belefér tn ige 1b1

1. (átv is) ’〈vmely zárt térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. terjedelménél fogva elfér vki v. vmi, elhelyezhető benne; befér’ ❖ annyi téjet igyék, a’ mennyi tsak belé fér (1775 Csapó József 7062001, 71) | ugy meg vala tömve a szinház, hogy már több [néző] nem fért volna belé (1837 Táncsics Mihály 8463006, 233) | egy zsebkönyv által lehetne legjobban összepontosítni az évi legjobb termékeket, aligha bele nem férne a mi valóban jó és becses terem egy év alatt (1858 Salamon Ferenc 8402019, 163) | Itt van még egy csónak: hat ember belefér (1874 Jókai Mór CD18) | úgy volt az [ti. a ködmön] szabva, hogy kétszer is bele fértem volna (1918 Móra Ferenc 9459002, 102) | [a könyv] belefér egy nagyobb kabátzsebbe (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely (zárt) térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; befér’ ❖ Fért belé három ezer Báth [ti. 110,7 hektoliter] víz (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5363, 608) | Ezen négy hordóknak gyomrokba ezek szerént mind öszve 3068 akó bor fog bele férni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315017, 282) | – Kérem […], én csak egy csomó szivart csempésztem be, amennyi a hegedűm tokjába belefért (1888 Jókai Mór CD18) | [a medence pereme] a serleg pereméhez hasonlított, olyan volt, mint a lótuszvirág. 2000 bat [ti. 73,8 hektoliter] fért bele (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1b. ’〈vmely időszakban〉 vmely cselekvés elvégzésére, ill. vmely történés lezajlására van elég idő’ ❖ érezte Imrus a nagy, önzetlen, tiszta célok büszkeségét … egyúttal valami szörnyű szenzációját is a bukásnak: mindez szédülés volt, és nem gondolat, s belefért egyetlen pillanatba (1926 Babits Mihály C0699, 208) | Még leltározni se könnyű, hogy mi minden fért bele József Attila, Németh László […] s mások tíz-egynéhány esztendejébe, mondjuk ezerkilencszázharminctól negyvennégyig (1988 Csoóri Sándor 9090054, 136) | [az 1750-es évek előtt] egy házasságba mintegy 5–6 gyerek születése fért bele (1998 Poór János CD17).

1c. ’〈vmely meghatározott keretbe, rendszerbe〉 terjedelménél, ill. jellegénél fogva belefoglalható, beleilleszthető vmi; befér’ ❖ A tudósok azt mondják rá [ti. Istenre], hogy az egy olyan nagy eszme, mely emberi fogalmakba bele nem fér (1886 Jókai Mór C2334, 20) | Ebbe a tizenegy fejezetbe minden belefért (1923 Révay József CD10) | sohase tudtam azonosítani magam egy párttal, mert … értelmem és érzelmem sokkal több szempontú, semhogy beleférne a vágyam a szűk keretbe (1929 Kosztolányi Dezső C2751, 295) | A hatezer címszóba természetesen nem férhet bele a magyar nyelv teljes szókészlete (1941 Bóka László 2041030, 575).

2. ’〈vmely érzelem, szellemi tartalom vmely megnyilvánulásban〉 kifejezési eszközt talál, kifejezhető vele; befér’ ❖ annyi keserüség s fájdalom volt abban [ti. az istenem szóban], a mennyi csak belefér (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | [Robert Browning] soha megállni nem tudó természete nem talált fix pontot sehol az életben; nem volt kifejezés, amit véglegesnek mert volna hinni, nem volt írás, amibe belefért volna, amit élt és érzett (1908 Lukács György² CD10) | [Speidel] minden mondani valója belefért volna egy lelkes felkiáltásba vagy egy bosszús vállvonogatásba (1910 Hatvany Lajos CD10) | annyi keserves hódolatot szorít a pillantásba, amennyi csak belefér (1965 Somogyi Tóth Sándor 9610001, 130) | Két mondat, s belefér az egész élet (1973 Csoóri Sándor 9090074, 236).

3. ’vmivel összeegyeztethető vmi, vmi nem zár ki vmit’ ❖ Valami értelmemmel ellenkezik, belé se fér (1801 Bessenyei György¹ 7044048, 31) | [e könyv] a régi magyar nemesi alkotmány valamennyi visszáságát, a beleférő jogtalanságok minden példáját … egy csoportba gyűjti (1881 Beöthy Zsolt C1021, 154) | [Natasa] csak a legtisztább individualista fölfogásban tudta látni a dolgokat. Ebbe azért egészen belefért, hogy nem is a kapitalista, de direkte a feudális társadalmi berendezkedéssel rokonszenvezett (1929 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | jócskán akad olyan beteg, aki évtizedek óta hordja magán a skizofrénia pecsétjét, csak azért, mert betegsége nem illik bele semmiféle kórformába, a skizofrénia kórképébe viszont – úgy gondolják – minden belefér (1957 Benedek István 9041009, 257) | A tej is értékes állati fehérjeforrás, naponta 2–3 dl (aludttejjel együtt) belefér a fogyókúrába (1980 Zajkás Gábor 2206016, 11).

4. (határozói mellékmondatban) ’lehetséges, elképzelhető vmi’ ❖ [hasztalan magyarázzuk az itt élő embereknek], hogy a bánya áldás lesz erre a vidékre, mert munkájuk lesz, amennyi csak belé fér (1914 Erdősi Dezső CD10) | kifordultunk nagy visítva a Budaörsi útra, gázpedált tökig, ami csak belefér (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 11) | Az ember tényleg annyi hibát követ el, amennyi csak belefér, amikor vadonatúj terepen, ismeretlen viszonyok között kezd el mozogni (1998 Magyar Hírlap CD09).

Fr: kép.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleférhet

belefér tárgyatlan ige 1b1
1. (átv is)
〈vmely zárt térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. terjedelménél fogva elfér vki v. vmi, elhelyezhető benne; befér
annyi téjet igyék, a’ mennyi tsak belé fér
(1775 Csapó József)
ugy meg vala tömve a szinház, hogy már több [néző] nem fért volna belé
(1837 Táncsics Mihály)
egy zsebkönyv által lehetne legjobban összepontosítni az évi legjobb termékeket, aligha bele nem férne a mi valóban jó és becses terem egy év alatt
(1858 Salamon Ferenc)
Itt van még egy csónak: hat ember belefér
(1874 Jókai Mór)
úgy volt az [ti. a ködmön] szabva, hogy kétszer is bele fértem volna
(1918 Móra Ferenc)
[a könyv] belefér egy nagyobb kabátzsebbe
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely (zárt) térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; befér
Fért belé három ezer Báth [ti. 110,7 hektoliter] víz
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Ezen négy hordóknak gyomrokba ezek szerént mind öszve 3068 akó bor fog bele férni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
– Kérem […], én csak egy csomó szivart csempésztem be, amennyi a hegedűm tokjába belefért
(1888 Jókai Mór)
[a medence pereme] a serleg pereméhez hasonlított, olyan volt, mint a lótuszvirág. 2000 bat [ti. 73,8 hektoliter] fért bele
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1b.
〈vmely időszakban〉 vmely cselekvés elvégzésére, ill. vmely történés lezajlására van elég idő
érezte Imrus a nagy, önzetlen, tiszta célok büszkeségét … egyúttal valami szörnyű szenzációját is a bukásnak: mindez szédülés volt, és nem gondolat, s belefért egyetlen pillanatba
(1926 Babits Mihály)
Még leltározni se könnyű, hogy mi minden fért bele József Attila, Németh László […] s mások tíz-egynéhány esztendejébe, mondjuk ezerkilencszázharminctól negyvennégyig
(1988 Csoóri Sándor)
[az 1750-es évek előtt] egy házasságba mintegy 5–6 gyerek születése fért bele
(1998 Poór János)
1c.
〈vmely meghatározott keretbe, rendszerbe〉 terjedelménél, ill. jellegénél fogva belefoglalható, beleilleszthető vmi; befér
A tudósok azt mondják rá [ti. Istenre], hogy az egy olyan nagy eszme, mely emberi fogalmakba bele nem fér
(1886 Jókai Mór)
Ebbe a tizenegy fejezetbe minden belefért
(1923 Révay József)
sohase tudtam azonosítani magam egy párttal, mert … értelmem és érzelmem sokkal több szempontú, semhogy beleférne a vágyam a szűk keretbe
(1929 Kosztolányi Dezső)
A hatezer címszóba természetesen nem férhet bele a magyar nyelv teljes szókészlete
(1941 Bóka László)
2.
〈vmely érzelem, szellemi tartalom vmely megnyilvánulásban〉 kifejezési eszközt talál, kifejezhető vele; befér
annyi keserüség s fájdalom volt abban [ti. az istenem szóban], a mennyi csak belefér
(1872 Mikszáth Kálmán)
[Robert Browning] soha megállni nem tudó természete nem talált fix pontot sehol az életben; nem volt kifejezés, amit véglegesnek mert volna hinni, nem volt írás, amibe belefért volna, amit élt és érzett
(1908 Lukács György²)
[Speidel] minden mondani valója belefért volna egy lelkes felkiáltásba vagy egy bosszús vállvonogatásba
(1910 Hatvany Lajos)
annyi keserves hódolatot szorít a pillantásba, amennyi csak belefér
(1965 Somogyi Tóth Sándor)
Két mondat, s belefér az egész élet
(1973 Csoóri Sándor)
3.
vmivel összeegyeztethető vmi, vmi nem zár ki vmit
Valami értelmemmel ellenkezik, belé se fér
(1801 Bessenyei György¹)
[e könyv] a régi magyar nemesi alkotmány valamennyi visszáságát, a beleférő jogtalanságok minden példáját … egy csoportba gyűjti
(1881 Beöthy Zsolt)
[Natasa] csak a legtisztább individualista fölfogásban tudta látni a dolgokat. Ebbe azért egészen belefért, hogy nem is a kapitalista, de direkte a feudális társadalmi berendezkedéssel rokonszenvezett
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
jócskán akad olyan beteg, aki évtizedek óta hordja magán a skizofrénia pecsétjét, csak azért, mert betegsége nem illik bele semmiféle kórformába, a skizofrénia kórképébe viszont – úgy gondolják – minden belefér
(1957 Benedek István)
A tej is értékes állati fehérjeforrás, naponta 2–3 dl (aludttejjel együtt) belefér a fogyókúrába
(1980 Zajkás Gábor)
4. (határozói mellékmondatban)
lehetséges, elképzelhető vmi
[hasztalan magyarázzuk az itt élő embereknek], hogy a bánya áldás lesz erre a vidékre, mert munkájuk lesz, amennyi csak belé fér
(1914 Erdősi Dezső)
kifordultunk nagy visítva a Budaörsi útra, gázpedált tökig, ami csak belefér
(1989 Fel a kezekkel!)
Az ember tényleg annyi hibát követ el, amennyi csak belefér, amikor vadonatúj terepen, ismeretlen viszonyok között kezd el mozogni
(1998 Magyar Hírlap)
Fr: kép
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleférhet

Beállítások