barna mn és fn 

I. mn 16A

1. ’sárgás v. vöröses árnyalatú, szürkébe v. feketébe hajló 〈szín〉, olyan, mint pl. a tejeskávé, a gesztenye v. a csokoládé színe, ill. ilyen színű 〈dolog〉’ ❖ A’ mi [széklet a hasmenés során] ki tiſztúl ſárga, zld, barna, fejér vagy fekete (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 328) | fekete szem fekete hajhoz, Vagy legalább barna illett volna ahhoz (1811 k. Dukai Takách Judit 8117019, 77) | A jéglepelt egy napnak olvadása Elvonta, […] Feltünt az elmult ősznek hervadása, S a pusztaság a barna föld felett (1839 Eötvös József 8126035, 41) | Barna bőrkötés (1867 Nyáry Albert¹ CD57) | diákkoromban a nők vörösről barnára festették a hajukat, s lám, azóta mekkorát változott az izlés: most barnáról vörösre festik (1920 Benedek Elek 8041007, 192) | a ferencesek barna csuhájában (1937 Szerb Antal 9668030, 137) | szívesen játszott barna pianínóján (2000 Természet Világa CD50).

1a. ’ilyen hajú 〈ember〉’ ❖ tízennyóltz eſztends, ſzép barna Leánykából (1794 Kármán József² ford.–Tschink 7165017, 2) | Tisza mellett van egy hajó kikötve, Abban van egy barna legény megölve (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | szőke frankok és barna latinok békés egymás mellett élését és összeolvadását (2000 Sághy Marianne CD17).

1b. ’ilyen árnyalatú, sötét(ebb) 〈bőr(szín)〉, ill. ilyen (arc)bőrű 〈ember〉 v. ilyen emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ [Palesztinából] elindulok Jordán partjaira, Barna szerecsenek híres pusztáira (1776 Barcsay Ábrahám 7019028, 58) | [a szultán] szelid vonásu s természetesen barna arczszinü ember (1855 Vasárnapi Újság CD56) | kürt harsog, mit […] Kísér a legbarnább spanyol-czigány banda (1862 Szász Károly² ford.–Hugo C3837, 30) | A sárga fényben a kövér banánok S a sárga tájon barna emberek, Az elveszett Éden, mely fájva fájón Bennünk zokog, ujjong, ragyog, remeg (1925 Juhász Gyula¹ C2454, 260) | [Naptejből] a fehér bőrűek 15–25 faktorszámút, […] a barna bőrűek 5–10 faktorszámút használjanak! (1995 Természet Világa CD50).

1c. (kötött szókapcsolat részeként faj- és fajtanévben is) (Áll v. Növ v. Gomba is) ’〈vmely világosabb v. élénkebb színű állathoz, növényhez, gombához viszonyítva is:〉 olyan 〈állat, ritk. növény v. gomba〉, amelynek szőre, tolla, ill. levele, szára stb. ilyen színű’ ❖ Verbascum nigrum. Hung. Fekete Ökör-fark; Barna Ökör-fark (1780 Benkő József C0290, 339) | A’ fekete medve mindenféle gyökérrel, bogyóval, vad gyümltsel, mézzel, érett gabonával él, és húst ritkán eſzik; a’ barna ellenben leginkább mindenféle nagy állatok húsával él (1805 Márton József¹ ford.–Bertuch C3051, 32) | volt kis kertem, sok virágom, kis lovam, barna tehenem (1861 Arany János ford.–Szollogub C6504, 100) | barna vargánya, fehérbelű vargánya (1914 RévaiNagyLex. C5706, 125) | [A szárcsák] hárman voltak, de egyet elvitt közülük a barna kánya (1956 Fekete István 9142003, 246) | [Az ún. zöld varangy] a barna varanggyal nagyjából azonos biotópban [= élettérben], de mint kultúrakövető faj gyakran az emberi települések közelében él (1978 Marián Miklós–Traser György CD52).

2. ’az idő(járás) v. más környezeti hatás miatt megsötétedett, barnás színű 〈anyag, tárgy〉’ ❖ [a skorbutos beteg] vizellete nyers, gyakran barna, és néha sós hártya lebeg felyül rajta (1778 Milesz József ford.–Störck 7227003, 51) | [a spanyoloknak a fogaik] jólrendelttek, de Színek sárgás, és barna (1794 Uránia 7491009, 194) | Barna szobád’ falait pókháló lepje, ’s halálfő Sárguljon komoran nőtelen ágyad előtt (1822 Kisfaludy Károly 8242010, 73) | A kép szeplős volt a legyek látogatásától és barna a dohányfüsttől (1905 Gárdonyi Géza 9173008, 46) | körmei és ujjhegyei dohánytól barnák (1976 Sándor Iván 9582002, 70).

2a. ’napbarnított 〈bőr(szín)〉, ill. ilyen bőrű 〈ember v. testrész〉’ ❖ az én arczám barnább az övénél, de ezt puskaporfüst, sok hideg, ’s meleg eltürése, ’s a’ tábor viszontagságai okozták (1832 Rosty Zsigmond 8398001, 21) | a keze egy kissé barnaszinü (1868 Vértesi Arnold C4455, 35) | téli naptól barnára sült, szép, nyurga fiú (1942 Hunyady Sándor 9266005, 109) | Nyárutón fogy a természetes napfény, mégis sokan barnán érzik jól magukat; csak arra nem gondolnak, veszélynek teszik ki magukat (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ’alapanyaga v. a hozzáadott anyagok, ill. a készítési eljárás miatt a szokásosnál sötétebb, barnás színű 〈élelmiszer, étel v. ital〉’ ❖ a’ ro’snak, meg-annyi árpaval egybe-sütve, rút barna kenyere lett (1787 Mátyus István 7222013, 124) | Barnára párolt karaláb (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 323) | [Caracas völgyében csak] barna czukrot, úgynevezett Papelont készítenek, mely a fehér czukornál olcsóbb s melyet a nép különösen kedvel (1861 Rosty Pál 8397005, 46) | aszerint, hogy erősebben v. gyengébben pörkölt malátát használnak, barna, illetve világos söröket különböztetnek meg (1925 RévaiNagyLex. C5713, 52) | Lehetőleg teljes őrlésű gabonából készült barna kenyeret, barna rizst, sőt tésztát együnk (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (irod) ’sötét()(természeti) jelenség, ill. dolog〉’ ❖ Szelíd Remény, jobb kor szebb napjain Mosolygva jöttél lángoló szemekkel, De most borongasz barna fellegekkel, Mint búcsuzó hölgy férje karjain (1815 Kölcsey Ferenc 8253009, 71) | az égi boltot adjam-é Bő táplálékú barna tömlöcért? (1843 Madách Imre 8284002, 125) | [Toldi] nagybúsan hazafelé ballag, Vaskos lábnyomától messze reng a parlag; Mint komor bikáé, olyan a járása, Mint a barna éjfél, szeme pillantása (1846 Arany János 8014001, 103) | Csöndesen vetik az ágyat és a párna barna árnya a fehér ajtóra bágyad (1910 Kosztolányi Dezső C2752, 42) | messzire tekintett céltalanul, a barna homályba (1985 Bodor Ádám 1020008, 167).

4a. (rég, irod) ’szomorúságot keltő, ill. kifejező’ ❖ kornyadoz életek A’ lelket tagadó barna gyanú alatt (1800 k. Fazekas Mihály CD01) | mit éreznek a’ tsendes kebelek, ha olvassák, hogy bús szívem árjaiba, és lelkem barna gyászba burkolva így szomorog (1806 Wándza Mihály 8525001, 6) | Be jó volna, ha két puha fehér kar Elűzné lelkünkről a barna gondot (1909 Oláh Gábor 9487056, 77) | Köszönöm hegedűd hangjait, zenész, Barnák és búsak vannak köztük, Mint őszi lomb, mint rozsdás venyigék (1928 e. Tóth Árpád C4230, 264).

II. fn 6A

1. ’pl. a tejeskávé, gesztenye, csokoládé színéhez hasonló, sárgás v. vöröses árnyalatú, szürkébe v. feketébe hajló szín, ill. vmely dolog ilyen színe’ ❖ [A lazac] színe a’ hátán ſetét kék, az óldalai, némellyekben barnával, némellyekben veressel pettegetettek, hasok pénzei fejérek (1795 Gáti István 7116005, 207) | [a köd] eleinte kétes lila színű, azután mindig jobban barnába, sötétkékbe átváltozó (1869 Jókai Mór CD18) | a régi német filmek rézkarcszerű barnája (1927 Gró Lajos 9196001, 33) | [a lakástextilek terén] a barnák árnyalatai mostanában igen kedveltté váltak (1998 Lakáskultúra CD39).

2. ’ilyen színű dolog, kül. öltözék, festék, felület’ ❖ A’ japániaknál fejér a’ gyász’, fekete az öröm’ szine. A’ persák barnába öltöznek, ’s magok és családjok’ haját, barmaik’ szőrét lenyirják (1834 Fillértár 8623001, 103) | Az eredeti [rézkarc], barnával nyomott igen ritka lap a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őriztetik (1903 Morvay Győző CD55) | [a festett fabútorok készítésére vonatkozó előírás] még az alapszínre is kiterjedt, ehhez barnát, fehéret és kéket volt szabad felhasználni (1991 Magyar néprajz CD47).

3. ’ilyen hajú ember’ ❖ A’ halaványkék, némellyeknek a’ gondolatjok szerint, a’ szőkéknek, mások szerint a’ barnáknak jobban áll (1830 Némethy József ford. 8333003, 64) | Szép a szőke, szép a barna, Mind a kettő szép, ha szép (1843 Petőfi Sándor 8366018, 39) | Az albínók között fokozatok vannak. A szőkék között kevésbé tűnnek fel, mint a barnák között (1999 Természet Világa CD50).

Ö: bronz~, csokoládé~, dió~, fél~, gesztenye~, halvány-, kávé~, néger~, olaj~, rozsda~, sötét-, szőkés~, világos-.

ÖU: arany~, dohány~, fekete~, feketés~, mogyoró~, őz~, pirosas~, rőt~, sárga~, sárgás~, szürke~, szürkés~, vörös~, vöröses~, zöldes~.

ÖE: ~deres, ~fakó, ~fehér, ~fekete, ~föld, ~pát, ~réz, ~rőt, ~sárga, ~szeg, ~szürke, ~vaskő, ~vörös, ~zöld.

Sz: barnácska, barnaság.

Vö. CzF. barna¹, barnapej, barnaszín, barnaszinű; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ~, barnamedve; SzT. ~, barnaszín; ÚMTsz. barna¹, barna-büdöskő, barnadunszt, barnaelső, barnagilva, barnahéjú, barnaír, barnaleves, barnamásodik

barna melléknév és főnév
I. melléknév 16A
1.
sárgás v. vöröses árnyalatú, szürkébe v. feketébe hajló 〈szín〉, olyan, mint pl. a tejeskávé, a gesztenye v. a csokoládé színe, ill. ilyen színű 〈dolog〉
A’ mi [széklet a hasmenés során] ki tiſztúl ſárga, zld, barna, fejér vagy fekete
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
fekete szem fekete hajhoz, Vagy legalább barna illett volna ahhoz
(1811 k. Dukai Takách Judit)
A jéglepelt egy napnak olvadása Elvonta, […] Feltünt az elmult ősznek hervadása, S a pusztaság a barna föld felett
(1839 Eötvös József)
Barna bőrkötés
(1867 Nyáry Albert¹)
diákkoromban a nők vörösről barnára festették a hajukat, s lám, azóta mekkorát változott az izlés: most barnáról vörösre festik
(1920 Benedek Elek)
a ferencesek barna csuhájában
(1937 Szerb Antal)
szívesen játszott barna pianínóján
(2000 Természet Világa)
1a.
ilyen hajú 〈ember〉
tízennyóltz eſztends, ſzép barna Leánykából
(1794 Kármán József² ford.Tschink)
Tisza mellett van egy hajó kikötve, Abban van egy barna legény megölve
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
szőke frankok és barna latinok békés egymás mellett élését és összeolvadását
(2000 Sághy Marianne)
1b.
ilyen árnyalatú, sötét(ebb) 〈bőr(szín), ill. ilyen (arc)bőrű 〈ember〉 v. ilyen emberekből álló 〈csoport〉
[Palesztinából] elindulok Jordán partjaira, Barna szerecsenek híres pusztáira
(1776 Barcsay Ábrahám)
[a szultán] szelid vonásu s természetesen barna arczszinü ember
(1855 Vasárnapi Újság)
kürt harsog, mit […] Kísér a legbarnább spanyol-czigány banda
(1862 Szász Károly² ford.Hugo)
A sárga fényben a kövér banánok S a sárga tájon barna emberek, Az elveszett Éden, mely fájva fájón Bennünk zokog, ujjong, ragyog, remeg
(1925 Juhász Gyula¹)
[Naptejből] a fehér bőrűek 15–25 faktorszámút, […] a barna bőrűek 5–10 faktorszámút használjanak!
(1995 Természet Világa)
1c. (kötött szókapcsolat részeként faj- és fajtanévben is) (Áll v. Növ v. Gomba is)
〈vmely világosabb v. élénkebb színű állathoz, növényhez, gombához viszonyítva is:〉 olyan 〈állat, ritk. növény v. gomba〉, amelynek szőre, tolla, ill. levele, szára stb. ilyen színű
Verbascum nigrum. Hung.Hungaris ’magyaroknál’ Fekete Ökör-fark; Barna Ökör-fark
(1780 Benkő József)
A’ fekete medve mindenféle gyökérrel, bogyóval, vad gyümltsel, mézzel, érett gabonával él, és húst ritkán eſzik; a’ barna ellenben leginkább mindenféle nagy állatok húsával él
(1805 Márton József¹ ford.Bertuch)
volt kis kertem, sok virágom, kis lovam, barna tehenem
(1861 Arany János ford.Szollogub)
barna vargánya, fehérbelű vargánya
(1914 RévaiNagyLex.)
[A szárcsák] hárman voltak, de egyet elvitt közülük a barna kánya
(1956 Fekete István)
[Az ún. zöld varangy] a barna varanggyal nagyjából azonos biotópban [= élettérben], de mint kultúrakövető faj gyakran az emberi települések közelében él
(1978 Marián Miklós–Traser György)
2.
az idő(járás) v. más környezeti hatás miatt megsötétedett, barnás színű 〈anyag, tárgy〉
[a skorbutos beteg] vizellete nyers, gyakran barna, és néha sós hártya lebeg felyül rajta
(1778 Milesz József ford.Störck)
[a spanyoloknak a fogaik] jólrendelttek, de Színek sárgás, és barna
(1794 Uránia)
Barna szobád’ falait pókháló lepje, ’s halálfő Sárguljon komoran nőtelen ágyad előtt
(1822 Kisfaludy Károly)
A kép szeplős volt a legyek látogatásától és barna a dohányfüsttől
(1905 Gárdonyi Géza)
körmei és ujjhegyei dohánytól barnák
(1976 Sándor Iván)
2a.
napbarnított 〈bőr(szín), ill. ilyen bőrű 〈ember v. testrész〉
az én arczám barnább az övénél, de ezt puskaporfüst, sok hideg, ’s meleg eltürése, ’s a’ tábor viszontagságai okozták
(1832 Rosty Zsigmond)
a keze egy kissé barnaszinü
(1868 Vértesi Arnold)
téli naptól barnára sült, szép, nyurga fiú
(1942 Hunyady Sándor)
Nyárutón fogy a természetes napfény, mégis sokan barnán érzik jól magukat; csak arra nem gondolnak, veszélynek teszik ki magukat
(1999 Magyar Hírlap)
3.
alapanyaga v. a hozzáadott anyagok, ill. a készítési eljárás miatt a szokásosnál sötétebb, barnás színű 〈élelmiszer, étel v. ital〉
a’ ro’snak, meg-annyi árpaval egybe-sütve, rút barna kenyere lett
(1787 Mátyus István)
Barnára párolt karaláb
(1834 Pesti szakácskönyv)
[Caracas völgyében csak] barna czukrot, úgynevezett Papelont készítenek, mely a fehér czukornál olcsóbb s melyet a nép különösen kedvel
(1861 Rosty Pál)
aszerint, hogy erősebben v.vagy gyengébben pörkölt malátát használnak, barna, illetve világos söröket különböztetnek meg
(1925 RévaiNagyLex.)
Lehetőleg teljes őrlésű gabonából készült barna kenyeret, barna rizst, sőt tésztát együnk
(1997 Magyar Hírlap)
4. (irod)
sötét() (természeti) jelenség, ill. dolog〉
Szelíd Remény, jobb kor szebb napjain Mosolygva jöttél lángoló szemekkel, De most borongasz barna fellegekkel, Mint búcsuzó hölgy férje karjain
(1815 Kölcsey Ferenc)
az égi boltot adjam-é Bő táplálékú barna tömlöcért?
(1843 Madách Imre)
[Toldi] nagybúsan hazafelé ballag, Vaskos lábnyomától messze reng a parlag; Mint komor bikáé, olyan a járása, Mint a barna éjfél, szeme pillantása
(1846 Arany János)
Csöndesen vetik az ágyat és a párna barna árnya a fehér ajtóra bágyad
(1910 Kosztolányi Dezső)
messzire tekintett céltalanul, a barna homályba
(1985 Bodor Ádám)
4a. (rég, irod)
szomorúságot keltő, ill. kifejező
kornyadoz életek A’ lelket tagadó barna gyanú alatt
(1800 k. Fazekas Mihály)
mit éreznek a’ tsendes kebelek, ha olvassák, hogy bús szívem árjaiba, és lelkem barna gyászba burkolva így szomorog
(1806 Wándza Mihály)
Be jó volna, ha két puha fehér kar Elűzné lelkünkről a barna gondot
(1909 Oláh Gábor)
Köszönöm hegedűd hangjait, zenész, Barnák és búsak vannak köztük, Mint őszi lomb, mint rozsdás venyigék
(1928 e. Tóth Árpád)
II. főnév 6A
1.
pl. a tejeskávé, gesztenye, csokoládé színéhez hasonló, sárgás v. vöröses árnyalatú, szürkébe v. feketébe hajló szín, ill. vmely dolog ilyen színe
[A lazac] színe a’ hátán ſetét kék, az óldalai, némellyekben barnával, némellyekben veressel pettegetettek, hasok pénzei fejérek
(1795 Gáti István)
[a köd] eleinte kétes lila színű, azután mindig jobban barnába, sötétkékbe átváltozó
(1869 Jókai Mór)
a régi német filmek rézkarcszerű barnája
(1927 Gró Lajos)
[a lakástextilek terén] a barnák árnyalatai mostanában igen kedveltté váltak
(1998 Lakáskultúra)
2.
ilyen színű dolog, kül. öltözék, festék, felület
A’ japániaknál fejér a’ gyász’, fekete az öröm’ szine. A’ persák barnába öltöznek, ’s magok és családjok’ haját, barmaik’ szőrét lenyirják
(1834 Fillértár)
Az eredeti [rézkarc], barnával nyomott igen ritka lap a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őriztetik
(1903 Morvay Győző)
[a festett fabútorok készítésére vonatkozó előírás] még az alapszínre is kiterjedt, ehhez barnát, fehéret és kéket volt szabad felhasználni
(1991 Magyar néprajz)
3.
ilyen hajú ember
A’ halaványkék, némellyeknek a’ gondolatjok szerint, a’ szőkéknek, mások szerint a’ barnáknak jobban áll
(1830 Némethy József ford.)
Szép a szőke, szép a barna, Mind a kettő szép, ha szép
(1843 Petőfi Sándor)
Az albínók között fokozatok vannak. A szőkék között kevésbé tűnnek fel, mint a barnák között
(1999 Természet Világa)
ÖU: aranybarna, dohánybarna, feketebarna, feketésbarna, mogyoróbarna, őzbarna, pirosasbarna, rőtbarna, sárgabarna, sárgásbarna, szürkebarna, szürkésbarna, vörösbarna, vörösesbarna, zöldesbarna
ÖE: barnaderes, barnafakó, barnafehér, barnafekete, barnaföld, barnapát, barnaréz, barnarőt, barnasárga, barnaszeg, barnaszürke, barnavaskő, barnavörös, barnazöld
Sz: barnácska, barnaság
Vö. CzF. barna¹, barnapej, barnaszín, barnaszinű; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ~, barnamedve; SzT. ~, barnaszín; ÚMTsz. barna¹, barna-büdöskő, barnadunszt, barnaelső, barnagilva, barnahéjú, barnaír, barnaleves, barnamásodik

Beállítások