baloldali mn és fn (Pol v. Tört)

I. mn 18A6

(tulajdonnév részeként is) ’a baloldal nézeteit valló, eszméit, felfogását (dogmatikusan, szélsőségesen) tükröző, ill. erre jellemző politikát folytató 〈személy, csoport〉’ ❖ a’ baloldali népképviselők hiába kérvén Strobachot gyülés tartásra, alelnök Pillersdorf elnöklete alatt a’ birod. gyülést folytonosnak nyilvánítják (1848 Életképek C0107, 533) | A jobboldali és baloldali ellenzék egyúttal együttesen támadt a kormány ellen, nem fogadva el az adóemelést (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | [Friedrich Haase] 1848. a porosz tartománygyülés tagja, s a baloldali centrumpárt hive (1894 PallasLex. CD02) | A baloldali hirlapirók karzatán fölállanak az emberek és harsogják: – Sajtószabadságot! Le a cenzurával! A Károlyi-párt föláll és tapsolva ünnepli a sajtószabadságot (1923 Károlyi Mihály 9311005, 438) | baloldali értelmiségek [!] (1941 Veres Péter 9771001, 83) | francia baloldali körökre hatott (1947 Illyés Gyula 9274076, 116) | szinte a marxizmus álláspontját közelíti meg Petőfi mestere, a baloldali jakobinus Saint Just (1950 Horváth Márton 9262001, 191) | [1946.] március 5. Az MKP, az SZDP, a Szaktanács és az NPP részvételével megalakul a Baloldali Blokk (1989 Tények könyve CD37) | [a szocialisták] „közös érdekekre épülő szövetséget” kötöttek a legnagyobb magyar ifjúsági szervezettel, a Baloldali Ifjúsági Társulással (1994 Magyar Hírlap CD09).

a. ’ilyen személyre, csoportra jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈nézet, megnyilatkozás, cselekvés stb.〉’ ❖ Simonyi azt tartja, hogy a baloldali conferentiában – a szélső balnak in massa [= tömegesen] fel kellene lépni (1866 Kossuth Lajos CD32) | ez lehetett ellenzéki, de semmiesetre sem volt baloldali politika (1927 Schöpflin Aladár CD10) | Szélsőséges baloldali (marxista, kommunista) lapot szándékoznak szerkeszteni és kiadni (1936 Nagy Lajos 9472003, 58) | fel kell lépnünk a „baloldali” szektaszellemnek, vagy a klikk-szellemnek minden olyan megnyilvánulása ellen, amely elszigetelné, vagy éppen eltávolítaná tőlünk az „útitárs” írókat (1951 Darvas József 9101002, 95) | a maóizmus, amelyet nyersen, sommásan, „baloldali” elhajlásnak nevezünk (1968 Aczél György 9809007, 86) | a baloldali expresszionizmus alakjaival ellentétben ő [ti. Bertold Brecht] valóban eljut a marxizmusig (1969 Almási Miklós 1002002, 433) | baloldali érzelmű emberek (1992 Angelusz Róbert–Tardos Róbert 2058001, 166) | 1956 novembere a baloldali eszmerendszer Waterlooja volt Nyugat-Európában (1996 Kende Péter¹ CD17).

II. fn 1A3

’a baloldal nézeteit valló, ill. ennek szélsőséges, dogmatikus irányzatához közelebb álló személy’ ❖ minden engesztelődésre készségök mellett sem mertek a’ baloldaliak bizni, ’s készültek különféle inditványokra és az ellenpártiaknak adandó feleletekre (1841 Pesti Hírlap CD61) | csakis a jobboldaliak panaszát hallgatták meg, s ezen egyoldalu panaszra számos baloldalit elfogattak és vason Gyöngyösre kisértették (1872 A magyar ellenzék küzdelmei 8492012, 28) | a baloldaliaknak én csak addig kellettem, amíg azt remélték, hogy én majd „szállítom” a magyar szegényparasztságot. Én azonban nem így képzelem el a szocializmust (1941 Veres Péter 9771003, 105) | a baloldaliak szeretnének visszavinni a pártba és ezt a jobboldal már nem ellenezné (1973 Marosán György 9425004, 132) | mint berlini lakosnak inkább a Tagesspiegelt kellene olvasnom, mint rendes baloldalinak pedig a TAZ való a kezembe (1986 Dalos György 2003010, 386) | [Kádár János] 1972–74-ben a reformok kibontakozását visszafogta, a baloldaliak (Biszku Béla, Komócsin Zoltán, Pullai Árpád) követelésére a reformokat távol tartotta a politikai élettől (2000 Bihari Mihály CD17).

ÖU: szélső~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. baloldal; ÉKsz.

baloldali melléknév és főnév (Pol v. Tört)
I. melléknév 18A6
(tulajdonnév részeként is)
a baloldal nézeteit valló, eszméit, felfogását (dogmatikusan, szélsőségesen) tükröző, ill. erre jellemző politikát folytató 〈személy, csoport〉
a’ baloldali népképviselők hiába kérvén Strobachot gyülés tartásra, alelnök Pillersdorf elnöklete alatt a’ birod.birodalmi gyülést folytonosnak nyilvánítják
(1848 Életképek)
A jobboldali és baloldali ellenzék egyúttal együttesen támadt a kormány ellen, nem fogadva el az adóemelést
(1875 Mikszáth Kálmán)
[Friedrich Haase] 1848. a porosz tartománygyülés tagja, s a baloldali centrumpárt hive
(1894 PallasLex.)
A baloldali hirlapirók karzatán fölállanak az emberek és harsogják: – Sajtószabadságot! Le a cenzurával! A Károlyi-párt föláll és tapsolva ünnepli a sajtószabadságot
(1923 Károlyi Mihály)
baloldali értelmiségek [!]
(1941 Veres Péter)
francia baloldali körökre hatott
(1947 Illyés Gyula)
szinte a marxizmus álláspontját közelíti meg Petőfi mestere, a baloldali jakobinus Saint Just
(1950 Horváth Márton)
[1946.] március 5. Az MKPMagyar Kommunista Párt, az SZDPSzociáldemokrata Párt, a Szaktanács és az NPPNemzeti Parasztpárt részvételével megalakul a Baloldali Blokk
(1989 Tények könyve)
[a szocialisták] „közös érdekekre épülő szövetséget” kötöttek a legnagyobb magyar ifjúsági szervezettel, a Baloldali Ifjúsági Társulással
(1994 Magyar Hírlap)
a.
ilyen személyre, csoportra jellemző, vele kapcs., tőle származó 〈nézet, megnyilatkozás, cselekvés stb.〉
Simonyi azt tartja, hogy a baloldali conferentiában – a szélső balnak in massa [= tömegesen] fel kellene lépni
(1866 Kossuth Lajos)
ez lehetett ellenzéki, de semmiesetre sem volt baloldali politika
(1927 Schöpflin Aladár)
Szélsőséges baloldali (marxista, kommunista) lapot szándékoznak szerkeszteni és kiadni
(1936 Nagy Lajos)
fel kell lépnünk a „baloldali” szektaszellemnek, vagy a klikk-szellemnek minden olyan megnyilvánulása ellen, amely elszigetelné, vagy éppen eltávolítaná tőlünk az „útitárs” írókat
(1951 Darvas József)
a maóizmus, amelyet nyersen, sommásan, „baloldali” elhajlásnak nevezünk
(1968 Aczél György)
a baloldali expresszionizmus alakjaival ellentétben ő [ti. Bertold Brecht] valóban eljut a marxizmusig
(1969 Almási Miklós)
baloldali érzelmű emberek
(1992 Angelusz Róbert–Tardos Róbert)
1956 novembere a baloldali eszmerendszer Waterlooja volt Nyugat-Európában
(1996 Kende Péter¹)
II. főnév 1A3
a baloldal nézeteit valló, ill. ennek szélsőséges, dogmatikus irányzatához közelebb álló személy
minden engesztelődésre készségök mellett sem mertek a’ baloldaliak bizni, ’s készültek különféle inditványokra és az ellenpártiaknak adandó feleletekre
(1841 Pesti Hírlap)
csakis a jobboldaliak panaszát hallgatták meg, s ezen egyoldalu panaszra számos baloldalit elfogattak és vason Gyöngyösre kisértették
(1872 A magyar ellenzék küzdelmei)
a baloldaliaknak én csak addig kellettem, amíg azt remélték, hogy én majd „szállítom” a magyar szegényparasztságot. Én azonban nem így képzelem el a szocializmust
(1941 Veres Péter)
a baloldaliak szeretnének visszavinni a pártba és ezt a jobboldal már nem ellenezné
(1973 Marosán György)
mint berlini lakosnak inkább a Tagesspiegelt kellene olvasnom, mint rendes baloldalinak pedig a TAZDie Tageszeitung ’A Napilap’ való a kezembe
(1986 Dalos György)
[Kádár János] 1972–74-ben a reformok kibontakozását visszafogta, a baloldaliak (Biszku Béla, Komócsin Zoltán, Pullai Árpád) követelésére a reformokat távol tartotta a politikai élettől
(2000 Bihari Mihály)
ÖU: szélsőbaloldali
Vö. ÉrtSz.; TESz. baloldal; ÉKsz.

Beállítások