azonképp mut hsz 0 (rendsz. hasonlító jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (kissé rég)

1. ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy’ ❖ haſig úſzkálnak, koplalnak az ökrök, És adnak ſzomorú bgéſt: […] a’ ſebeſs zajtól [= jégzajlástól] le veretnek. Azonképp’ Jár júh, jár ſertés (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 12) | [a jezsuita] tűrjön gyalázatot, hamis vádat és üldözést, sőt azt is, hogy bolondnak tartsák s azonkép bánjanak vele (1873 Toldy István 8482012, 36) | valamiképp Caesar ment, látott és győzött, azonképp ment Pongrácz István és győzött (1894 Mikszáth Kálmán 8312006, 109) | azonképp tagadhatatlan az is, hogy nem mindenki volt kollaboráns vagy áruló azok közül, kik betöltötték valamely posztját a rendszernek (1992 Tamási Orosz János 2020006, 79).

2. ’az előzményekből ismert helyzetben, állapotban’ ❖ A keleti birodalomban, melynek themái katonatartási és igazságszolgáltatási kerületek voltak, szintúgy mint a nyúgoti császárság tartományaiban, a britt szigetekben azonkép, mint a szlávok között, névszerint Cseh- és Lengyelországokban, megvolt a vármegyei rendszer ahhoz hasonló alakban, melyet iróink régi magyar várszerkezetnek mondanak (1861 Szalay László 8419003, 105) | A tíz öregasszony rögtön elszámlálta, kik vannak és voltak a városban olyan állapotban [ti. várandós állapotban]. A felsősorú Garab Jánosné, továbbad [= továbbá] Kukláné, Kohn Markusné, azonképp Bárkonyi Józsefné lányostul, Krapulicsné (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | A láda azonképp hever ott [a szobában], ahogy meghoztam (1913 Gárdonyi Géza C1850, 270) | Nem kelt föl. Ott maradt azonképp, ahogy a hátára esett (1958 Magyar Nemzet szept. 6. C0354, 7).

3. (ritk) ’a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy’ ❖ Minden politikabéli testnek van eggy ollyan erőmaximumja, mellyet által nem hághat, és a mellytűl sokszor annál tovább eltávozik, minnél jobban ügyekszik megnagyobbodására. A társaságbéli kötés a’ mint terjed, szinte azonképp tágúl-is (1794 Szentmarjay Ferenc ford.–Rousseau 7033009, 992).

Vö. CzF.

azonképp mutató névmási határozószó 0 (rendsz. hasonlító jelentéstartalmú mellékmondat utalószavaként) (kissé rég)
1.
a mellékmondatban közelebbről meghatározott, ill. az előzményekből ismert módon v. ahhoz hasonlóan, (ugyan)úgy
haſig úſzkálnak, koplalnak az ökrök, És adnak ſzomorú bgéſt: […] a’ ſebeſs zajtól [= jégzajlástól] le veretnek. Azonképp’ Jár júh, jár ſertés
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[a jezsuita] tűrjön gyalázatot, hamis vádat és üldözést, sőt azt is, hogy bolondnak tartsák s azonkép bánjanak vele
(1873 Toldy István)
valamiképp Caesar ment, látott és győzött, azonképp ment Pongrácz István és győzött
(1894 Mikszáth Kálmán)
azonképp tagadhatatlan az is, hogy nem mindenki volt kollaboráns vagy áruló azok közül, kik betöltötték valamely posztját a rendszernek
(1992 Tamási Orosz János)
2.
az előzményekből ismert helyzetben, állapotban
A keleti birodalomban, melynek themái katonatartási és igazságszolgáltatási kerületek voltak, szintúgy mint a nyúgoti császárság tartományaiban, a britt szigetekben azonkép, mint a szlávok között, névszerint Cseh- és Lengyelországokban, megvolt a vármegyei rendszer ahhoz hasonló alakban, melyet iróink régi magyar várszerkezetnek mondanak
(1861 Szalay László)
A tíz öregasszony rögtön elszámlálta, kik vannak és voltak a városban olyan állapotban [ti. várandós állapotban]. A felsősorú Garab Jánosné, továbbad [= továbbá] Kukláné, Kohn Markusné, azonképp Bárkonyi Józsefné lányostul, Krapulicsné
(1886 Mikszáth Kálmán)
A láda azonképp hever ott [a szobában], ahogy meghoztam
(1913 Gárdonyi Géza)
Nem kelt föl. Ott maradt azonképp, ahogy a hátára esett
(1958 Magyar Nemzet szept. 6.)
3. (ritk)
a mellékmondatban közelebbről meghatározott mértékkel, fokkal egyezően, éppen annyira, éppúgy
Minden politikabéli testnek van eggy ollyan erőmaximumja, mellyet által nem hághat, és a mellytűl sokszor annál tovább eltávozik, minnél jobban ügyekszik megnagyobbodására. A társaságbéli kötés a’ mint terjed, szinte azonképp tágúl-is
(1794 Szentmarjay Ferenc ford.Rousseau)
Vö. CzF.

Beállítások