bármennyi ált nm 21B1 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)

1. (mn-i értékben) (ritk) ’tetszőleges számú, mennyiségű, akárhány, bárhány’ ❖ A tisztek, bármennyi ideig szolgáltak, egy évi fizetésnek megfelelő kárpótlást kapnak (1900 Kossuth Lajos összes munkái ford. CD32).

2. (mn-i értékben) ’Szélsőséges(en nagy, ill. kis) mértékű v. fokú.’

2a. ’akármilyen sok, ill. bármilyen nagy (fokú)’ ❖ a’ nélkül, hogy valaha tőlle bár mennyi jótéteményedért leg-kissebb szolgálatot várhass (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 195) | szüntelen’ szerelmet kér a’ szív, Bár mennyi évekig dobogjon is (1834 Eötvös József 8126021, 12) | Charon csónakja meg se libben, bármennyien tóduljanak bele egyszerre (1882 Szász Károly² 8426066, 322) | egy pillantás Nietzschenek, Paternek, vagy Burckhardtnak ókori tanulmányaiba elegendő, hogy világossá tegye a különbséget bármennyire átfinomult tudósság és valódi kritikai művészet között (1909 Hatvany Lajos CD10) | Bármennyiszer el is bukunk rohantunkban, mégis mind tökéletesebbé magasodunk (1927 Szilágyi Géza CD10) | Bármennyire elmerült is gondolataiba, figyelmesen nézte a harmadik felvonást és nem vette le szemét a színpadról (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 152) | akár rendez, akár játszik, bármennyien is szerepelnek még, ön kerül a középpontba (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’akármilyen kis számú, bármilyen kevés’ ❖ [Szörényi László] meg tudja éreztetni aggódó, óvó, máskor komolyan, sőt komoran intő magatartását anélkül, hogy írásai tudományos objektivitásából, érvényességéből bármennyit is kockára tenne (1990 Imre László 2001029, 58) | olyan esetre eddig még nem volt példa, hogy valaki ezért a bűncselekményért [ti. adócsalásért] bármennyi időt is ült volna (1995 Magyar Hírlap CD09) | Színházat bárhol, bármennyi pénzből lehet csinálni (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (fn-i értékben) ’tetszőleges számú személy, dolog, akármekkora mennyiség vmiből’ ❖ őrnagy ur ne jöjjön be bármennyiből álló seregével a városba, hanem a város végén Nagy-Szombat felé azon positiot foglalja el, mellyet […] a legbiztosabbnak itél (1848 Kossuth Lajos CD32) | [a vállalat] az eddig rendelkezésre álló adatok alapján érhet bármennyit „200 és mínusz 100 millió dollár” között (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az induló minimum egymillió forintos egyszeri díj befizetését követően] bármikor bármennyit be lehet fizetni, valamint kamatveszteség nélkül lehet kivenni a számláról (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (fn-i értékben) ’akármilyen nagy számú, sok személy, dolog, bármilyen nagy mennyiség vmiből’ ❖ Minna.: […] Akar az úr egy kérdésemre felelni? Tellheim.: Bár mennyire, méltóságos kisasszony (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228113, 81) | Ha egy olyan óriási tömeg gáz, minőt az üstökös feje egyesít magában, egész függélyesen rárohan gőzkörünkre, bármennyivel könnyebb legyen is ennél, a lóderő [= lendítőerő] hatalmával keresztülhatol azon (1872 Jókai Mór CD18) | Az alispán 10 éves szerednyei bort küldött utánuk, a melyből bármennyit ittak, a legkisebb változást sem érezték magukon (1891 Móricz Pál¹ 8322003, 118) | bármennyit fogyasztottunk is, számlánk nem rúghatott kilencezer lejre (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 31).

4a. ’akármilyen sok pénz, nagy összeg’ ❖ [Klára asszony] Nagy Károlyba fog Doctorért küldeni, Nem bánnya, bár mennyit fog reá klteni (1796 Gvadányi József 7125006, 159) | kész volnék, ha máskép nem lehet, fizetni mindenre bármennyit (1843 Széchenyi István CD1501) | gondoskodni kell vizvezetéki közkutakról, bármennyibe kerülnek is! (1886 Győri Közlöny 8627001, 3) | Ha mégis akad egy-egy [ingatlan], azok szinte napok alatt s bármennyiért gazdát cserélnek (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. (fn-i értékben) ’akármilyen kis számú, kevés személy, dolog, bármilyen kis mennyiség vmiből’ ❖ Nem tudom, mennyi időt rendelt még számomra a gondviselés, de bármennyit rendelt légyen, felét ab invisis [= látatlanban] odaadnám Damjanics lába egészségéért (1849 Kossuth Lajos CD32) | eszem ágában sincs, hogy kiváló íróink érdeméből bármennyit is levonjak (1912 Szini Gyula CD10) | aki Európa keletivé lett részein hatalomhoz jut, bármennyihez, igazából egyvalamit félt: akkora-amekkora hatalmát (1984–1988 Zirkuli Péter 2024002, 10).

5a. ’akármilyen kevés pénz, kis összeg’ ❖ amíg jogerős bírói ítélettel nem érvénytelenítik a szerződést, nem valószínű, hogy Tocsik Márta bármennyit visszafizetne a felvett sikerdíjból (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a pénzügyminisztériumban] lapzártánkig nem tudtak válaszolni kérdésünkre, fölhasználtak-e bármennyit is a tavalyi 500 millióból (1997 Magyar Hírlap CD09).

J: akármennyi.

Vö. ÉrtSz. ~, bármennyire; TESz. bár-; ÉKsz. ~, bármennyire

bármennyi általános névmás 21B1 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
1. (mn-i értékben) (ritk)
tetszőleges számú, mennyiségű, akárhány, bárhány
A tisztek, bármennyi ideig szolgáltak, egy évi fizetésnek megfelelő kárpótlást kapnak
(1900 Kossuth Lajos összes munkái ford.)
2. (mn-i értékben)
Szélsőséges(en nagy, ill. kis) mértékű v. fokú.
2a.
akármilyen sok, ill. bármilyen nagy (fokú)
a’ nélkül, hogy valaha tőlle bár mennyi jótéteményedért leg-kissebb szolgálatot várhass
(1790 Verseghy Ferenc)
szüntelen’ szerelmet kér a’ szív, Bár mennyi évekig dobogjon is
(1834 Eötvös József)
Charon csónakja meg se libben, bármennyien tóduljanak bele egyszerre
(1882 Szász Károly²)
egy pillantás Nietzschenek, Paternek, vagy Burckhardtnak ókori tanulmányaiba elegendő, hogy világossá tegye a különbséget bármennyire átfinomult tudósság és valódi kritikai művészet között
(1909 Hatvany Lajos)
Bármennyiszer el is bukunk rohantunkban, mégis mind tökéletesebbé magasodunk
(1927 Szilágyi Géza)
Bármennyire elmerült is gondolataiba, figyelmesen nézte a harmadik felvonást és nem vette le szemét a színpadról
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
akár rendez, akár játszik, bármennyien is szerepelnek még, ön kerül a középpontba
(1999 Magyar Hírlap)
2b.
akármilyen kis számú, bármilyen kevés
[Szörényi László] meg tudja éreztetni aggódó, óvó, máskor komolyan, sőt komoran intő magatartását anélkül, hogy írásai tudományos objektivitásából, érvényességéből bármennyit is kockára tenne
(1990 Imre László)
olyan esetre eddig még nem volt példa, hogy valaki ezért a bűncselekményért [ti. adócsalásért] bármennyi időt is ült volna
(1995 Magyar Hírlap)
Színházat bárhol, bármennyi pénzből lehet csinálni
(1996 Magyar Hírlap)
3. (fn-i értékben)
tetszőleges számú személy, dolog, akármekkora mennyiség vmiből
őrnagy ur ne jöjjön be bármennyiből álló seregével a városba, hanem a város végén Nagy-Szombat felé azon positiot foglalja el, mellyet […] a legbiztosabbnak itél
(1848 Kossuth Lajos)
[a vállalat] az eddig rendelkezésre álló adatok alapján érhet bármennyit „200 és mínusz 100 millió dollár” között
(1995 Magyar Hírlap)
[az induló minimum egymillió forintos egyszeri díj befizetését követően] bármikor bármennyit be lehet fizetni, valamint kamatveszteség nélkül lehet kivenni a számláról
(2000 Magyar Hírlap)
4. (fn-i értékben)
akármilyen nagy számú, sok személy, dolog, bármilyen nagy mennyiség vmiből
Minna.: […] Akar az úr egy kérdésemre felelni? Tellheim.: Bár mennyire, méltóságos kisasszony
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Ha egy olyan óriási tömeg gáz, minőt az üstökös feje egyesít magában, egész függélyesen rárohan gőzkörünkre, bármennyivel könnyebb legyen is ennél, a lóderő [= lendítőerő] hatalmával keresztülhatol azon
(1872 Jókai Mór)
Az alispán 10 éves szerednyei bort küldött utánuk, a melyből bármennyit ittak, a legkisebb változást sem érezték magukon
(1891 Móricz Pál¹)
bármennyit fogyasztottunk is, számlánk nem rúghatott kilencezer lejre
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
4a.
akármilyen sok pénz, nagy összeg
[Klára asszony] Nagy Károlyba fog Doctorért küldeni, Nem bánnya, bár mennyit fog reá klteni
(1796 Gvadányi József)
kész volnék, ha máskép nem lehet, fizetni mindenre bármennyit
(1843 Széchenyi István)
gondoskodni kell vizvezetéki közkutakról, bármennyibe kerülnek is!
(1886 Győri Közlöny)
Ha mégis akad egy-egy [ingatlan], azok szinte napok alatt s bármennyiért gazdát cserélnek
(1996 Magyar Hírlap)
5. (fn-i értékben)
akármilyen kis számú, kevés személy, dolog, bármilyen kis mennyiség vmiből
Nem tudom, mennyi időt rendelt még számomra a gondviselés, de bármennyit rendelt légyen, felét ab invisis [= látatlanban] odaadnám Damjanics lába egészségéért
(1849 Kossuth Lajos)
eszem ágában sincs, hogy kiváló íróink érdeméből bármennyit is levonjak
(1912 Szini Gyula)
aki Európa keletivé lett részein hatalomhoz jut, bármennyihez, igazából egyvalamit félt: akkora-amekkora hatalmát
(1984–1988 Zirkuli Péter)
5a.
akármilyen kevés pénz, kis összeg
amíg jogerős bírói ítélettel nem érvénytelenítik a szerződést, nem valószínű, hogy Tocsik Márta bármennyit visszafizetne a felvett sikerdíjból
(1996 Magyar Hírlap)
[a pénzügyminisztériumban] lapzártánkig nem tudtak válaszolni kérdésünkre, fölhasználtak-e bármennyit is a tavalyi 500 millióból
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz. ~, bármennyire; TESz. bár-; ÉKsz. ~, bármennyire

Beállítások