beházasodik tn ige 12a (pejor is)

’házassága révén vmely (családi) közösség kötelékébe jut, ill. vmely (társadalmi) csoportnak tagja lesz(, és így társadalmilag magasabb rangra emelkedik), benősül vhova’ ❖ nem tanácsos […] A’ gazdag vagy nemesseb Nemzetségbe Bé házasodni (1792 Verseghy Ferenc ford.–Aiszkhülosz C4443, 53) | Cs… grófnő veje mélt. Debreczeni ur egy magyarországi nagy birtoku nemes, kik aztán Erdélyben substitutus [= helyettes örökös] főurakká szoktak válni, ha a családokba beházasodnak (1863 Dózsa Dániel 8111054, 119) | Ez beházasodott a nemesi házhoz (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 330) | [A teknőt és faszerszámokat készítő szlovákok] néhánya Kislődön maradt, beházasodott, a teknőcsinálás azóta honos itt is (1959 Vajkai Aurél 9750001, 27) | a zsellérfiú pedig csak nagy engedmények árán kapaszkodhatott feljebb, házasodhatott be jobbágycsaládba (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153001, 302) | A lerázhatatlan, ránk telepedő maffia nemcsak pénzét – státusát és lelkiismeretét is tisztára moshatja, ha beházasodik a hatalom arisztokráciájába (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beházasodik tárgyatlan ige 12a (pejor is)
házassága révén vmely (családi) közösség kötelékébe jut, ill. vmely (társadalmi) csoportnak tagja lesz(, és így társadalmilag magasabb rangra emelkedik), benősül vhova
nem tanácsos […] A’ gazdag vagy nemesseb Nemzetségbe Bé házasodni
(1792 Verseghy Ferenc ford.Aiszkhülosz)
Cs… grófnő veje mélt.méltóságos Debreczeni ur egy magyarországi nagy birtoku nemes, kik aztán Erdélyben substitutus [= helyettes örökös] főurakká szoktak válni, ha a családokba beházasodnak
(1863 Dózsa Dániel)
Ez beházasodott a nemesi házhoz
(1892 Magyar Nyelvőr)
[A teknőt és faszerszámokat készítő szlovákok] néhánya Kislődön maradt, beházasodott, a teknőcsinálás azóta honos itt is
(1959 Vajkai Aurél)
a zsellérfiú pedig csak nagy engedmények árán kapaszkodhatott feljebb, házasodhatott be jobbágycsaládba
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
A lerázhatatlan, ránk telepedő maffia nemcsak pénzét – státusát és lelkiismeretét is tisztára moshatja, ha beházasodik a hatalom arisztokráciájába
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások