becsinál ige 1a

1. ts (rég) ’〈lyukat, nyílást, rést〉(tárgyat beleillesztve v. anyagot beletömve) eltömít, elzár’ ❖ páſitos földel a’ lélegz lyukak a’ Pintzén -legyenek tſinálva (1780 Prónay Pál 7360002, 58) | [a palack száját] ſzoroſſan bé-tsinállyák, hogy a’ küls leveg hozzája ne férheſſen (1794 Báróczi Sándor ford.–Linden 7031014, 15) | A sövényen létező minden rést becsinálunk tüskével, karóval (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045010, 41) | az Eötvös bevert ablakait becsinálják az üveges tótok (1883 Mikszáth Kálmán CD04).

1a. (rég) ’〈edényt〉 bedugaszol, bezár’ ❖ [A hársfavirágot tartalmazó üveget] egy nagy hangya bolynak ásd a’ közepébe. […] Jól bé-tsináld, mert az hangya belé mégyen (1774 Vesmás Márton C4461, 71) | jól bétsinálva az üveget pantólyfél fával [ti. parafával] ’s ökör hojaggal (1806 Gyarmati Gábor 8166004, 134) | csináld-be jól az edényt (1846 Zelena Ferenc 8534012, 201) | jól becsinálta a hordót (1904 A magyar anekdotakincs C4256, 219).

1b. (rég, ritk) ’〈vmely erre alkalmas anyagot, tárgyat〉 nyílásba, résbe betöm’ ❖ középett nagy darab Ólmot bétsinálnak (1798 Sándor István C1529, 111) | [a korsóba] beletöltöttem azt a nekem szánt álomitalt. Azzal megint becsináltam a dugaszt (1879 Jókai Mór C2304, 140).

2. ts (rég) ’befed, betakar vmit’ ❖ az újj keritésen az hol sürü-ágakkal leg-jobban bé-vólt tsinálva (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 137) | Ablakait a’ fény előt betsinálta (1820 e. Vályi Nagy Ferenc C4348, 112) | betévén zacskóját a’ gödröt becsinálta (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190004, 157).

2a. (rég) ’csomagolóanyagba beburkol, ill. tárolásra v. szállításra alkalmas tartóba becsomagol vmit’ ❖ A’ hernyók … kérges hajokban, mellybe szszel magokat bé-tsinálták-vala (1786 Mátyus István C3067, 29) | [a jég] koczkadarabokban, szalmába takargatva és ládákba becsinálva küldetik el (1847 Hetilap CD61) | [a levelet] golyóbis-formára öszvegyúrtam, bécsináltam spanyor-viaszkban és alányelém (1913 Laczkó Géza CD10).

3. ts (rég) ’〈gyümölcsöt, zöldséget stb.〉(vmivel) tartósítva (és megfőzve) későbbi fogyasztásra eltesz’ ❖ nád mezzel [!] bé-tſináltt ſzert (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 318) | [csipkebogyót] mézbe bé-tsinálva, vagy meg-ſzáraſztva, télre az Urak’ kamaráiba-is ſok hellyt el-téſznek (1787 Mátyus István 7222019, 364) | kereskedésre fordítják még némelly halaknak, fképpen Ikráikat is, mellyeket betsinálva, és besózva Kaviárnak hívnak (1799 Főldi János 7112016, 242) | Ugorkát sós vizzel becsinálni (1826 Fáy András¹ 8139011, 59) | rakd-be mindegyik [narancs]szeletet czúkorral becsinált meggy-liktáriommal (1846 Zelena Ferenc 8534009, 131).

3a. (rég) ’〈húst〉 bő(, zöldséges) lében megfőz, ill. 〈húsételt〉 ily módon elkészít’ ❖ [a vadhús] lére készítve, (bé-tsinálva) igen Könny emesztet vala (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ C0965, 136) | holnap méltóztassék csirke helyett kakast becsináltatni (1845 Nagy Ignác C3250, 52) | fűszeres gyümölcsökkel becsinált pávanyelvekből készült étellel (1851 Jókai Mór CD18) | mikor fölébredtem, megettem egy egész csirkét, becsinálva (1895 Jókai Mór CD18).

4. ts becsinál vmibe (rég) ’〈anyagba, tárgyba, helyiségbe stb.〉(tartósan rögzítve) elhelyez, beilleszt vmit’ ❖ Egy Mauritania Tribunus a’ maga Sisakjába bé tsinálva szokot vólt égy prixis nautikát [ti. iránytűt] hordozni (1774 Baritz János C6390, 22) | a’ főldbe bétsinált kád alatt lévő edénybe (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 377) | egy pinczébe, boltba, vagy árnyékos kamarába becsinált horog, mellyre a’ hús felakasztódik (1846 Zelena Ferenc 8534002, 14) | egy uj ivó vallut csináltatott a biró, mi a falba volt becsinálva (1877 Adomák a magyar nép életéből C0526, 8).

4a. (rég) ’〈vhova, kül. vmely állásba, hivatalba, tisztségbe〉 bejuttat, elhelyez vkit’ ❖ Minden erejét reá-forditotta […], hogy […] házához bé-tsinálhassa magát (1790 Andrád Sámuel ford. C0617, 87) | Én csináljam önt be hivatalba Hátszegihez? (1860 Jókai Mór C2344, 66) | Danit becsináljuk a vármegye urai közé (1889 Tolnai Lajos C4192, 7).

5. tn ’székletét ruhájába, nadrágjába v. az ágyba ereszti’ ❖ Úgy tipeg, mintha becsinált volna(1910 Laczkó Géza CD10) | Mi lelt? Becsináltál? Hiszen most tettelek tisztába (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 94) | eredj, te Ancsa, biztos becsinált a kölyök (1947 Rónay György 9573129, 45) | a bőrruhás, géppisztolyos tizedes láttán valahogy összekapják ugyan magukat, de a képükről ítélve nem lehetnek messze attól, hogy becsináljanak (1965 Dobozy Imre 9110002, 57).

5a. (kissé durva) ’nagyon megijed’ ❖ ő nem fél senkitől se, a rendőröktől se, egy csöppet se, egyedül szállt szembe velük, amikor beléptek a terembe, a többiek rettegtek vele tartani, mindenki becsinált, az első pillanatban még a lányok se mertek visongani (1982 Czakó Gábor 9079001, 138).

Vö. CzF. ~, becsinált²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, becsináló, becsinált, becsináltat, becsináltattat; ÚMTsz. ~, becsinálva

becsinál ige 1a
1. tárgyas (rég)
〈lyukat, nyílást, rést〉 (tárgyat beleillesztve v. anyagot beletömve) eltömít, elzár
páſitos földel a’ lélegz lyukak a’ Pintzén -legyenek tſinálva
(1780 Prónay Pál)
[a palack száját] ſzoroſſan bé-tsinállyák, hogy a’ küls leveg hozzája ne férheſſen
(1794 Báróczi Sándor ford.Linden)
A sövényen létező minden rést becsinálunk tüskével, karóval
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
az Eötvös bevert ablakait becsinálják az üveges tótok
(1883 Mikszáth Kálmán)
1a. (rég)
〈edényt〉 bedugaszol, bezár
[A hársfavirágot tartalmazó üveget] egy nagy hangya bolynak ásd a’ közepébe. […] Jól bé-tsináld, mert az hangya belé mégyen
(1774 Vesmás Márton)
jól bétsinálva az üveget pantólyfél fával [ti. parafával] ’s ökör hojaggal
(1806 Gyarmati Gábor)
csináld-be jól az edényt
(1846 Zelena Ferenc)
jól becsinálta a hordót
(1904 A magyar anekdotakincs)
1b. (rég, ritk)
〈vmely erre alkalmas anyagot, tárgyat〉 nyílásba, résbe betöm
középett nagy darab Ólmot bétsinálnak
(1798 Sándor István)
[a korsóba] beletöltöttem azt a nekem szánt álomitalt. Azzal megint becsináltam a dugaszt
(1879 Jókai Mór)
2. tárgyas (rég)
befed, betakar vmit
az újj keritésen az hol sürü-ágakkal leg-jobban bé-vólt tsinálva
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
Ablakait a’ fény előt betsinálta
(1820 e. Vályi Nagy Ferenc)
betévén zacskóját a’ gödröt becsinálta
(1840 Horváth Zsigmond¹)
2a. (rég)
csomagolóanyagba beburkol, ill. tárolásra v. szállításra alkalmas tartóba becsomagol vmit
A’ hernyók … kérges hajokban, mellybe szszel magokat bé-tsinálták-vala
(1786 Mátyus István)
[a jég] koczkadarabokban, szalmába takargatva és ládákba becsinálva küldetik el
(1847 Hetilap)
[a levelet] golyóbis-formára öszvegyúrtam, bécsináltam spanyor-viaszkban és alányelém
(1913 Laczkó Géza)
3. tárgyas (rég)
〈gyümölcsöt, zöldséget stb.〉 (vmivel) tartósítva (és megfőzve) későbbi fogyasztásra eltesz
nád mezzel [!] bé-tſináltt ſzert
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[csipkebogyót] mézbe bé-tsinálva, vagy meg-ſzáraſztva, télre az Urak’ kamaráiba-is ſok hellyt el-téſznek
(1787 Mátyus István)
kereskedésre fordítják még némelly halaknak, fképpen Ikráikat is, mellyeket betsinálva, és besózva Kaviárnak hívnak
(1799 Főldi János)
Ugorkát sós vizzel becsinálni
(1826 Fáy András¹)
rakd-be mindegyik [narancs]szeletet czúkorral becsinált meggy-liktáriommal
(1846 Zelena Ferenc)
3a. (rég)
〈húst〉(, zöldséges) lében megfőz, ill. 〈húsételt〉 ily módon elkészít
[a vadhús] lére készítve, (bé-tsinálva) igen Könny emesztet vala
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
holnap méltóztassék csirke helyett kakast becsináltatni
(1845 Nagy Ignác)
fűszeres gyümölcsökkel becsinált pávanyelvekből készült étellel
(1851 Jókai Mór)
mikor fölébredtem, megettem egy egész csirkét, becsinálva
(1895 Jókai Mór)
4. tárgyas becsinál vmibe (rég)
〈anyagba, tárgyba, helyiségbe stb.〉 (tartósan rögzítve) elhelyez, beilleszt vmit
Egy Mauritania Tribunus a’ maga Sisakjába bé tsinálva szokot vólt égy prixis nautikát [ti. iránytűt] hordozni
(1774 Baritz János)
a’ főldbe bétsinált kád alatt lévő edénybe
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
egy pinczébe, boltba, vagy árnyékos kamarába becsinált horog, mellyre a’ hús felakasztódik
(1846 Zelena Ferenc)
egy uj ivó vallut csináltatott a biró, mi a falba volt becsinálva
(1877 Adomák a magyar nép életéből)
4a. (rég)
〈vhova, kül. vmely állásba, hivatalba, tisztségbe〉 bejuttat, elhelyez vkit
Minden erejét reá-forditotta […], hogy […] házához bé-tsinálhassa magát
(1790 Andrád Sámuel ford.)
Én csináljam önt be hivatalba Hátszegihez?
(1860 Jókai Mór)
Danit becsináljuk a vármegye urai közé
(1889 Tolnai Lajos)
5. tárgyatlan
székletét ruhájába, nadrágjába v. az ágyba ereszti
Úgy tipeg, mintha becsinált volna
(1910 Laczkó Géza)
Mi lelt? Becsináltál? Hiszen most tettelek tisztába
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
eredj, te Ancsa, biztos becsinált a kölyök
(1947 Rónay György)
a bőrruhás, géppisztolyos tizedes láttán valahogy összekapják ugyan magukat, de a képükről ítélve nem lehetnek messze attól, hogy becsináljanak
(1965 Dobozy Imre)
5a. (kissé durva)
nagyon megijed
ő nem fél senkitől se, a rendőröktől se, egy csöppet se, egyedül szállt szembe velük, amikor beléptek a terembe, a többiek rettegtek vele tartani, mindenki becsinált, az első pillanatban még a lányok se mertek visongani
(1982 Czakó Gábor)
Vö. CzF. ~, becsinált²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, becsináló, becsinált, becsináltat, becsináltattat; ÚMTsz. ~, becsinálva

Beállítások