belekapaszkodik tn ige 12a9

1. ’erősen megragad és fogva tart vkit v. vmit’ ❖ [a magyar vitéz a török vitézbe] bele kapaszkodván, magával együtt lehengerítté a’ toronyból (1783 Molnár János C0293, 328) | a nemes embert elhagyta a béketürés, belekapaszkodott két marokkal a vendége vállába (1875 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra 8170016, 284) | a kutya belekapaszkodott a [Pogrányi] köpönyege sarkába és vitte, vezette hazafelé (1906 Krúdy Gyula C2831, 125) | Laichingen kinyujtotta két karját, belekapaszkodott az asztal szélébe és így húzta vissza magát székestül a csúszós padlón (1942 Szentkuthy Miklós 9664006, 92) | [a férfi rohanna ki] segítségért, a lányok belekapaszkodnak, visszafogják (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 33).

1a. ’erősen megfogódzik vmiben, hogy testét így egyensúlyban tartsa’ ❖ réſz ſzerént ijedtébenn, réſz ſzerént maga oltalmáért belé kapaskodván [!] a katonában (1781 Magyar Hírmondó 7444013, 160) | Hatala Sándor belekapaszkodott az ablakvasba, hogy el ne essen (1898 Móra István 8321001, 58) | Az üstfoltozó ijedtében belekapaszkodott mind a két kezével a létrába (1914 Mikes Lajos 9443001, 63) | belekapaszkodtam a ló sörényébe, és megrugdostam a két oldalát (1986 Gion Nándor 9190002, 22).

1b. ’〈(erős) szél〉 megragad és magával ránt vmit, belekap vmibe’ ❖ [A szellő] legföllebb a völgyi patakot boszontja [= bosszantja]: Fürtös fodraiba belekapaszkodva (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Künn még mindig vajudott a vihar. A palota előtt lévő olajfákba belekapaszkodott s […] fonákjára forditotta levelüket (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | a hátsó vitorlákat úgy kezeljük, hogy azokba a szél minél jobban belekapaszkodhassék (1925 RévaiNagyLex. C5713, 474) | a szél belekapaszkodott vödreikbe (1947 Sőtér István 2055007, 48).

1c. ’lehetőséget, szellemi eszközt megragad és kihasznál’ ❖ [A munkanélküli férfi] azt mondta, bármit elfogad, amit felajánlanak neki, belekapaszkodott minden lehetőségbe (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a doppingolással vádolt sportoló] eltökélt szándéka […], hogy minden jogi eszközbe belekapaszkodik igaza bebizonyítása érdekében (1996 Magyar Hírlap CD09) | Belekapaszkodott az utolsó lehetőségbe a férfi kosárlabda-bajnokcsapat (1999 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’vkiben v. vmiben biztos támaszt keresve ragaszkodik hozzá’ ❖ [Kierkegaard] azt írja egyszer, hogy Isten a mi postulátumunk, amibe mi szükségből kapaszkodunk bele, hogy elviselhessük az életet (1910 Lukács György² 9405009, 139) | mint minden igazi nagy fájdalom, az ember Krisztus is kétszeres erővel kapaszkodik bele Istenbe (1944 Schütz Antal 9592001, 94) | minden erőmmel igyekeztem belekapaszkodni a reménybe, mely a lejárt határidő miatt elhagyni készül (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 51) | Változó időszakokban a jogász egyvalamibe tud belekapaszkodni, ez pedig a jog (1992 Bossányi Katalin 2027034, 36).

2. ’〈kiálló rész(ével)〉 beleakad vmibe v. vkibe(, és beleragad)’ ❖ a fák, tüskebokrok belekapaszkodnak ruhámba (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | [a bojtorjános koldustetű nevű növény termései] bibircsesek, szögleteiken horgas, kapaszkodó sertékkel, melyekkel ruhába, állatok szőrébe belekapaszkodik (1902 Wagner János CD35) | Galium aparine L. (ragadós galaj, kullancs- v. ragadványfű) […] horgasszélű leveleivel, szárával és horgas termékeivel emberbe-állatba belekapaszkodik s így terjed (1913 RévaiNagyLex. C5704, 316).

2a. ’〈vmely gépi alkatrész kiálló része egy másik, forgó alkatrész vájatába v. elemei közé〉 beilleszkedik(, és így a forgó mozgást továbbítja)’ ❖ Fogas rud, zsilipeknél, gyalugépeknél, esztergagépeknél stb. használt oly rud, melynek egész hosszában valamely belékapaszkodó fogaskerék fogainak megfelelő fogai vannak (1894 PallasLex. CD02) | [a gőzgépben a dugattyú a mozgást] átviszi a keresztfejre, mely a belékapaszkodó hajtórudnál fogva a […] főtengelyt egy forgató karral forgómozgásba hozza (1894 PallasLex. CD02) | [a fogaskerekű vasutak fogazott sínjébe] a lokomotivon elhelyezett fogaskerék belekapaszkodik (1913 RévaiNagyLex. C5703, 613) | [a film két szélén] szabályos sorban lyukak vannak, amelyekbe a filmet mozgató fogaskerék fogai belekapaszkodnak (1914 RévaiNagyLex. C5707, 637).

2b. ’〈kiálló részével〉 megtámaszkodik vmin v. vmiben’ ❖ az előbb épülő falrészt ideiglenesen befejezett végén a fogaskerékhez hasonló csorbázattal készítjük, melybe az utóbb hozzáépülő falazat mintegy belekapaszkodik (1912 RévaiNagyLex. C5701, 150) | Neki [ti. Arany Jánosnak] valami talajra volt szüksége, amelybe belekapaszkodhassék gyökereivel. De hol talált volna ilyen talajt Nagyszalonta akkor csaknem teljesen művészet nélkül való földjén? (1917 Schöpflin Aladár CD10).

3. ’〈(elhangzott) szóba, témába〉 bekapcsolódva folytatja a beszélgetést, ill. 〈felmerült kérdésről, jelenségről〉 fejtegetésekbe bocsátkozik’ ❖ Oh, te kis szinész-vér! Szera belékapaszkodott e szavakba. Leült egy zsámolyra István mellé […] és rimánkodva szólt: Színésznő szeretnék lenni! (1891 Bródy Sándor C1201, 91) | a csillagrendszerről beszélgettünk s talált valami mondani valót s abba belekapaszkodott és beszélt, beszélt, hogy be se állott a szája (1906 e. Thury Zoltán 8479013, 279) | A két korszak [ti. a 18. század eleje és a 19. század közepe] összehasonlítása föltétlenül rámutat valamilyen kérdésre, amelybe bele lehet kapaszkodni, amelyet ki lehet fejteni, amelynek okait érdemes kutatni, megmagyarázni (1939 Soós Imre CD52) | – Nem – mondta az elöljáró, belekapaszkodva az egyik szóba (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 92) | megpróbálok belekapaszkodni az új témába (1983 Balla László 1010019, 179).

4. (kissé rég) ’hibát találva vmiben (kötözködve) szóvá teszi v. felrója; beleköt’ ❖ több ily apró dologba kapaszkodik bele (1892 Kacziány Géza C2471, 90) | Kikapsz egy mondatot, amit fél füllel hallottál és belekapaszkodsz. Közben halvány sejtelmed sincs, miről is beszéltem (1940 Vaszary Gábor 9765001, 160) | Szegény Asztalos igazán elveszíti a fejét erre, hogy minden szavába úgy belekapaszkodnak és mindenből annyifélét magyaráznak (1945 Bözödi György 9070002, 46) | Horn abba kapaszkodhat bele, hogy egyes FKGP-szervezetek csakugyan otthont és szervezkedési lehetőséget adtak elvadult bőrfejűeknek (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. kapaszkodik; ÉrtSz.; ÉKsz.

belekapaszkodik tárgyatlan ige 12a9
1.
erősen megragad és fogva tart vkit v. vmit
[a magyar vitéz a török vitézbe] bele kapaszkodván, magával együtt lehengerítté a’ toronyból
(1783 Molnár János)
a nemes embert elhagyta a béketürés, belekapaszkodott két marokkal a vendége vállába
(1875 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
a kutya belekapaszkodott a [Pogrányi] köpönyege sarkába és vitte, vezette hazafelé
(1906 Krúdy Gyula)
Laichingen kinyujtotta két karját, belekapaszkodott az asztal szélébe és így húzta vissza magát székestül a csúszós padlón
(1942 Szentkuthy Miklós)
[a férfi rohanna ki] segítségért, a lányok belekapaszkodnak, visszafogják
(1978 Kabdebó Tamás)
1a.
erősen megfogódzik vmiben, hogy testét így egyensúlyban tartsa
réſz ſzerént ijedtébenn, réſz ſzerént maga oltalmáért belé kapaskodván [!] a katonában
(1781 Magyar Hírmondó)
Hatala Sándor belekapaszkodott az ablakvasba, hogy el ne essen
(1898 Móra István)
Az üstfoltozó ijedtében belekapaszkodott mind a két kezével a létrába
(1914 Mikes Lajos)
belekapaszkodtam a ló sörényébe, és megrugdostam a két oldalát
(1986 Gion Nándor)
1b.
(erős) szél〉 megragad és magával ránt vmit, belekap vmibe
[A szellő] legföllebb a völgyi patakot boszontja [= bosszantja]: Fürtös fodraiba belekapaszkodva
(1858 Vasárnapi Újság)
Künn még mindig vajudott a vihar. A palota előtt lévő olajfákba belekapaszkodott s […] fonákjára forditotta levelüket
(1921 Kosztolányi Dezső)
a hátsó vitorlákat úgy kezeljük, hogy azokba a szél minél jobban belekapaszkodhassék
(1925 RévaiNagyLex.)
a szél belekapaszkodott vödreikbe
(1947 Sőtér István)
1c.
lehetőséget, szellemi eszközt megragad és kihasznál
[A munkanélküli férfi] azt mondta, bármit elfogad, amit felajánlanak neki, belekapaszkodott minden lehetőségbe
(1996 Magyar Hírlap)
[a doppingolással vádolt sportoló] eltökélt szándéka […], hogy minden jogi eszközbe belekapaszkodik igaza bebizonyítása érdekében
(1996 Magyar Hírlap)
Belekapaszkodott az utolsó lehetőségbe a férfi kosárlabda-bajnokcsapat
(1999 Magyar Hírlap)
1d.
vkiben v. vmiben biztos támaszt keresve ragaszkodik hozzá
[Kierkegaard] azt írja egyszer, hogy Isten a mi postulátumunk, amibe mi szükségből kapaszkodunk bele, hogy elviselhessük az életet
(1910 Lukács György²)
mint minden igazi nagy fájdalom, az ember Krisztus is kétszeres erővel kapaszkodik bele Istenbe
(1944 Schütz Antal)
minden erőmmel igyekeztem belekapaszkodni a reménybe, mely a lejárt határidő miatt elhagyni készül
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
Változó időszakokban a jogász egyvalamibe tud belekapaszkodni, ez pedig a jog
(1992 Bossányi Katalin)
2.
〈kiálló rész(ével) beleakad vmibe v. vkibe(, és beleragad)
a fák, tüskebokrok belekapaszkodnak ruhámba
(1875 Mikszáth Kálmán)
[a bojtorjános koldustetű nevű növény termései] bibircsesek, szögleteiken horgas, kapaszkodó sertékkel, melyekkel ruhába, állatok szőrébe belekapaszkodik
(1902 Wagner János)
Galium aparine L.Linnaeus (ragadós galaj, kullancs- v.vagy ragadványfű) […] horgasszélű leveleivel, szárával és horgas termékeivel emberbe-állatba belekapaszkodik s így terjed
(1913 RévaiNagyLex.)
2a.
〈vmely gépi alkatrész kiálló része egy másik, forgó alkatrész vájatába v. elemei közé〉 beilleszkedik(, és így a forgó mozgást továbbítja)
Fogas rud, zsilipeknél, gyalugépeknél, esztergagépeknél stb.s a többi használt oly rud, melynek egész hosszában valamely belékapaszkodó fogaskerék fogainak megfelelő fogai vannak
(1894 PallasLex.)
[a gőzgépben a dugattyú a mozgást] átviszi a keresztfejre, mely a belékapaszkodó hajtórudnál fogva a […] főtengelyt egy forgató karral forgómozgásba hozza
(1894 PallasLex.)
[a fogaskerekű vasutak fogazott sínjébe] a lokomotivon elhelyezett fogaskerék belekapaszkodik
(1913 RévaiNagyLex.)
[a film két szélén] szabályos sorban lyukak vannak, amelyekbe a filmet mozgató fogaskerék fogai belekapaszkodnak
(1914 RévaiNagyLex.)
2b.
〈kiálló részével〉 megtámaszkodik vmin v. vmiben
az előbb épülő falrészt ideiglenesen befejezett végén a fogaskerékhez hasonló csorbázattal készítjük, melybe az utóbb hozzáépülő falazat mintegy belekapaszkodik
(1912 RévaiNagyLex.)
Neki [ti. Arany Jánosnak] valami talajra volt szüksége, amelybe belekapaszkodhassék gyökereivel. De hol talált volna ilyen talajt Nagyszalonta akkor csaknem teljesen művészet nélkül való földjén?
(1917 Schöpflin Aladár)
3.
(elhangzott) szóba, témába〉 bekapcsolódva folytatja a beszélgetést, ill. 〈felmerült kérdésről, jelenségről〉 fejtegetésekbe bocsátkozik
Oh, te kis szinész-vér! Szera belékapaszkodott e szavakba. Leült egy zsámolyra István mellé […] és rimánkodva szólt: Színésznő szeretnék lenni!
(1891 Bródy Sándor)
a csillagrendszerről beszélgettünk s talált valami mondani valót s abba belekapaszkodott és beszélt, beszélt, hogy be se állott a szája
(1906 e. Thury Zoltán)
A két korszak [ti. a 18. század eleje és a 19. század közepe] összehasonlítása föltétlenül rámutat valamilyen kérdésre, amelybe bele lehet kapaszkodni, amelyet ki lehet fejteni, amelynek okait érdemes kutatni, megmagyarázni
(1939 Soós Imre)
– Nem – mondta az elöljáró, belekapaszkodva az egyik szóba
(1964 Rónay György ford.Kafka)
megpróbálok belekapaszkodni az új témába
(1983 Balla László)
4. (kissé rég)
hibát találva vmiben (kötözködve) szóvá teszi v. felrója; beleköt
több ily apró dologba kapaszkodik bele
(1892 Kacziány Géza)
Kikapsz egy mondatot, amit fél füllel hallottál és belekapaszkodsz. Közben halvány sejtelmed sincs, miről is beszéltem
(1940 Vaszary Gábor)
Szegény Asztalos igazán elveszíti a fejét erre, hogy minden szavába úgy belekapaszkodnak és mindenből annyifélét magyaráznak
(1945 Bözödi György)
Horn abba kapaszkodhat bele, hogy egyes FKGPFüggetlen Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt-szervezetek csakugyan otthont és szervezkedési lehetőséget adtak elvadult bőrfejűeknek
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. kapaszkodik; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások