bekapál ts ige 1a

1. (ritk) ’〈földett〉 kapával behúz vhova, vmire’ ❖ a sírásók erősen kapálták be a földet a leeresztett koporsóra (1885 Jókai Mór CD18) | a szerkezet csak a Marsra érkezés harmadik napján csinálja meg a legfontosabb feladatot: ekkor […] a szerkezet robotkarja – mint egy igazi „űrkapa” – kinyúlik, és „bekapál” a gyomrába néhány grammnyi „földet” (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (/nyj) ’kapa segítségével földdel elborít, betemet vmit’ ❖ az Halottat a’ Temétre másokkal együtt ki-vivén és bé-kapálni segitvén […] hátra esett és meg-hólt (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 172) | Egy kapát keresett, s a holtat vele bekapálta (1846 Jókai Mór CD18) | Az ültetés során a tőkék közé, a homok megkötése végett, szalma szóratik s ez több helyen bekapáltatik (1895 PallasLex. CD02) | a hagymamagot porhanyósra elkészített föld tetejére vetették és bekapálták (1982 NéprajziLex. CD47).

2a. (nyj) ’〈növényt〉 a tövénél földdel feltölt’ ❖ érés alá a kukoricát be kell kapálni (1947 Szabad Föld szept. 7. C1537, 7) | A soros szőlők betakarásánál előbb a tőkesor egyik oldalára húzták rá a földet, majd […] a másik oldalról is bekapálták ugyanezt a tőkesort (1999 Magyar néprajz CD47).

3. (/nyj) ’〈vmely növénnyel beültetett v. bevetett földterületet〉 kapával megmunkál, megkapál’ ❖ Bár tsak az Ur Iſten eſsöt adna, hogy [a szőlőt] bekapáltathatnám hamarébb (1775 Klein Efraim 7106008, 128) | ugyanazon egy szőlő egyik esztendőben száz, másikban nyolczvan emberrel bekapáltatik (1830 Kossuth Lajos CD32) | [A motika] akkora területet jelent, aminőt egy ember egy nap alatt bekapál (1916 RévaiNagyLex. C5710, 58) | Otthon bekapáltam a kertet (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 82) | bekapálhatják a három hold tengerit (1941 Veres Péter 9771013, 96).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekapáltat; ÚMTsz.

bekapál tárgyas ige 1a
1. (ritk)
〈földett〉 kapával behúz vhova, vmire
a sírásók erősen kapálták be a földet a leeresztett koporsóra
(1885 Jókai Mór)
a szerkezet csak a Marsra érkezés harmadik napján csinálja meg a legfontosabb feladatot: ekkor […] a szerkezet robotkarja – mint egy igazi „űrkapa” – kinyúlik, és „bekapál” a gyomrába néhány grammnyi „földet”
(1999 Magyar Hírlap)
2. (/nyj)
kapa segítségével földdel elborít, betemet vmit
az Halottat a’ Temétre másokkal együtt ki-vivén és bé-kapálni segitvén […] hátra esett és meg-hólt
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
Egy kapát keresett, s a holtat vele bekapálta
(1846 Jókai Mór)
Az ültetés során a tőkék közé, a homok megkötése végett, szalma szóratik s ez több helyen bekapáltatik
(1895 PallasLex.)
a hagymamagot porhanyósra elkészített föld tetejére vetették és bekapálták
(1982 NéprajziLex.)
2a. (nyj)
〈növényt〉 a tövénél földdel feltölt
érés alá a kukoricát be kell kapálni
(1947 Szabad Föld szept. 7.)
A soros szőlők betakarásánál előbb a tőkesor egyik oldalára húzták rá a földet, majd […] a másik oldalról is bekapálták ugyanezt a tőkesort
(1999 Magyar néprajz)
3. (/nyj)
〈vmely növénnyel beültetett v. bevetett földterületet〉 kapával megmunkál, megkapál
Bár tsak az Ur Iſten eſsöt adna, hogy [a szőlőt] bekapáltathatnám hamarébb
(1775 Klein Efraim)
ugyanazon egy szőlő egyik esztendőben száz, másikban nyolczvan emberrel bekapáltatik
(1830 Kossuth Lajos)
[A motika] akkora területet jelent, aminőt egy ember egy nap alatt bekapál
(1916 RévaiNagyLex.)
Otthon bekapáltam a kertet
(1935 Móricz Zsigmond)
bekapálhatják a három hold tengerit
(1941 Veres Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekapáltat; ÚMTsz.

Beállítások