beleszámít ige 4a4

1. ts ’vmely számadás, rendsz. összeadás tételei közé fölvesz, besorol’ ❖ a gyanítható nemfizetéseket bele nem számítva (1844–1845 Jósika Miklós C2369, 98) | Perényi begyakorolt zsoldos lovasait, […] valamint a gyalogságot bele sem számitva, tizenötezer magyar ment Buda visszafoglalására (1865 Salamon Ferenc 8402009, 311) | A II. József-kori összeírás tanúsága szerint Magyarország, Erdély és Horvátország 14.069 városában és községében 18.487 pap hirdette az Úr tanítását, amely számba a szerzeteseket is beleszámították (1941 Ember Győző CD43) | Télig nem fogok többet költeni hatvan franknál havonként, mindent beleszámítva (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 161).

2. ts ’vmihez tartozónak számít, ill. tagjának v. részének tekint vmit, vkit, belevesz’ ❖ Ha valamelly rátába éppen haszontalan darab [ti. terület] esik, az bele ne számittasson [ti. a kiosztott földbe] (1828 Cserna János 8496010, 47) | [Szenczi Molnár Albert] egy félévi drezdai tanúlást is beleszámítva itt [ti. Wittenbergben] maradt majd két évig (1896 Négyesy László CD44) | A négy holdba belészámítandó a legelő, az út, a haszonvehetlen terület, az ugar is (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | A nászok személyi körébe sok helyen beleszámították az új pár szülein kívül az ő szüleiket (öregnászok), sőt a testvér, az unoka, az első fokú unokatestvér apósát és anyósát is (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153004, 375).

2a. ’tekintetbe vesz, figyelembe vesz, vmihez hozzászámít vmit’ ❖ e játékot […] beleszámitottam tervembe (1847 Jósika Miklós C2406, 3) | az európai hasonlatok a romantikával, a realizmussal egyre domborúbbak lettek, mintha alacsony reliefből magas reliefre váltották volna át költői technikájukat. Bele kell ugyan számítanunk azt is, hogy az antik hasonlatok domborúságát nehéz megítélnünk, mert elkoptak, mint a régi pénzek (1982 Nemes Nagy Ágnes 9479032, 28).

3. tn ’vmi v. vki vminek a része v. tagja, beletartozik, beleértődik vmibe’ ❖ A hosszúságba [ti. a talpastyúk hosszúságába] a meghosszabbodott farktollak is beleszámítanak (1899 Chernel István CD34) | A részes tuskó, gyökér és ág kitermelése természetesen nem számít bele a fizetett munkaidőbe. Ezt már vállalkozásban végzi a munkás (1947 Szabad Föld dec. 14. C1537, 2) | A rokonság fogalmába az egyén számára mind az apai, mind az anyai felmenők, mindkét oldalági rokonok s azok utódai beleszámítanak (1981 NéprajziLex. CD47) | [a családi pótlék megállapításakor] csak a két szülő és a 20 éven aluli gyerekek számítanak bele a családba (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beleszámít ige 4a4
1. tárgyas
vmely számadás, rendsz. összeadás tételei közé fölvesz, besorol
a gyanítható nemfizetéseket bele nem számítva
(1844–1845 Jósika Miklós)
Perényi begyakorolt zsoldos lovasait, […] valamint a gyalogságot bele sem számitva, tizenötezer magyar ment Buda visszafoglalására
(1865 Salamon Ferenc)
A II. József-kori összeírás tanúsága szerint Magyarország, Erdély és Horvátország 14.069 városában és községében 18.487 pap hirdette az Úr tanítását, amely számba a szerzeteseket is beleszámították
(1941 Ember Győző)
Télig nem fogok többet költeni hatvan franknál havonként, mindent beleszámítva
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
2. tárgyas
vmihez tartozónak számít, ill. tagjának v. részének tekint vmit, vkit, belevesz
Ha valamelly rátába éppen haszontalan darab [ti. terület] esik, az bele ne számittasson [ti. a kiosztott földbe]
(1828 Cserna János)
[Szenczi Molnár Albert] egy félévi drezdai tanúlást is beleszámítva itt [ti. Wittenbergben] maradt majd két évig
(1896 Négyesy László)
A négy holdba belészámítandó a legelő, az út, a haszonvehetlen terület, az ugar is
(1916 e. Malonyay Dezső)
A nászok személyi körébe sok helyen beleszámították az új pár szülein kívül az ő szüleiket (öregnászok), sőt a testvér, az unoka, az első fokú unokatestvér apósát és anyósát is
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
2a.
tekintetbe vesz, figyelembe vesz, vmihez hozzászámít vmit
e játékot […] beleszámitottam tervembe
(1847 Jósika Miklós)
az európai hasonlatok a romantikával, a realizmussal egyre domborúbbak lettek, mintha alacsony reliefből magas reliefre váltották volna át költői technikájukat. Bele kell ugyan számítanunk azt is, hogy az antik hasonlatok domborúságát nehéz megítélnünk, mert elkoptak, mint a régi pénzek
(1982 Nemes Nagy Ágnes)
3. tárgyatlan
vmi v. vki vminek a része v. tagja, beletartozik, beleértődik vmibe
A hosszúságba [ti. a talpastyúk hosszúságába] a meghosszabbodott farktollak is beleszámítanak
(1899 Chernel István)
A részes tuskó, gyökér és ág kitermelése természetesen nem számít bele a fizetett munkaidőbe. Ezt már vállalkozásban végzi a munkás
(1947 Szabad Föld dec. 14.)
A rokonság fogalmába az egyén számára mind az apai, mind az anyai felmenők, mindkét oldalági rokonok s azok utódai beleszámítanak
(1981 NéprajziLex.)
[a családi pótlék megállapításakor] csak a két szülő és a 20 éven aluli gyerekek számítanak bele a családba
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások