becsuk ige 2a6

1. ts ’〈vminek sarkokon forgó v. sínen csúszó(, vmely nyílás elzárására való) nyitva levő részét v. részeit〉 behajtja v. betolja(, és ezzel eléri, hogy bezáródjék)’ ❖ Kriſtus Urunk az ö halálával fel-nyitván a’ Mennyorſzágnak kapuját, mellyet Ádám […] bé-tsukot-vala (1774 Vajda Sámuel 7365003, 112) | törvényhatósági szobák becsukott ablaktáblái (1842 Pesti Hírlap CD61) | Ha az oltár két belső szárnya be van csukva, nyolcz képet látunk (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | becsuktam a szekrényajtót (1938 Dallos Sándor 9098002, 173) | Becsukta a fiókot és ráfordította a kulcsot (1962 Domahidy Miklós 1035001, 178) | Hozzunk egy törvényt, ami jól ellenőrizhető, csukjuk be azokat a kiskapukat, amelyek ma láthatók (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’〈vminek a nyitott ajtaját, kapuját, ill. fedelét〉 behajtja v. betolja(, és vmely szerkezettel ott rögzíti v. bezárja)’ ❖ Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét (1795 Csokonai Vitéz Mihály C6227, 14) | Egész estig mindig talált templomot nyitva; este azután azokat is becsukták, s ő ismét az utcán maradt (1854 Jókai Mór CD18) | Aztán becsukta a kis házat és azóta itt lakik a kastélyban, a régi inasszobában (1937 Zsigray Julianna 9804001, 108) | [az ember a pótkerék miatt] sokszor alig bírja becsukni a csomagtartóját, ha szabadságra utazik (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈nyílást〉(ajtóval, zárószerkezettel) elzár, bezár’ ❖ a kemence száját becsukjuk (1844 Nendtvich Károly 8330001, 5) | nagy melegekkor be kell csukni a pincze szelelőit (1883 De Gerando Antonina 8099002, 24) | [A Kurszk nevű tengeralattjárón] olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy sem a periszkópját nem tudta bevonni, sem a vetőcsövek zárónyílásait becsukni (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (rég) ’〈nyitásra és zárásra való szerkezetet〉(elfordítva, betolva) zárt állásba helyez’ ❖ midőn [a zár] 460,000szer egymásután kinyittatott és becsukatott volna, rajta legkevesebb hiba sem tapasztaltaték (1838 Hétilapok 8636001, 43) | [a szoba] ajtaján erős tolózár van. Becsukták-e vagy nyitva felejtették? (1884 Jókai Mór CD18) | ha megnyitjuk a gázcsapot, a szellentyüt a gáz nyomása nyitja, ha pedig zárjuk, becsukja (1894 PallasLex. CD02) | Becsuktam a biztonsági závárt (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 327).

2a. ’〈vmely nyitható és csukható tárgyat〉 mozgatható, elhajlítható részeinek egymásra v. egymás mellé hajlításával használaton kívüli állapotba helyezve összecsuk’ ❖ Judit asztalnál űl, keze és szeme egy becsukott biblián (1843 Jókai Mór 8209016, 25) | becsukja a bicskát (1898 Tömörkény István 8493016, 62) | [Jókai Mór] a Landerer és Heckenast-nyomda előtt becsukatja az esernyőket (1941 Sőtér István 9613004, 72) | becsukott borotva (1979 Rózsa Endre 1136020, 96).

2b. ’〈élőlény mozgatható (test)részét〉 részeinek összehúzásával összezárja’ ❖ a virág becsukja kelyhét (1848 Jókai Mór C2237, 55) | a becsukott szárnyak hegye a fark végéig ér (1899 Chernel István CD34) | Becsukott tenyerét a lány szeméhez szorította s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | este a mimóza „becsukta” leveleit (2000 Természet Világa CD50).

2c. (száj›beszédszerv‹ és más hasonló jelentésű tárggyal) ’elhallgat, nem beszél, ill. véleményét, tudását megtartja magának’ ❖ Csend és figyelem! az egész népség Csukja be száját (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 8) | becsukják ajkaikat azért, hogy senki ezt a tudományt megizlelni ne merészelje (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | Becsukta a száját, és harapófogóval se lehetett belőle kihúzni egy „igent” vagy egy „nemet” (1931 Krúdy Gyula CD54) | becsukja a száját és a szemét, hogy észre se vegye az emberi, a polgári és az etnikai kisebbségi jogok súlyos megsértését (1996 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈szemét〉 behunyja, ill. 〈egyéb érzékszervét, értelmi v. érzelmi képességeit〉 kikapcsolja, befogadásra képtelenné teszi’ ❖ némán, mozdulatlanul állt: szemeit becsukva s egészen elmerülve a szép, az igéző éber álom gyönyör képeibe (1862 Remellay Gusztáv 8391005, 69) | Részvét elől becsukja szívét (1914 Kaffka Margit CD10) | a milliók jaja elől becsukják fülüket (1928 Elek Artúr CD10) | Csukd be a szemedet, és aludjál szépen (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 29) | ha úgy megy el a tanácsadóba, hogy tudja, ott neki segíteni próbálnak, információkhoz juttatják, és nem elbírálják, akkor nem becsukott aggyal fog leülni, hanem meg fogja hallgatni ezeket az információkat (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3. ts ’〈intézményt, üzletet〉 ideiglenesen(, a nyitvatartási idő végén), ill. végleg, működését megszüntetve bezár’ ❖ eldugta Szerszámit Alsenusz ’s mhelyét bécsukta (1814 Kis János¹ ford.–Horatius 8240031, 111) | a’ sebestyén-piaczon levő vendéglő […] csőd alá esett és a’ ’csiga’-hoz czímzett serházát becsukni kényteleníttetett (1842 Pesti Hírlap CD61) | elrendelendő, miszerint a temetési szertartás idején a boltok becsukassanak (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 103) | [az aranyműves] három napra becsukta boltját (1960 e. Füsi József ford.–Cellini 9160002, 118) | Nem igaz, hogy becsuktunk volna színházat vagy múzeumot (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3a. tn ’〈intézmény, üzlet stb.〉 ideiglenesen bezár, ill. megszűnik működni’ ❖ A fogadó, úgy látszik, becsukott – gondoltam magamban (1924 Krúdy Gyula CD54) | [a nagy lóverseny, a Derby napján] a bankok becsuknak és minden élet megáll Angliában (1938 Szerb Antal 9668005, 61) | az utcában becsukott egy akkutöltő, egy pizzasütő, egy kardántengelyes és az úriszabó is (1995 Magyar Hírlap CD09) | nehogy becsukjanak gyárak és bányák (1996 Figyelő CD2601).

4. ts ’〈embert, állatot〉 elzárva és elkülönítve vminek a belsejében v. zárt helyen maradni kényszerít’ ❖ is tsukták tet kemény áristomba (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 82) | Az anyát [ti. a méhkirálynőt] megtaláljuk, és becsukjuk az anyaházba (1835 Vajda Péter C4660, 53) | ha sokat bolondozol, galléron csiplek és becsuklak a jégverembe! (1881 Ábrányi Kornél² 8003002, 182) | egy nap becsukják az adósok börtönébe (1943 Szerb Antal 9668033, 79) | Órákon át hallgatták ki, fenyegették, majd becsukták egy zárkába (1986 Beszélő 2003020, 422) | Elmebajosoknak akartak minket nyilváníttatni, becsukni a Lipótmezőre (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’bebörtönöz, lecsuk vkit’ ❖ míg a’ Király vólt tsukva, az Országot tsak az nem pusztította, a’ kinek ereje nem vólt (1790 Szekér Joákim C3921, 78) | báró létemre testvéremet csak nem hagyhatám becsukatni, nevemet meggyalázni (1847 Czakó Zsigmond 8073004, 395) | ha loptam vóna már régen becsuktak vóna (1922 Móricz Zsigmond CD10) | a nyomozók egy hónapon belül mindent tudni fognak róla [ti. az adott bűnszövetkezetről] és becsukják a lövöldözőket (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (ritk) ’〈tárgyat〉 vminek a belsejébe helyez(ve nehezen hozzáférhetővé tesz)’ ❖ amint valahonnan levele érkezett, azt menten becsukta felbontatlanul abba a ládikóba, s a kulcsát felakasztotta a fogasra (1882 Jókai Mór CD18) | A kulcsokat becsukom az íróasztalod fiókjába (1908 Bíró Lajos CD10).

5a. (rég) ’〈szövegben közbevetett v. kevéssé fontos részt zárójel〉 elkülönít’ ❖ [ ] vagy ( ) bétsukójelek, ollyaſt [!] valamit tsuknakbé, a’ mi a’ jelen való beſzédnek értelmére ſzolgál ugyan, mindazonáltal ſzükségesképen nints azzal egybekötve (1779 Révai Miklós 7283025, 18).

Vö. CzF. ~, becsukott; ÉrtSz.; TESz. csuk¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, becsukó

becsuk ige 2a6
1. tárgyas
〈vminek sarkokon forgó v. sínen csúszó(, vmely nyílás elzárására való) nyitva levő részét v. részeit〉 behajtja v. betolja(, és ezzel eléri, hogy bezáródjék)
Kriſtus Urunk az ö halálával fel-nyitván a’ Mennyorſzágnak kapuját, mellyet Ádám […] bé-tsukot-vala
(1774 Vajda Sámuel)
törvényhatósági szobák becsukott ablaktáblái
(1842 Pesti Hírlap)
Ha az oltár két belső szárnya be van csukva, nyolcz képet látunk
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
becsuktam a szekrényajtót
(1938 Dallos Sándor)
Becsukta a fiókot és ráfordította a kulcsot
(1962 Domahidy Miklós)
Hozzunk egy törvényt, ami jól ellenőrizhető, csukjuk be azokat a kiskapukat, amelyek ma láthatók
(2000 Országgyűlési Napló)
1a.
〈vminek a nyitott ajtaját, kapuját, ill. fedelét〉 behajtja v. betolja(, és vmely szerkezettel ott rögzíti v. bezárja)
Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
Egész estig mindig talált templomot nyitva; este azután azokat is becsukták, s ő ismét az utcán maradt
(1854 Jókai Mór)
Aztán becsukta a kis házat és azóta itt lakik a kastélyban, a régi inasszobában
(1937 Zsigray Julianna)
[az ember a pótkerék miatt] sokszor alig bírja becsukni a csomagtartóját, ha szabadságra utazik
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
〈nyílást〉 (ajtóval, zárószerkezettel) elzár, bezár
a kemence száját becsukjuk
(1844 Nendtvich Károly)
nagy melegekkor be kell csukni a pincze szelelőit
(1883 De Gerando Antonina)
[A Kurszk nevű tengeralattjárón] olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy sem a periszkópját nem tudta bevonni, sem a vetőcsövek zárónyílásait becsukni
(2000 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (rég)
〈nyitásra és zárásra való szerkezetet〉 (elfordítva, betolva) zárt állásba helyez
midőn [a zár] 460,000szer egymásután kinyittatott és becsukatott volna, rajta legkevesebb hiba sem tapasztaltaték
(1838 Hétilapok)
[a szoba] ajtaján erős tolózár van. Becsukták-e vagy nyitva felejtették?
(1884 Jókai Mór)
ha megnyitjuk a gázcsapot, a szellentyüt a gáz nyomása nyitja, ha pedig zárjuk, becsukja
(1894 PallasLex.)
Becsuktam a biztonsági závárt
(1925 Kosztolányi Dezső)
2a.
〈vmely nyitható és csukható tárgyat〉 mozgatható, elhajlítható részeinek egymásra v. egymás mellé hajlításával használaton kívüli állapotba helyezve összecsuk
Judit asztalnál űl, keze és szeme egy becsukott biblián
(1843 Jókai Mór)
becsukja a bicskát
(1898 Tömörkény István)
[Jókai Mór] a Landerer és Heckenast-nyomda előtt becsukatja az esernyőket
(1941 Sőtér István)
becsukott borotva
(1979 Rózsa Endre)
2b.
〈élőlény mozgatható (test)részét〉 részeinek összehúzásával összezárja
a virág becsukja kelyhét
(1848 Jókai Mór)
a becsukott szárnyak hegye a fark végéig ér
(1899 Chernel István)
Becsukott tenyerét a lány szeméhez szorította s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék
(1926 Kosztolányi Dezső)
este a mimóza „becsukta” leveleit
(2000 Természet Világa)
2c. (száj›beszédszerv‹ és más hasonló jelentésű tárggyal)
elhallgat, nem beszél, ill. véleményét, tudását megtartja magának
Csend és figyelem! az egész népség Csukja be száját
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
becsukják ajkaikat azért, hogy senki ezt a tudományt megizlelni ne merészelje
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
Becsukta a száját, és harapófogóval se lehetett belőle kihúzni egy „igent” vagy egy „nemet”
(1931 Krúdy Gyula)
becsukja a száját és a szemét, hogy észre se vegye az emberi, a polgári és az etnikai kisebbségi jogok súlyos megsértését
(1996 Magyar Hírlap)
2d.
〈szemét〉 behunyja, ill. 〈egyéb érzékszervét, értelmi v. érzelmi képességeit〉 kikapcsolja, befogadásra képtelenné teszi
némán, mozdulatlanul állt: szemeit becsukva s egészen elmerülve a szép, az igéző éber álom gyönyör képeibe
(1862 Remellay Gusztáv)
Részvét elől becsukja szívét
(1914 Kaffka Margit)
a milliók jaja elől becsukják fülüket
(1928 Elek Artúr)
Csukd be a szemedet, és aludjál szépen
(1967 Rónay György ford.Collodi)
ha úgy megy el a tanácsadóba, hogy tudja, ott neki segíteni próbálnak, információkhoz juttatják, és nem elbírálják, akkor nem becsukott aggyal fog leülni, hanem meg fogja hallgatni ezeket az információkat
(1992 Országgyűlési Napló)
3. tárgyas
〈intézményt, üzletet〉 ideiglenesen(, a nyitvatartási idő végén), ill. végleg, működését megszüntetve bezár
eldugta Szerszámit Alsenusz ’s mhelyét bécsukta
(1814 Kis János¹ ford.Horatius)
a’ sebestyén-piaczon levő vendéglő […] csőd alá esett és a’ ’csiga’-hoz czímzett serházát becsukni kényteleníttetett
(1842 Pesti Hírlap)
elrendelendő, miszerint a temetési szertartás idején a boltok becsukassanak
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
[az aranyműves] három napra becsukta boltját
(1960 e. Füsi József ford.Cellini)
Nem igaz, hogy becsuktunk volna színházat vagy múzeumot
(1992 Országgyűlési Napló)
3a. tárgyatlan
〈intézmény, üzlet stb.〉 ideiglenesen bezár, ill. megszűnik működni
A fogadó, úgy látszik, becsukott – gondoltam magamban
(1924 Krúdy Gyula)
[a nagy lóverseny, a Derby napján] a bankok becsuknak és minden élet megáll Angliában
(1938 Szerb Antal)
az utcában becsukott egy akkutöltő, egy pizzasütő, egy kardántengelyes és az úriszabó is
(1995 Magyar Hírlap)
nehogy becsukjanak gyárak és bányák
(1996 Figyelő)
4. tárgyas
〈embert, állatot〉 elzárva és elkülönítve vminek a belsejében v. zárt helyen maradni kényszerít
is tsukták tet kemény áristomba
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Az anyát [ti. a méhkirálynőt] megtaláljuk, és becsukjuk az anyaházba
(1835 Vajda Péter)
ha sokat bolondozol, galléron csiplek és becsuklak a jégverembe!
(1881 Ábrányi Kornél²)
egy nap becsukják az adósok börtönébe
(1943 Szerb Antal)
Órákon át hallgatták ki, fenyegették, majd becsukták egy zárkába
(1986 Beszélő)
Elmebajosoknak akartak minket nyilváníttatni, becsukni a Lipótmezőre
(2000 Magyar Hírlap)
4a.
bebörtönöz, lecsuk vkit
míg a’ Király vólt tsukva, az Országot tsak az nem pusztította, a’ kinek ereje nem vólt
(1790 Szekér Joákim)
báró létemre testvéremet csak nem hagyhatám becsukatni, nevemet meggyalázni
(1847 Czakó Zsigmond)
ha loptam vóna már régen becsuktak vóna
(1922 Móricz Zsigmond)
a nyomozók egy hónapon belül mindent tudni fognak róla [ti. az adott bűnszövetkezetről] és becsukják a lövöldözőket
(1994 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (ritk)
〈tárgyat〉 vminek a belsejébe helyez(ve nehezen hozzáférhetővé tesz)
amint valahonnan levele érkezett, azt menten becsukta felbontatlanul abba a ládikóba, s a kulcsát felakasztotta a fogasra
(1882 Jókai Mór)
A kulcsokat becsukom az íróasztalod fiókjába
(1908 Bíró Lajos)
5a. (rég)
〈szövegben közbevetett v. kevéssé fontos részt zárójel〉 elkülönít
[ ] vagy ( ) bétsukójelek, ollyaſt [!] valamit tsuknakbé, a’ mi a’ jelen való beſzédnek értelmére ſzolgál ugyan, mindazonáltal ſzükségesképen nints azzal egybekötve
(1779 Révai Miklós)
Vö. CzF. ~, becsukott; ÉrtSz.; TESz. csuk¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, becsukó

Beállítások