bekísér ts ige 1b

1. ’vmely benti helyre v. bent levő személyhez kísér vkit’ ❖ Magamis bé kisértem Hertzeg Aszszonyaimat a’ tojongás között [a palotába] (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 111) | [a kutya] fölkelt s hozzám simult. Bekisért egész a szobámba (1872 Prém József 8377021, 111) | – Nagy zaj van itt, – mondta – kísérj be a házig, valamit meg akarok kérdezni tőled (1937 Németh László² 9485005, 181) | a főorvos soron kívül fogadta a beteget, akit a felesége bekísért hozzá (1974 Galsai Pongrác 9171002, 84).

1a. (rég) ’〈(rendezett) tömeg (több) előkelő v. ünnepelt személyt〉 ünnepélyes külsőségek között vmely országba, helységbe v. épületbe kísér’ ❖ [Roksána] utnak indula […] három ezer emberekkel kik […] bé kisérték Mátzédoniában (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 189) | a’ Tsászár, a’ meg-nevezett 3 rend-béli Tagok elötte menvén a’ Királyi Udvarba lév templómba a’ Sz. Pápa Nuntziussától és az Udvari Rendtl bé-kisértetett (1787 Magyar Kurír C0312, 721) | A Josephstadtban belebbezve volt s közelebb hazabocsátott összes magyarokat a szegedi indóháznál okt. 30-án, midőn oda megérkeztek, nagyszámu közönség fogadta, s a Rákóczy-indulóval kisérte be a városba (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Báthory Istvánt egy közeli városból] kísérték be a rendek husvét másodnapján, április 23-ikán délután Krakóba s fel a waweli királyi palotába, melybe ágyúdörgés, üdvrivalgás és trombitaharsogás közt vonult fel (1911 Veress Endre CD55).

2. ’〈vmely (rendőr)hatósági helyre〉 őrizet alatt kísér vkit’ ❖ Drouet, Amar, Babeuf […] a’ Templébe [= párizsi fogházba] bé-késértettek (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 663) | a kocsis összeveszett a felügyelő rendőrtiszttel, az letartóztatta, bekísértette az őrszobába (1898 Jókai Mór CD18) | Az első órában észrevették rajtunk, hogy idegenek vagyunk és bekísértek a rendőrségre (1927 Kassák Lajos 9314009, 31) | [a hegyőr köteles] azt a személyt, aki a […] termés megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni (1999 Lakáskultúra CD39).

2a. (helyhatározói bővítmény n.) ’ua.’ ❖ a’ Szökevényeket békísérik (1807 Szekér Joákim C3919, 268) | Legjobb lesz, ha maga jelenti fel a dolgot; […] mintha bevárja, hogy érte jöjjenek; még megtennék vele azt a csúfot, hogy vason kísérnék be (1879 Jókai Mór CD18) | A községi kerülő „hatósági” személy, tudni kell neki a törvényt, kit jelentsen fel, kit kísérjen be (1931 Krúdy Gyula CD54) | A randalírozókat verekedés, erősen italos állapot, illetve lövöldözés miatt kellett bekísérniük a rendőröknek (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekísértethetik, bekísértetik; ÚMTsz.

bekísér tárgyas ige 1b
1.
vmely benti helyre v. bent levő személyhez kísér vkit
Magamis bé kisértem Hertzeg Aszszonyaimat a’ tojongás között [a palotába]
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a kutya] fölkelt s hozzám simult. Bekisért egész a szobámba
(1872 Prém József)
– Nagy zaj van itt, – mondta – kísérj be a házig, valamit meg akarok kérdezni tőled
(1937 Németh László²)
a főorvos soron kívül fogadta a beteget, akit a felesége bekísért hozzá
(1974 Galsai Pongrác)
1a. (rég)
(rendezett) tömeg (több) előkelő v. ünnepelt személyt〉 ünnepélyes külsőségek között vmely országba, helységbe v. épületbe kísér
[Roksána] utnak indula […] három ezer emberekkel kik […] bé kisérték Mátzédoniában
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a’ Tsászár, a’ meg-nevezett 3 rend-béli Tagok elötte menvén a’ Királyi Udvarba lév templómba a’ Sz.szent Pápa Nuntziussától és az Udvari Rendtl bé-kisértetett
(1787 Magyar Kurír)
A Josephstadtban belebbezve volt s közelebb hazabocsátott összes magyarokat a szegedi indóháznál okt.október 30-án, midőn oda megérkeztek, nagyszámu közönség fogadta, s a Rákóczy-indulóval kisérte be a városba
(1860 Vasárnapi Újság)
[Báthory Istvánt egy közeli városból] kísérték be a rendek husvét másodnapján, április 23-ikán délután Krakóba s fel a waweli királyi palotába, melybe ágyúdörgés, üdvrivalgás és trombitaharsogás közt vonult fel
(1911 Veress Endre)
2.
〈vmely (rendőr)hatósági helyre〉 őrizet alatt kísér vkit
Drouet, Amar, Babeuf […] a’ Templébe [= párizsi fogházba] bé-késértettek
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
a kocsis összeveszett a felügyelő rendőrtiszttel, az letartóztatta, bekísértette az őrszobába
(1898 Jókai Mór)
Az első órában észrevették rajtunk, hogy idegenek vagyunk és bekísértek a rendőrségre
(1927 Kassák Lajos)
[a hegyőr köteles] azt a személyt, aki a […] termés megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni
(1999 Lakáskultúra)
2a. (helyhatározói bővítmény n.)
ua.
a’ Szökevényeket békísérik
(1807 Szekér Joákim)
Legjobb lesz, ha maga jelenti fel a dolgot; […] mintha bevárja, hogy érte jöjjenek; még megtennék vele azt a csúfot, hogy vason kísérnék be
(1879 Jókai Mór)
A községi kerülő „hatósági” személy, tudni kell neki a törvényt, kit jelentsen fel, kit kísérjen be
(1931 Krúdy Gyula)
A randalírozókat verekedés, erősen italos állapot, illetve lövöldözés miatt kellett bekísérniük a rendőröknek
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bekísértethetik, bekísértetik; ÚMTsz.

Beállítások