábor 2018010, 446).

1c. ’〈vmely mozgás〉 egyik dologról a másikra átvivődik’ ❖ [a levegő rezgése] a hallócsontocskák közvetítésével átterjed a belső fülre (1930 ZeneiLex. CD49) | [a fajdkakas testéről] a rángás átterjed a fák törzsébe és a fenyők együtt reszketnek [a] szerelemre gyulladt fekete madarakkal (1938 Kemény János¹ 9319002, 34) | [Homokviharban] nagyobb sebességnél a mozgás átterjed az egész [homok]rétegre (1998 Természet Világa CD50).

1d. ’〈forradalom, harc stb.〉 vmely más(, szomszédos) területen is megkezdődik’ ❖ a lengyel forradalom nem terjedt át Galicziára (1894 e. Kossuth Lajos ford. CD32) | a forradalom átterjedt a fővárosról vidékre is (1958 Méray Tibor 9434003, 202) | Az [1991.] év végére a harcok átterjednek a dalmát tengerpartra is (1992 Tények könyve CD37).

1e. ’〈vmely mozgalom, szellemiség〉 máshol is teret nyer’ ❖ [Ha a lengyel feltámadás mozgalma Galicziára] átterjedne, Magyarország és Horvátország tudnák annak esélyeit felhasználni (1894 e. Kossuth Lajos ford. CD32) | az angol protestáns egyház veszedelmes ellenségekre talált a Németországból átterjedő rationalismusban (1903 e. Nagy képes világtörténet CD03) | [a mohácsi vész után] átterjedt hozzánk Németországból a reformáció (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | A thébai fejedelmek összefogtak a hikszoszok ellen; mozgalmuk Felső-Egyiptomra, a Nílus-deltára is átterjedt (1993–1995 HaagLex. ford. CD1208).

1f. ’〈vmely hatás, befolyás〉 máshol is (fokozatosan) érvényesül’ ❖ [Karinthiából a régebbi német költészet] hatása csakhamar átterjed a szomszéd tartományokra is egészen a Dunáig (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [A magyar sajtó módszereinek] mérgező és bomlasztó hatása leírhatatlan volt, átterjedt mindenüvé s megmételyezte közéletünk minden területét (1947 Lukács György² 9405017, 191) | [a betétesek] az egész bankszektorra átterjedő hatástól tartottak (1998 Top200 CD2602).

2. ’〈kórokozó, ill. az általa kiváltott fertőzés〉 átragad vkire’ ❖ A himlő terhes nőnél a magzatra is átterjedhet (1895 PallasLex. CD02) | Az embert megbetegítő élőlények nemcsak emberről emberre, hanem állatról emberre is átterjedhetnek (1986 Az emberi test 1114005, 1289) | A vírus átterjedt a házi szárnyasokra is (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈érzelem, hangulat〉 átragad vkire’ ❖ [a klagenfurti polgárokat] nagy aggodalom fogta el, mely csakhamar az összes fejedelmi városokra és mezővárosokra átterjedt (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a jókedv a szinpadról átterjed a nézőtérre is (1928 Schöpflin Aladár CD10) | Anna izgalma testileg is átterjedt rá [ti. Vronszkijra] (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 208).

3. ’〈vmely tevékenység, szokás stb.〉 más helyen, környezetben is megjelenik és szokásossá válik’ ❖ Az iszákosság régi nemzeti bűn volt, de most a spanyolra is átterjedt (1904 e. Nagy képes világtörténet CD03) | az obstrukció átterjedt Tisza pártjára is (1928 Szekfű Gyula CD42) | Habanera, cubai tánc, mely onnan egyidőre Spanyolországba is átterjedt (1930 ZeneiLex. CD49) | Nem szabad megengednünk azt, hogy a fegyverkezési verseny átterjedjen újabb országokra (1961 Népszabadság jan. 31. C4813, 5) | [az angoloktól] hamarosan a kontinensre is átterjedt az overall (kezeslábas) viselete (1998 L. Nagy Zsuzsa CD17).

3a. (rég) ’〈népcsoport v. állatok csapata, faja〉(lakóhelyét, ill. élőhelyét megváltoztatva) más területen is megtelepedik’ ❖ Bars megyéből átterjedt a család Hont megyébe is (1858 Nagy Iván CD31) | [a réti héja] Közép-Európa lakója, de átterjed délnyugati Szibériába (1899 Chernel István CD34) | a tősgyökeres magyar lakosság átterjedt a Drávántulra is (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 18).

3b. ’〈vmely helyzet, állapot〉 fokozatosan máshol is létrejön’ ❖ a nagy ellentét […], amely Béla és az országnagyok legtöbbje között már Endre idején mutatkozott, lassan az alsóbb rétegekre, a köznemességre is átterjedt (1930 Bánlaky József CD16) | A krízis a gazdasági-társadalmi szférából átterjedt más területekre is (1993 Katus László CD17).

3c. ’vmi máshol is használatossá válik’ ❖ A bolgár keletről a czyrill írás is igen korán átterjedt a horvátokhoz (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A vitézkötés a mentéről a dolmányra, innen pedig a nadrág felső szárára is átterjed (1941 Magyar művelődéstörténet CD43) | Az állványos bölcső átterjedt más országokba is (1997 Magyar néprajz CD47).

4. (ritk) ’vki v. vmi másra (kezd) irányul(ni)’ ❖ csak a felől lehetett kérdés: csak a szervezetre és fegyelemre vonatkozzék-e az újítás, vagy átterjedjen-e a dogmára is (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | a humanista tudósok figyelme a klasszikus ókor történetéről átterjed a magyar történetre (1925 Hóman Bálint CD42).

4a. (ritk) ’〈név, szó〉 mást kezd jelölni, átmegy vmire’ ❖ a szóhasználat később az összes többi kv.-re is átterjedt, amely az ó, a régi szövetséggel kapcsolatos eseményeket, rendelkezéseket öleli fel: Ószövetség, Ótestamentum (1989 HaagLex. ford. CD1208) | A skandinávok eredetileg a lappokat nevezték, ill. nevezik finneknek. Ez a név aztán a lappok helyére nyomuló új népességre is átterjedt (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

5. ’kiterjedése folytán vmi átnyúlik vhova’ ❖ levelem a negyedik lapra is átterjed (1862 Deák Ferenc CD51) | [a tiszteletes úr kertje] átterjedvén a patakon túlra is, csinos festett hidacskával van átnyergelve (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Fejérvármegye […] a Duna–Tisza-közre is átterjedt (1897 Csánki Dezső CD33) | A Duna–Tisza közére kiterjedő hordalékkúp-palást a Tiszazugban még a mai Tisza-völgy keleti oldalára is átterjed (1997 Magyarország földje CD05).

5a. ’〈folyamat, jelenség〉 későbbre átnyúlva folytatódik’ ❖ azt a monotóniát akarta elkerülni, melyet három éneken átterjedő ütközetek szerezhettek volna (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 92) | A [lázadási] zaj, mely éjjel az utczákat betölté, a következő napra is átterjedt (1865 Jókai Mór C2264, 77) | hatásuk átterjedt a huszadik századra is (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 171) | Mivel a blokád csak egy hosszú hétvégéig tartott, senki sem tudja, hogyan fogadta volna a társadalom a munkanapokra átterjedő folytatását (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átterjed tárgyatlan ige 1b9
1. (átv is)
(természeti) jelenség, járvány〉 vhova, vmely szomszédos területre átjut, és ott is érvényesül
a tüz a közelben levő tárgyakra is átterjed
(1894 Hazánk)
az asszony hallgatott, csak az ajka égett és a tűz átterjedt az arcára
(1918 Balázs Sándor²)
átterjed a betegség a többi tartományokra is
(1930 Móricz Zsigmond)
minimális annak valószínűsége, hogy az Ebola-kór átterjed más országokra, más kontinensekre
(1995 Magyar Hírlap)
az intenzív esőzés a Duna vízgyűjtőire is átterjedt
(1998 Természet Világa)
1a. átterjed vmin
〈áramló anyag, hír stb.〉 vmely határon, akadályon áthatol, túljut
[a csánkpóknak nevezett daganat] átterjedő ha az íznek [= ízületnek] mind a’ két oldalán jön elő
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
[Ravasz László] híre már régen átterjedt a Királyhágón
(1940 Pintér Jenő)
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyeződésről szóló [genfi egyezményt 1979-ben írták alá]
(1996 Természet Világa)
1b.
〈betegség, (kóros) testi jelenség〉 vmely más szervre, testrészre áthúzódik, továbbterjed
azon párák, a melyekről szóltam, … átterjednek a jobb oldalra, hol a szív fekszik
(1881 Balogh Tihamér ford.Molière)
A rák átterjedt a garatra is
(1972 Kronstein Gábor)
1c.
〈vmely mozgás〉 egyik dologról a másikra átvivődik
[a levegő rezgése] a hallócsontocskák közvetítésével átterjed a belső fülre
(1930 ZeneiLex.)
[a fajdkakas testéről] a rángás átterjed a fák törzsébe és a fenyők együtt reszketnek [a] szerelemre gyulladt fekete madarakkal
(1938 Kemény János¹)
[Homokviharban] nagyobb sebességnél a mozgás átterjed az egész [homok]rétegre
(1998 Természet Világa)
1d.
〈forradalom, harc stb.〉 vmely más(, szomszédos) területen is megkezdődik
a lengyel forradalom nem terjedt át Galicziára
(1894 e. Kossuth Lajos ford.)
a forradalom átterjedt a fővárosról vidékre is
(1958 Méray Tibor)
Az [1991.] év végére a harcok átterjednek a dalmát tengerpartra is
(1992 Tények könyve)
1e.
〈vmely mozgalom, szellemiség〉 máshol is teret nyer
[Ha a lengyel feltámadás mozgalma Galicziára] átterjedne, Magyarország és Horvátország tudnák annak esélyeit felhasználni
(1894 e. Kossuth Lajos ford.)
az angol protestáns egyház veszedelmes ellenségekre talált a Németországból átterjedő rationalismusban
(1903 e. Nagy képes világtörténet)
[a mohácsi vész után] átterjedt hozzánk Németországból a reformáció
(1940 Magyar művelődéstörténet)
A thébai fejedelmek összefogtak a hikszoszok ellen; mozgalmuk Felső-Egyiptomra, a Nílus-deltára is átterjedt
(1993–1995 HaagLex. ford.)
1f.
〈vmely hatás, befolyás〉 máshol is (fokozatosan) érvényesül
[Karinthiából a régebbi német költészet] hatása csakhamar átterjed a szomszéd tartományokra is egészen a Dunáig
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[A magyar sajtó módszereinek] mérgező és bomlasztó hatása leírhatatlan volt, átterjedt mindenüvé s megmételyezte közéletünk minden területét
(1947 Lukács György²)
[a betétesek] az egész bankszektorra átterjedő hatástól tartottak
(1998 Top200)
2.
〈kórokozó, ill. az általa kiváltott fertőzés〉 átragad vkire
A himlő terhes nőnél a magzatra is átterjedhet
(1895 PallasLex.)
Az embert megbetegítő élőlények nemcsak emberről emberre, hanem állatról emberre is átterjedhetnek
(1986 Az emberi test)
A vírus átterjedt a házi szárnyasokra is
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
〈érzelem, hangulat〉 átragad vkire
[a klagenfurti polgárokat] nagy aggodalom fogta el, mely csakhamar az összes fejedelmi városokra és mezővárosokra átterjedt
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a jókedv a szinpadról átterjed a nézőtérre is
(1928 Schöpflin Aladár)
Anna izgalma testileg is átterjedt[ti. Vronszkijra]
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
3.
〈vmely tevékenység, szokás stb.〉 más helyen, környezetben is megjelenik és szokásossá válik
Az iszákosság régi nemzeti bűn volt, de most a spanyolra is átterjedt
(1904 e. Nagy képes világtörténet)
az obstrukció átterjedt Tisza pártjára is
(1928 Szekfű Gyula)
Habanera, cubai tánc, mely onnan egyidőre Spanyolországba is átterjedt
(1930 ZeneiLex.)
Nem szabad megengednünk azt, hogy a fegyverkezési verseny átterjedjen újabb országokra
(1961 Népszabadság jan. 31.)
[az angoloktól] hamarosan a kontinensre is átterjedt az overall (kezeslábas) viselete
(1998 L. Nagy Zsuzsa)
3a. (rég)
〈népcsoport v. állatok csapata, faja〉 (lakóhelyét, ill. élőhelyét megváltoztatva) más területen is megtelepedik
Bars megyéből átterjedt a család Hont megyébe is
(1858 Nagy Iván)
[a réti héja] Közép-Európa lakója, de átterjed délnyugati Szibériába
(1899 Chernel István)
a tősgyökeres magyar lakosság átterjedt a Drávántulra is
(1920 Domanovszky Sándor)
3b.
〈vmely helyzet, állapot〉 fokozatosan máshol is létrejön
a nagy ellentét […], amely Béla és az országnagyok legtöbbje között már Endre idején mutatkozott, lassan az alsóbb rétegekre, a köznemességre is átterjedt
(1930 Bánlaky József)
A krízis a gazdasági-társadalmi szférából átterjedt más területekre is
(1993 Katus László)
3c.
vmi máshol is használatossá válik
A bolgár keletről a czyrill írás is igen korán átterjedt a horvátokhoz
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A vitézkötés a mentéről a dolmányra, innen pedig a nadrág felső szárára is átterjed
(1941 Magyar művelődéstörténet)
Az állványos bölcső átterjedt más országokba is
(1997 Magyar néprajz)
4. (ritk)
vki v. vmi másra (kezd) irányul(ni)
csak a felől lehetett kérdés: csak a szervezetre és fegyelemre vonatkozzék-e az újítás, vagy átterjedjen-e a dogmára is
(1904 Nagy képes világtörténet)
a humanista tudósok figyelme a klasszikus ókor történetéről átterjed a magyar történetre
(1925 Hóman Bálint)
4a. (ritk)
〈név, szó〉 mást kezd jelölni, átmegy vmire
a szóhasználat később az összes többi kv.könyv-re is átterjedt, amely az ó, a régi szövetséggel kapcsolatos eseményeket, rendelkezéseket öleli fel: Ószövetség, Ótestamentum
(1989 HaagLex. ford.)
A skandinávok eredetileg a lappokat nevezték, ill.illetve nevezik finneknek. Ez a név aztán a lappok helyére nyomuló új népességre is átterjedt
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
5.
kiterjedése folytán vmi átnyúlik vhova
levelem a negyedik lapra is átterjed
(1862 Deák Ferenc)
[a tiszteletes úr kertje] átterjedvén a patakon túlra is, csinos festett hidacskával van átnyergelve
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
Fejérvármegye […] a Duna–Tisza-közre is átterjedt
(1897 Csánki Dezső)
A Duna–Tisza közére kiterjedő hordalékkúp-palást a Tiszazugban még a mai Tisza-völgy keleti oldalára is átterjed
(1997 Magyarország földje)
5a.
〈folyamat, jelenség〉 későbbre átnyúlva folytatódik
azt a monotóniát akarta elkerülni, melyet három éneken átterjedő ütközetek szerezhettek volna
(1826–1827 Toldy Ferenc)
A [lázadási] zaj, mely éjjel az utczákat betölté, a következő napra is átterjedt
(1865 Jókai Mór)
hatásuk átterjedt a huszadik századra is
(1937 Schöpflin Aladár)
Mivel a blokád csak egy hosszú hétvégéig tartott, senki sem tudja, hogyan fogadta volna a társadalom a munkanapokra átterjedő folytatását
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások