balszárny fn 2A

1. (Kat) ’katonai alakulat, csapat, es. flotta arcvonalán a bal oldali rész’ ❖ Bal-ſzárnyunkat elébb elö ne mozditsuk, a’ mig az Ellenségnek bal-ſzárnya egéſzſzen meg-nem verettetet (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 114) | a középet és a balszárnyat rendben […] láttam hátravonúlni (1848 Kossuth Lajos C0235, 476) | a királyfi, Solom a waráng [= varég] hajóraj balszárnyával a hátráló cselt folytatta a cadmaei sziklák öble felé (1886 Jókai Mór CD18) | Ezen arcvonal támadó zöme az arcvonal középső részének és balszárnyának lövész csapatait, 3 páncélos és 2 lovas hadtestet foglalt magába (1949 A sztálingrádi csata 1069001, 24) | Az első lépcsőben a jobbszárnyon a 13. páncéloshadosztály, a balszárnyon a 8. Florian Geyer SS lovashadosztály helyezkedett el (1995 Ungváry Krisztián CD58).

1a. (ritk) ’vmely csoportnak a bal oldali része’ ❖ [A heringtábor] bal szárnya […] két nagy seregre oszlik (1787 Mátyus István C3069, 325) | Czifra halinás bojtár kiséri a nyáj egyik oldalát, mig a balszárnyon maga a „bacsa” baktat utánok (1881 Mikszáth Kálmán C3124, 74) | megállapítandó minden növendéknek helye a sorban és pedig ugy, hogy a sornak jobb szárnya felé a nagyobbak, balszárnya felé a kisebbek álljanak termet szerint (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 54) | Külön rajban, a század balszárnyán álltunk a sorakozónál (1959 Ottlik Géza 9496003, 129).

1b. (Sp) ’〈egyes csapatjátékokban:〉 csapatnak a felálláskor a bal oldalon álló, ezért a területért felelős, itt, ill. ezen a poszton játszó játékosai’ ❖ Balszárny, linker Flügel (1889 Maurer János–Zsingor Mihály C6679, 3) | Évek óta nem játszott magyar válogatott csapat oly kiválóan, mint a vasárnapi mérkőzésen. Minden várakozáson fölül jó volt a csatársor balszárnya (1921 Népszava 2136001, 8) | A félelmetes osztrák balszárny tologat, de rosszul és Fuhrmann közbelép (1928 Nemzeti Sport okt. 29. C6777, 1).

2. (Pol) ’politikai pártnak a radikálisabb csoportja’ ❖ A szélsőbal legszélsőbb balszárnyának az álláspontjáról tartott hatalmas filippikát az ellen a forradalom ellen, amit a jobboldali pecsovicsok és aulikusok szítanak (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [az 1918. október 8-án megjelentetett] kiáltvány soraiból forradalmi szellem csap ki. Kunfi keze látszik rajta és az, hogy a szociáldemokrácia vezetésében a párt balszárnya érvényesíti befolyását (1923 Károlyi Mihály 9311003, 406) | [A] szegény nemesek sorából kerülnek ki a forradalmi balszárny […] tagjai 48-ban (1952 Kosáry Domokos C1565, 4) | [a brit Munkáspárt] balszárnya szerint tűrhetetlen lenne, hogy egy párt [ti. a Liberális Demokrata Párt], amely a szavazatoknak csak 20 százalékára számíthat, beleszóljon a kormányzásba (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

balszárny főnév 2A
1. (Kat)
katonai alakulat, csapat, es. flotta arcvonalán a bal oldali rész
Bal-ſzárnyunkat elébb elö ne mozditsuk, a’ mig az Ellenségnek bal-ſzárnya egéſzſzen meg-nem verettetet
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a középet és a balszárnyat rendben […] láttam hátravonúlni
(1848 Kossuth Lajos)
a királyfi, Solom a waráng [= varég] hajóraj balszárnyával a hátráló cselt folytatta a cadmaei sziklák öble felé
(1886 Jókai Mór)
Ezen arcvonal támadó zöme az arcvonal középső részének és balszárnyának lövész csapatait, 3 páncélos és 2 lovas hadtestet foglalt magába
(1949 A sztálingrádi csata)
Az első lépcsőben a jobbszárnyon a 13. páncéloshadosztály, a balszárnyon a 8. Florian Geyer SSSchutzstaffel ’Védosztag’ lovashadosztály helyezkedett el
(1995 Ungváry Krisztián)
1a. (ritk)
vmely csoportnak a bal oldali része
[A heringtábor] bal szárnya […] két nagy seregre oszlik
(1787 Mátyus István)
Czifra halinás bojtár kiséri a nyáj egyik oldalát, mig a balszárnyon maga a „bacsa” baktat utánok
(1881 Mikszáth Kálmán)
megállapítandó minden növendéknek helye a sorban és pedig ugy, hogy a sornak jobb szárnya felé a nagyobbak, balszárnya felé a kisebbek álljanak termet szerint
(1886 Porzsolt Lajos)
Külön rajban, a század balszárnyán álltunk a sorakozónál
(1959 Ottlik Géza)
1b. (Sp)
〈egyes csapatjátékokban:〉 csapatnak a felálláskor a bal oldalon álló, ezért a területért felelős, itt, ill. ezen a poszton játszó játékosai
Balszárny, linker Flügel
(1889 Maurer János–Zsingor Mihály)
Évek óta nem játszott magyar válogatott csapat oly kiválóan, mint a vasárnapi mérkőzésen. Minden várakozáson fölül jó volt a csatársor balszárnya
(1921 Népszava)
A félelmetes osztrák balszárny tologat, de rosszul és Fuhrmann közbelép
(1928 Nemzeti Sport okt. 29.)
2. (Pol)
politikai pártnak a radikálisabb csoportja
A szélsőbal legszélsőbb balszárnyának az álláspontjáról tartott hatalmas filippikát az ellen a forradalom ellen, amit a jobboldali pecsovicsok és aulikusok szítanak
(1882 Mikszáth Kálmán)
[az 1918. október 8-án megjelentetett] kiáltvány soraiból forradalmi szellem csap ki. Kunfi keze látszik rajta és az, hogy a szociáldemokrácia vezetésében a párt balszárnya érvényesíti befolyását
(1923 Károlyi Mihály)
[A] szegény nemesek sorából kerülnek ki a forradalmi balszárny […] tagjai 48-ban
(1952 Kosáry Domokos)
[a brit Munkáspárt] balszárnya szerint tűrhetetlen lenne, hogy egy párt [ti. a Liberális Demokrata Párt], amely a szavazatoknak csak 20 százalékára számíthat, beleszóljon a kormányzásba
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások