belekapcsolódik tn ige 12a

1. ’kapocsba, vmely (horgas) tárgyba v. annak egy részébe illeszkedik, beleakaszkodik vmi’ ❖ [midőn] a lefelé menő rudazat elérte legmélyebb állását, belekapcsolódik az alsó rudazat felső végébe, és azt a furóval együtt ismét fölemeli, hogy a kellő magasságból ujra leejtse (1894 PallasLex. CD02) | Rotary, a. m. forgó, fogaskerék, amely forgás közben belekapcsolódik más kerékbe (1935 RévaiNagyLex. C5717, 727) | [az egér- vagy patkányfogóéhoz] hasonló elven alapszik (egy vízszintes pecekbe belekapcsolódó függőleges pecek) a vaddisznócsapda (1999 Magyar néprajz CD47).

2. ’vminek a részévé v. részesévé válik vki, vmi’ ❖ „Rab Ráby” meséjének azonban van egy mellékcselekménye is, mely itt-ott belekapcsolódik s együtt jár a főmesével (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | [Liszt Ferenc] művei belekapcsolódnak misébe, szövegül a bibliát veszik (1931 ZeneiLex. CD49) | Csermenyi-cs. Leányágon kapcsolódott bele trencséni családokba (1941 Fekete Nagy Antal CD33) | a kegyelem által Isten személyesen működik teremtményeiben, illetőleg, hogy az ember személyesen kapcsolódik bele az isteni életbe, melynek Jézus Krisztus által részese lett (1972 Szendi József 2057019, 292) | A Bükk hegység szlovák lakta falvai önálló termelési egységet képeznek, s alkalmazkodási formájuk sajátos ökotípust jelez. Ez önálló egységként kapcsolódik bele a Bükk-vidék amúgy is erőteljesen tagolt, változatos népi kultúrájába, termelési rendszerébe, a táji munkamegosztásba (2000 Veres László CD36).

3. ’〈vmely közösséghez, szervezethez stb.〉 csatlakozik, annak tagja lesz’ ❖ A nyugati kultúrközösségbe belekapcsolódván, István megnyitotta országa határait és utait a Szentföldre zarándokoló hívők előtt (1928 Hóman Bálint CD42) | a Marosvécsi Helikon tagjai 1926-tól kezdve belekapcsolódtak a[z Erdélyi Szépmíves] Céh szervezetébe (1940 Pintér Jenő CD44) | A Budapesti Értéktőzsde – egyesek szerint még éretlenül – kapcsolódik bele a távkereskedést beindítók közé (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmely közös tevékenységhez csatlakozva részt kezd venni benne’ ❖ [A fiatalúr] néhány közömbös, sőt kedélyes szóval belekapcsolódik a társalgásba (1942 Örley István 9501001, 231) | [a gyerekek] belekapcsolódnak az udvarról hangzó énekbe (1950 Fehér Klára 9137003, 77) | A pedagógusok nagy része exisztenciális okokból hallgatásra kényszerült, de nem kapcsolódott bele a hittanellenes hadjáratba (1992 György Attila 2020001, 65).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

belekapcsolódik tárgyatlan ige 12a
1.
kapocsba, vmely (horgas) tárgyba v. annak egy részébe illeszkedik, beleakaszkodik vmi
[midőn] a lefelé menő rudazat elérte legmélyebb állását, belekapcsolódik az alsó rudazat felső végébe, és azt a furóval együtt ismét fölemeli, hogy a kellő magasságból ujra leejtse
(1894 PallasLex.)
Rotary, a. m.annyi mint forgó, fogaskerék, amely forgás közben belekapcsolódik más kerékbe
(1935 RévaiNagyLex.)
[az egér- vagy patkányfogóéhoz] hasonló elven alapszik (egy vízszintes pecekbe belekapcsolódó függőleges pecek) a vaddisznócsapda
(1999 Magyar néprajz)
2.
vminek a részévé v. részesévé válik vki, vmi
„Rab Ráby” meséjének azonban van egy mellékcselekménye is, mely itt-ott belekapcsolódik s együtt jár a főmesével
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
[Liszt Ferenc] művei belekapcsolódnak misébe, szövegül a bibliát veszik
(1931 ZeneiLex.)
Csermenyi-cs.család Leányágon kapcsolódott bele trencséni családokba
(1941 Fekete Nagy Antal)
a kegyelem által Isten személyesen működik teremtményeiben, illetőleg, hogy az ember személyesen kapcsolódik bele az isteni életbe, melynek Jézus Krisztus által részese lett
(1972 Szendi József)
A Bükk hegység szlovák lakta falvai önálló termelési egységet képeznek, s alkalmazkodási formájuk sajátos ökotípust jelez. Ez önálló egységként kapcsolódik bele a Bükk-vidék amúgy is erőteljesen tagolt, változatos népi kultúrájába, termelési rendszerébe, a táji munkamegosztásba
(2000 Veres László)
3.
〈vmely közösséghez, szervezethez stb.〉 csatlakozik, annak tagja lesz
A nyugati kultúrközösségbe belekapcsolódván, István megnyitotta országa határait és utait a Szentföldre zarándokoló hívők előtt
(1928 Hóman Bálint)
a Marosvécsi Helikon tagjai 1926-tól kezdve belekapcsolódtak a[z Erdélyi Szépmíves] Céh szervezetébe
(1940 Pintér Jenő)
A Budapesti Értéktőzsde – egyesek szerint még éretlenül – kapcsolódik bele a távkereskedést beindítók közé
(1996 Magyar Hírlap)
4.
vmely közös tevékenységhez csatlakozva részt kezd venni benne
[A fiatalúr] néhány közömbös, sőt kedélyes szóval belekapcsolódik a társalgásba
(1942 Örley István)
[a gyerekek] belekapcsolódnak az udvarról hangzó énekbe
(1950 Fehér Klára)
A pedagógusok nagy része exisztenciális okokból hallgatásra kényszerült, de nem kapcsolódott bele a hittanellenes hadjáratba
(1992 György Attila)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások