befon ts ige 1a6

1. ’〈(szálas) anyagot, kül. hajat, sörényt〉 hajtogatva, ill. sodorva fonattá alakít’ ❖ Egy ſzép piros kantár fejembe huzatott, Feke [!] ſerényem tzifrán be-fonyatott (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190017, 14) | [az asszonyok] megnevelték hajokat, és különb-különb formába befonván, feltekerik a fejük hátulsó részére (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 68) | Amanda a kendő befont rojtjait bontogatta (1922 Krúdy Gyula CD54) | Gyékény és sás együtt befonva. Ebből kerti bútorokat, virágtartó kosarakat készítünk (1926 Székely Gáborné 2130002, 44) | A kárpitosok különösen az afrikot, az afrikai törpepálma vékony szálakra hasított levelét használták tömőanyagként, amelyet – mint egy hajókötelet – befontak (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. (átv is) ’〈vmely fonatba〉 beilleszt vmit’ ❖ azon néposztály, mellyet alkotmányunk jótékonyságának koszorujába nem rég kezdénk befonni, ennek [ti. a népnevelésnek] jogszerű éldelhetésével ’s együttjáró polgári kötelességeivel megismerkedjék (1841 Pesti Hírlap CD61) | [A leány] a hajába fekete pántlikát font be (1861 Eredeti népmesék C3085, 138) | [A harang] oldalán igen szép öntetü növénydisz közzé befonva ez évszám: [1512] (1869 Orbán Balázs CD22) | Örzsike varkocsában nemzeti színű szalag van befonva (1877 Mikszáth Kálmán CD04).

1b. ’〈vmely rendszerbe〉 beépítve annak részévé tesz, bevon vkit v. vmit’ ❖ Szeretné, hogy a fejdelem [!] Lupujt fonja be a lithván herczeggeli szövetségbe (1855 Kemény Zsigmond C2607, 47) | [az újraegyesítési folyamat a lotaringiai] fejedelmi adminisztrációt mind áthatóbban befonta a francia adminisztrációba (1936 Hajnal István CD42) | nem idegen az előterjesztőtől, hogy a delegálás jogába a területi önkormányzatokat is befonjuk (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈hézagot〉 vmely fonattal kitölt’ ❖ az iparos takácspók, ki oly remek szöveteket tud készíteni sodrott selyemből, amikkel a királyi palota ágainak közeit befonja (1870 Jókai Mór CD18) | Az oszlopok közét karókkal léczelik be, aztán vesszővel befonják, kivűl-belűl vakolatszerűen sárral betapasztják és ha kiszáradt, fehérre meszelik (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a gerendaépítmények] tartóoszlopait a talajba mélyített gödrökbe állították eddig (és a közöket befonták, majd betapasztották) (2000 Hoffmann Tamás CD58).

3. ’burkolatot fon vmi köré’ ❖ [néhány vendég a] csizsmáját befonnya veres pántlikával (1804 Verseghy Ferenc CD01) | Gombok fonállal befonva (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 354) | [az ima során] a görögök koszorút tettek fejükre vagy gyapjúval befont ágat tartottak kezükben (1902 ÓkoriLex. CD28) | Egészen vékony, pirosra pácolt vesszővel volt befonva Béla bácsi üvege (1962 Galambos Lajos 9166001, 128).

3a. ’〈(futó)növény (része)〉 növekedve v. szaporodva beborít, behálóz, besző vmit’ ❖ [A tölgyerdő] el-puſztúlt! a’ gaz bé-fonta töviſſel (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 46) | A professzori lakás egész hossza előtt boltíves folyosó vonult végig az udvar felől, melynek oszlopai nyáron hajnalkával voltak befonva (1900 Váli Mari 8506001, 15) | Egy nő feküdt itt, sírját befonták a zsidócseresznye pirosbogyós ágai (1937 Márai Sándor 9421009, 4) | düledező léckeritésük piros virágokkal befonta, összeölelte a futóbab (1976 Hajnal Anna 9213023, 30).

3b. befonja magát (rég) ’〈teljes átalakulással fejlődő rovar hernyója〉 fejlődése során szájszervével képzett szövedékkel veszi körül magát, majd ebben bebábozódik; begubózik’ ❖ A’ selyem ereszt bogaraknak akkor való gondviselésérl, mikor már be-fonják magokat (1783 Pulszky Károly 7273002, 104) | a’ hernyók magokat béfonják, és azután pillangókká változnak (1822 Pucz Antal C3539, 131) | A tojásból a lárvák mint hernyó, kukac, pondró, vagy nyű kelnek ki; illyenkor […] befonják magukat, s igy változnak bábokká (1847 Peregriny Elek 8360014, 261) | A befalazott petéből a lárva nemsokára kibuvik, a táplálékot felfalja s 3 hét mulva kinő; majd befonja magát egy hálóba és kitelel (1893 PallasLex. CD02).

3c. (átv is) ’〈pók(háló)〉 behálóz(va foglyul ejt) vkit v. vmit’ ❖ Mesteri készséggel szövi a’ pók gyenge fonálbúl a’ légykelepczét, nyil gyanánt üt ki tanyájábúl, szövevénnyét rengeni sejtvén, ’s befonnya bongó foglyait (1806 Verseghy Ferenc CD01) | [A póknak] valami lusta nagy bogarat úgy sikerült befonnia, hogy az most kínosan vergődik a hálóban (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | fáradt szívet, mit befonnak panaszokból szőtt pókhálónak reszkető, finom szálai (1916 Somlyó Zoltán CD01) | A szomorúság, mint nagy barna pók, fonállal fon be (1933 Mécs László 9432019, 21) | a könyveket mintha szürke pókháló fonná be (1998 Lakáskultúra CD39).

4. ’rábeszéléssel, mesterkedéssel v. ámítással (önálló ítélő- v. cselekvőképességétől megfosztva) saját szándékának megnyer vkit; befűz’ ❖ Tudom én már, hogy kell az illy fiatal uracsokat befonni (1843 Tivadar ázsiai Magyarhonban C4166, 24) | A teremtésit a sok cafrájának! Befonják, behálózzák az ártatlan eszü fiatalokat! (1909 Gárdonyi Géza C1849, 214) | Hamis beszéddel áltatnak, befonnak (1939 Heltai Jenő 9239061, 15) | nehogy befonjon az anyád! Gyere vissza, de azonnal! (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 99).

4a. (rég) ’ravasz módon rászed, becsap vkit’ ❖ befon valami csalárd csellel, és el nem bocsát, míg valami kerülőn, vagy máskép meg nem fosztott életedtől (1870 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | ha kibékültek, csak azért tették, hogy azalatt egymásból valami titkot kicsaljanak, s egyik a másikat újból befonhassa (1882 Jókai Mór CD18) | a lurkó talán be is fonta valamely összeg erejéig a hiszékeny teremtést (1890 Bársony István C0843, 8) | eléggé ravasz és képmutató volt, hogy befonhassa bizodalmas atyjafiait (1899 Erdélyi Pál CD55).

5. ’〈több, jelentéktelennek látszó tényező〉(hálózatot v. rendszert alkotva) apránként, fokozatosan megváltoztat vmit’ ❖ Micsoda rejtélyes szálak indultak el a messzi bizánci udvarból, amik befonták egész népek életét és fejedelemségek sorsát? (1937 Egri Viktor 9119001, 17) | A sok állásfoglalás aztán szép lassan valahogy befonja a törvények szövegét és eggyé válik vele (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befont; ÚMTsz.

befon tárgyas ige 1a6
1.
(szálas) anyagot, kül. hajat, sörényt〉 hajtogatva, ill. sodorva fonattá alakít
Egy ſzép piros kantár fejembe huzatott, Feke [!] ſerényem tzifrán be-fonyatott
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
[az asszonyok] megnevelték hajokat, és különb-különb formába befonván, feltekerik a fejük hátulsó részére
(1823 Fogarasi Sámuel)
Amanda a kendő befont rojtjait bontogatta
(1922 Krúdy Gyula)
Gyékény és sás együtt befonva. Ebből kerti bútorokat, virágtartó kosarakat készítünk
(1926 Székely Gáborné)
A kárpitosok különösen az afrikot, az afrikai törpepálma vékony szálakra hasított levelét használták tömőanyagként, amelyet – mint egy hajókötelet – befontak
(1998 Lakáskultúra)
1a. (átv is)
〈vmely fonatba〉 beilleszt vmit
azon néposztály, mellyet alkotmányunk jótékonyságának koszorujába nem rég kezdénk befonni, ennek [ti. a népnevelésnek] jogszerű éldelhetésével ’s együttjáró polgári kötelességeivel megismerkedjék
(1841 Pesti Hírlap)
[A leány] a hajába fekete pántlikát font be
(1861 Eredeti népmesék)
[A harang] oldalán igen szép öntetü növénydisz közzé befonva ez évszám: [1512]
(1869 Orbán Balázs)
Örzsike varkocsában nemzeti színű szalag van befonva
(1877 Mikszáth Kálmán)
1b.
〈vmely rendszerbe〉 beépítve annak részévé tesz, bevon vkit v. vmit
Szeretné, hogy a fejdelem [!] Lupujt fonja be a lithván herczeggeli szövetségbe
(1855 Kemény Zsigmond)
[az újraegyesítési folyamat a lotaringiai] fejedelmi adminisztrációt mind áthatóbban befonta a francia adminisztrációba
(1936 Hajnal István)
nem idegen az előterjesztőtől, hogy a delegálás jogába a területi önkormányzatokat is befonjuk
(1991 Országgyűlési Napló)
2.
〈hézagot〉 vmely fonattal kitölt
az iparos takácspók, ki oly remek szöveteket tud készíteni sodrott selyemből, amikkel a királyi palota ágainak közeit befonja
(1870 Jókai Mór)
Az oszlopok közét karókkal léczelik be, aztán vesszővel befonják, kivűl-belűl vakolatszerűen sárral betapasztják és ha kiszáradt, fehérre meszelik
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a gerendaépítmények] tartóoszlopait a talajba mélyített gödrökbe állították eddig (és a közöket befonták, majd betapasztották)
(2000 Hoffmann Tamás)
3.
burkolatot fon vmi köré
[néhány vendég a] csizsmáját befonnya veres pántlikával
(1804 Verseghy Ferenc)
Gombok fonállal befonva
(1879 Betűsoros árulajstrom)
[az ima során] a görögök koszorút tettek fejükre vagy gyapjúval befont ágat tartottak kezükben
(1902 ÓkoriLex.)
Egészen vékony, pirosra pácolt vesszővel volt befonva Béla bácsi üvege
(1962 Galambos Lajos)
3a.
(futó)növény (része) növekedve v. szaporodva beborít, behálóz, besző vmit
[A tölgyerdő] el-puſztúlt! a’ gaz bé-fonta töviſſel
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
A professzori lakás egész hossza előtt boltíves folyosó vonult végig az udvar felől, melynek oszlopai nyáron hajnalkával voltak befonva
(1900 Váli Mari)
Egy nő feküdt itt, sírját befonták a zsidócseresznye pirosbogyós ágai
(1937 Márai Sándor)
düledező léckeritésük piros virágokkal befonta, összeölelte a futóbab
(1976 Hajnal Anna)
3b. befonja magát (rég)
〈teljes átalakulással fejlődő rovar hernyója〉 fejlődése során szájszervével képzett szövedékkel veszi körül magát, majd ebben bebábozódik; begubózik
A’ selyem ereszt bogaraknak akkor való gondviselésérl, mikor már be-fonják magokat
(1783 Pulszky Károly)
a’ hernyók magokat béfonják, és azután pillangókká változnak
(1822 Pucz Antal)
A tojásból a lárvák mint hernyó, kukac, pondró, vagy nyű kelnek ki; illyenkor […] befonják magukat, s igy változnak bábokká
(1847 Peregriny Elek)
A befalazott petéből a lárva nemsokára kibuvik, a táplálékot felfalja s 3 hét mulva kinő; majd befonja magát egy hálóba és kitelel
(1893 PallasLex.)
3c. (átv is)
〈pók(háló) behálóz(va foglyul ejt) vkit v. vmit
Mesteri készséggel szövi a’ pók gyenge fonálbúl a’ légykelepczét, nyil gyanánt üt ki tanyájábúl, szövevénnyét rengeni sejtvén, ’s befonnya bongó foglyait
(1806 Verseghy Ferenc)
[A póknak] valami lusta nagy bogarat úgy sikerült befonnia, hogy az most kínosan vergődik a hálóban
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
fáradt szívet, mit befonnak panaszokból szőtt pókhálónak reszkető, finom szálai
(1916 Somlyó Zoltán)
A szomorúság, mint nagy barna pók, fonállal fon be
(1933 Mécs László)
a könyveket mintha szürke pókháló fonná be
(1998 Lakáskultúra)
4.
rábeszéléssel, mesterkedéssel v. ámítással (önálló ítélő- v. cselekvőképességétől megfosztva) saját szándékának megnyer vkit; befűz
Tudom én már, hogy kell az illy fiatal uracsokat befonni
(1843 Tivadar ázsiai Magyarhonban)
A teremtésit a sok cafrájának! Befonják, behálózzák az ártatlan eszü fiatalokat!
(1909 Gárdonyi Géza)
Hamis beszéddel áltatnak, befonnak
(1939 Heltai Jenő)
nehogy befonjon az anyád! Gyere vissza, de azonnal!
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
4a. (rég)
ravasz módon rászed, becsap vkit
befon valami csalárd csellel, és el nem bocsát, míg valami kerülőn, vagy máskép meg nem fosztott életedtől
(1870 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
ha kibékültek, csak azért tették, hogy azalatt egymásból valami titkot kicsaljanak, s egyik a másikat újból befonhassa
(1882 Jókai Mór)
a lurkó talán be is fonta valamely összeg erejéig a hiszékeny teremtést
(1890 Bársony István)
eléggé ravasz és képmutató volt, hogy befonhassa bizodalmas atyjafiait
(1899 Erdélyi Pál)
5.
〈több, jelentéktelennek látszó tényező〉 (hálózatot v. rendszert alkotva) apránként, fokozatosan megváltoztat vmit
Micsoda rejtélyes szálak indultak el a messzi bizánci udvarból, amik befonták egész népek életét és fejedelemségek sorsát?
(1937 Egri Viktor)
A sok állásfoglalás aztán szép lassan valahogy befonja a törvények szövegét és eggyé válik vele
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, befont; ÚMTsz.

Beállítások