behatás fn 4A

1. (rég) ’a behat igével kifejezett cselekvés’ ❖ Ö egyenes útat talált vala az embereknek szívekben való bé-hatásra (1776 Cyrus nyugodalma ford. C4548, 25).

2. ’vkiben, vmiben (állapot)változást előidéző erő, befolyás, hatás, ill. ilyen erővel bíró tényező, esemény’ ❖ A’ leveg-eget sem látjuk, még-is az  bé-hatását mindenütt érezzük (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 81) | [a női testre] mindenféle ártalmos behatások kétszeresen hatnak (1830 Bugát Pál 8070005, 133) | [az ember] az élet’ behatásainak nyomait mindenütt szükségkép visszatükrözi (1850 Reguly Antal 8390002, 14) | [a Martonfalván 1848-ban tartott gyűlés] férfiasan merész s hősiesen bátor határozványaival a haza ügyére döntő behatással volt (1869 Orbán Balázs 8340014, 185) | a százados változásokon és nagy behatásokon keresztülment nemzet (1913 Rákosi Jenő 8385016, 139) | Forradalma spontán tett volt. Belső indítékokból és nem külső behatásra robbant ki (1985 Borbándi Gyula 9811010, 241).

2a. ’ennek nyomán kialakuló (állapot)változás’ ❖ Tsak a’nak, a’ mit meg-fontolva tanúlunk … lehet olly be-hatása, mellyet az üd soha sem törl-el (1796 Sándor József ford.–Zollikofer C3701, 15) | Wesselényi gyönyörködött barátjában, midőn látta a behatást, mellyet fejtegetései s felterjesztése okozott (1850 Pap Endre C3416, 54) | [a barcai havasok] az összes Kárpátok közt a legmeghatóbb és elragadóbb behatást idézi elő (1873 Orbán Balázs 8340020, 37) | az ilyen események olvasásával kiváltott behatások (1973 Ötágú Síp 2042019, 249).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

behatás főnév 4A
1. (rég)
a behat igével kifejezett cselekvés
Ö egyenes útat talált vala az embereknek szívekben való bé-hatásra
(1776 Cyrus nyugodalma ford.)
2.
vkiben, vmiben (állapot)változást előidéző erő, befolyás, hatás, ill. ilyen erővel bíró tényező, esemény
A’ leveg-eget sem látjuk, még-is az  bé-hatását mindenütt érezzük
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
[a női testre] mindenféle ártalmos behatások kétszeresen hatnak
(1830 Bugát Pál)
[az ember] az élet’ behatásainak nyomait mindenütt szükségkép visszatükrözi
(1850 Reguly Antal)
[a Martonfalván 1848-ban tartott gyűlés] férfiasan merész s hősiesen bátor határozványaival a haza ügyére döntő behatással volt
(1869 Orbán Balázs)
a százados változásokon és nagy behatásokon keresztülment nemzet
(1913 Rákosi Jenő)
Forradalma spontán tett volt. Belső indítékokból és nem külső behatásra robbant ki
(1985 Borbándi Gyula)
2a.
ennek nyomán kialakuló (állapot)változás
Tsak a’nak, a’ mit meg-fontolva tanúlunk … lehet olly be-hatása, mellyet az üd soha sem törl-el
(1796 Sándor József ford.Zollikofer)
Wesselényi gyönyörködött barátjában, midőn látta a behatást, mellyet fejtegetései s felterjesztése okozott
(1850 Pap Endre)
[a barcai havasok] az összes Kárpátok közt a legmeghatóbb és elragadóbb behatást idézi elő
(1873 Orbán Balázs)
az ilyen események olvasásával kiváltott behatások
(1973 Ötágú Síp)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások