beszáll ige 3a9

1. tn (átv is) ’〈szárnyas (élő)lény v. légi jármű〉 berepül vhova’ ❖ Így szálla  [ti. a lelkem] sár hüvelembe (1815 Horváth József Elek C2137, 55) | Tarka lepke, kis mese, Szállj be Laci fejibe (1848 Petőfi Sándor C3508, 87) | Boszorkányok, Szálljunk, szálljunk be a ködbe (1904 Czóbel Minka 8077011, 170) | Egy veréb sebes röpüléssel szállt be a tetőn át az udvarra (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 232) | Az ablakon két helikopter szállt be (1967 Örkény István 9500030, 156).

1a. (rég, ritk) ’〈hajó(val) kikötőbe〉 megérkezik, befut’ ❖ Mivel a Hollándiai zászlókat […] lobogtattuk, vagy 17 hajókat reá szedtünk, hogy bé-szálván, azon módonn bírtokunkba esének (1780 Magyar Hírmondó C0268, 212) | nem csak beszállni Lehet rajoddal békés kikötőbe (1865 Greguss Gyula ford.–Camões 8164003, 81) | ide szállt be az Argo hajó (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 26).

2. tn ’〈illat, hang stb.〉 terjedve bejut, beáramlik, behatol vhova’ ❖ Az udvarról meleg, piszkos levegő száll be a keskeny ablakon (1895 Vértesy Gyula C4460, 157) | Az öreg Pándynéhoz s Márthához csak összefolyva, tompán szállt be a tivornya-lárma (1910 Ady Endre 9003056, 42) | tejszínű, ködös, sűrü pára száll be a házak ablakán (1928 Dsida Jenő 9114033, 55) | húzd fel az ablakot. – Beszáll a korom – mondta a mama (1968 Thury Zsuzsa 9709001, 10).

3. ts (rég, ritk) ’〈hang, hír, gondolat vmely területet〉(gyorsan) szárnyalva bejár’ ❖ Betlehem csudája Villám-hírrel az egész hont Sebesen beszállja (1857 Pájer Antal C0685, 125) | Károlyi buzdító hangja szállja be a mezőket (1919 Krúdy Gyula CD54).

4. ts (irod, átv is) ’〈por, pernye stb.〉 a levegőben lebegve, szállva beborít, beterít vmit’ ❖ A felhők az estét beszállják (1909 Kemény Simon 9320002, 9) | A fényes lég már halkan elborúlt, Arany tüzét beszállja esti pernye, szürke hamv (1912 Tóth Árpád C4230, 216) | itt-ott bókol benne egy virágzó bokor, de azt is beszállja a környezet pora (1932 Illyés Gyula CD10) | a nagy emlékek lelkemet beszállják (1964 Hajdu Henrik ford.–Gjellerup 9212024, 104).

5. tn (kissé rég, átv is) ’alacsonyabban fekvő v. mély(ebb)en levő(, zártabb) területre, helyre leereszkedik, lebocsátkozik’ ❖ mi mélyen, mélyen szállok én be A viszonlátás gyönyörtengerébe! (1846 Petőfi Sándor CD01) | [Az ausztrál bennszülöttek] ügyes mászók s míg a legmagasabb fák csucsát is a legnagyobb könnyüséggel és vakmerőséggel meghágják, addig irtóznak valamely kurta, vagy mélyebb árokba beszállni (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A széles fennsikon […] átvágva, a Halászok utján szálltunk be a Kis ágpatakának […] mély völgyébe (1868 Orbán Balázs CD22) | a középkor legnagyobb bányásza: Agricola az 1519–22. években több aknába beszállt (1940 Vajk Artúr CD52).

5a. ’〈vízbe, medencébe stb.〉 belép, beereszkedik(, hogy megfürödjék benne)’ ❖ A nádasban egy helyen bevágás volt, amelyen keskeny padló vezetett be a nagy Balatonba […], innen szálltak be a fürdőző grófnék a vízbe (1922 Krúdy Gyula CD54) | beszállt a folyóba az üldöző had (1948 Gergely Sándor 9188004, 168) | [a forrás] gyógyító hatását csak az élvezhette, aki közvetlenül a medencébe való beömlés után szállt be a fürdőbe (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

6. tn ’〈közlekedési eszközbe, felvonóba stb.〉 belép és helyet foglal benne’ ❖ a molnár […] őt beszállani látta [a kompba] (1845 Eötvös József C1594, 60) | Beszállni, beszállni!… a vonat mindjárt indul (1886 Reviczky Gyula 8392098, 329) | A fölvonó megállt, kilépett belőle a kisfiú és ő [ti. Esti Kornél] beszállt (1933 Kosztolányi Dezső 9359225, 211) | beszállt a gépkocsiba (1951 Örkény István 9500001, 154) | beszállt a helikopterébe (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 24).

7. tn (rég) ’ideiglenesen beköltözik vhova, vkihez, megszáll vhol, vkinél’ ❖ fogadott szállásunkra […] bé szállánk (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 176) | Megbocsáss, hogy hozzád farsangra bészállnak Azok, kik esmérnek, szeretnek (1801 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | bevezeté a fiatal embert azon szobába, melyben ily alkalmakkor be szokott szállani (1894 Pálffy Albert 8349005, 227) | kis anyai jussom éppen elegendő ahhoz, hogy beszálljak minden kedvemre való fogadóba (1912 Krúdy Gyula C2837, 46) | [Mária] a kis Jézuskával beszáll hozzátok (1981 Dömötör Tekla 1039008, 206).

7a. (rég, ritk) ’〈rövid időre, pl. étkezni〉 bemegy, betér vhova’ ❖ Beszálltak […] Laczkó Benedekhez délebédre (1882–1883 Mikszáth Kálmán C3148, 236) | mondja meg a bátyjának, hogy [Miss Pitt] beszáll hozzá teára (1936 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309085, 108).

8. tn (rég) ’〈(had)sereg, csapat (élén vki)(hódítóként) bevonul vhova, és ott marad’ ❖ Más része Ezerünknek [= ezredünknek] Gralis Harrachal ma száll bé ezen fejedelemség földjére (1785 Barcsay Ábrahám 7206001, 546) | a’ Spanyolok […] bé-ſzállottak mind a’ két Szigetbe – ’s rabokká tették az ott tartózkodott 800 Frantziákat (1793 Magyar Hírmondó C5810, 927) | E vegyes had […] a Tiszavonal védletére állíttatott s onnan egy része Kecskemétre beszállott (1868 Hornyik János CD57) | A hős Losonczi István parancsot kap Ferdinándtól, hogy szálljon be Temesvárba, melynek elfoglalását Szulimán elhatározta (1912 Dézsi Lajos CD55).

9. tn (rég, ritk) ’〈birtok(á)ba〉 örökösként beköltözik, elfoglalja a helyét benne’ ❖ a’ jószágba-is bé-szállhassanak (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 241) | [az örökös] az örökségbe […] bé-szállani nem akar (1798 Nánásy Benjámin C3301, 430) | [Zrínyi Miklós] fölkéri Wesselényit, hogy […] adja ki a szükséges parancsolatokat a megküldött szövegben, mert különben beszáll a jószágokba és a mi a leányágbeliekre jut, kiosztja és birni fogja (1900 Széchy Károly CD55).

10. tn (ritk, irod) ’〈vmely érzés vkinek a szívébe, lelkébe〉 beköltözik’ ❖ A megilletődés szállott be szivébe (1848 Petőfi Sándor CD01) | a lelkekbe beszáll a fölséges, az andalító nyugalom (1882 Mikszáth Kálmán CD04).

11. tn ’〈közös játékba, tevékenységbe, ill. vállalkozásba stb.〉 belép, bekapcsolódik, ill. (társként) csatlakozik ahhoz’ ❖ A Spónicernek el kell menni, gyere, szállj be helyette [a kártyapartiba]! (1919 Cholnoky László 9077002, 200) | beszálltak egy építkezésbe (1983 Polgár András 1121002, 85) | résztulajdonosként beszáll egy céghez (1988 Tények könyve CD37) | a [lazac]tenyésztésbe nagy lendülettel beszálltak a skóciai és írországi farmok (1991 Heti Világgazdaság 2014017, 27) | amatőrként beszáll az amerikai profi bokszbajnokságba (1997 Magyar Hírlap CD09).

Fr: ring.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszállhat, beszállott; ÚMTsz.

beszáll ige 3a9
1. tárgyatlan (átv is)
〈szárnyas (élő)lény v. légi jármű〉 berepül vhova
Így szálla[ti. a lelkem] sár hüvelembe
(1815 Horváth József Elek)
Tarka lepke, kis mese, Szállj be Laci fejibe
(1848 Petőfi Sándor)
Boszorkányok, Szálljunk, szálljunk be a ködbe
(1904 Czóbel Minka)
Egy veréb sebes röpüléssel szállt be a tetőn át az udvarra
(1907 Gárdonyi Géza)
Az ablakon két helikopter szállt be
(1967 Örkény István)
1a. (rég, ritk)
〈hajó(val) kikötőbe〉 megérkezik, befut
Mivel a Hollándiai zászlókat […] lobogtattuk, vagy 17 hajókat reá szedtünk, hogy bé-szálván, azon módonn bírtokunkba esének
(1780 Magyar Hírmondó)
nem csak beszállni Lehet rajoddal békés kikötőbe
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
ide szállt be az Argo hajó
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
2. tárgyatlan
〈illat, hang stb.〉 terjedve bejut, beáramlik, behatol vhova
Az udvarról meleg, piszkos levegő száll be a keskeny ablakon
(1895 Vértesy Gyula)
Az öreg Pándynéhoz s Márthához csak összefolyva, tompán szállt be a tivornya-lárma
(1910 Ady Endre)
tejszínű, ködös, sűrü pára száll be a házak ablakán
(1928 Dsida Jenő)
húzd fel az ablakot. – Beszáll a korom – mondta a mama
(1968 Thury Zsuzsa)
3. tárgyas (rég, ritk)
〈hang, hír, gondolat vmely területet〉 (gyorsan) szárnyalva bejár
Betlehem csudája Villám-hírrel az egész hont Sebesen beszállja
(1857 Pájer Antal)
Károlyi buzdító hangja szállja be a mezőket
(1919 Krúdy Gyula)
4. tárgyas (irod, átv is)
〈por, pernye stb.〉 a levegőben lebegve, szállva beborít, beterít vmit
A felhők az estét beszállják
(1909 Kemény Simon)
A fényes lég már halkan elborúlt, Arany tüzét beszállja esti pernye, szürke hamv
(1912 Tóth Árpád)
itt-ott bókol benne egy virágzó bokor, de azt is beszállja a környezet pora
(1932 Illyés Gyula)
a nagy emlékek lelkemet beszállják
(1964 Hajdu Henrik ford.Gjellerup)
5. tárgyatlan (kissé rég, átv is)
alacsonyabban fekvő v. mély(ebb)en levő(, zártabb) területre, helyre leereszkedik, lebocsátkozik
mi mélyen, mélyen szállok én be A viszonlátás gyönyörtengerébe!
(1846 Petőfi Sándor)
[Az ausztrál bennszülöttek] ügyes mászók s míg a legmagasabb fák csucsát is a legnagyobb könnyüséggel és vakmerőséggel meghágják, addig irtóznak valamely kurta, vagy mélyebb árokba beszállni
(1860 Vasárnapi Újság)
A széles fennsikon […] átvágva, a Halászok utján szálltunk be a Kis ágpatakának […] mély völgyébe
(1868 Orbán Balázs)
a középkor legnagyobb bányásza: Agricola az 1519–22. években több aknába beszállt
(1940 Vajk Artúr)
5a.
〈vízbe, medencébe stb.〉 belép, beereszkedik(, hogy megfürödjék benne)
A nádasban egy helyen bevágás volt, amelyen keskeny padló vezetett be a nagy Balatonba […], innen szálltak be a fürdőző grófnék a vízbe
(1922 Krúdy Gyula)
beszállt a folyóba az üldöző had
(1948 Gergely Sándor)
[a forrás] gyógyító hatását csak az élvezhette, aki közvetlenül a medencébe való beömlés után szállt be a fürdőbe
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
6. tárgyatlan
〈közlekedési eszközbe, felvonóba stb.〉 belép és helyet foglal benne
a molnár […] őt beszállani látta [a kompba]
(1845 Eötvös József)
Beszállni, beszállni!… a vonat mindjárt indul
(1886 Reviczky Gyula)
A fölvonó megállt, kilépett belőle a kisfiú és ő [ti. Esti Kornél] beszállt
(1933 Kosztolányi Dezső)
beszállt a gépkocsiba
(1951 Örkény István)
beszállt a helikopterébe
(1989 Börtön volt a hazám)
7. tárgyatlan (rég)
ideiglenesen beköltözik vhova, vkihez, megszáll vhol, vkinél
fogadott szállásunkra […] bé szállánk
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Megbocsáss, hogy hozzád farsangra bészállnak Azok, kik esmérnek, szeretnek
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
bevezeté a fiatal embert azon szobába, melyben ily alkalmakkor be szokott szállani
(1894 Pálffy Albert)
kis anyai jussom éppen elegendő ahhoz, hogy beszálljak minden kedvemre való fogadóba
(1912 Krúdy Gyula)
[Mária] a kis Jézuskával beszáll hozzátok
(1981 Dömötör Tekla)
7a. (rég, ritk)
〈rövid időre, pl. étkezni〉 bemegy, betér vhova
Beszálltak […] Laczkó Benedekhez délebédre
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
mondja meg a bátyjának, hogy [Miss Pitt] beszáll hozzá teára
(1936 Karinthy Frigyes ford.Milne)
8. tárgyatlan (rég)
(had)sereg, csapat (élén vki) (hódítóként) bevonul vhova, és ott marad
Más része Ezerünknek [= ezredünknek] Gralis Harrachal ma száll bé ezen fejedelemség földjére
(1785 Barcsay Ábrahám)
a’ Spanyolok […] bé-ſzállottak mind a’ két Szigetbe – ’s rabokká tették az ott tartózkodott 800 Frantziákat
(1793 Magyar Hírmondó)
E vegyes had […] a Tiszavonal védletére állíttatott s onnan egy része Kecskemétre beszállott
(1868 Hornyik János)
A hős Losonczi István parancsot kap Ferdinándtól, hogy szálljon be Temesvárba, melynek elfoglalását Szulimán elhatározta
(1912 Dézsi Lajos)
9. tárgyatlan (rég, ritk)
〈birtok(á)ba〉 örökösként beköltözik, elfoglalja a helyét benne
a’ jószágba-is bé-szállhassanak
(1782 e. Cserey Farkas¹)
[az örökös] az örökségbe […] bé-szállani nem akar
(1798 Nánásy Benjámin)
[Zrínyi Miklós] fölkéri Wesselényit, hogy […] adja ki a szükséges parancsolatokat a megküldött szövegben, mert különben beszáll a jószágokba és a mi a leányágbeliekre jut, kiosztja és birni fogja
(1900 Széchy Károly)
10. tárgyatlan (ritk, irod)
〈vmely érzés vkinek a szívébe, lelkébe〉 beköltözik
A megilletődés szállott be szivébe
(1848 Petőfi Sándor)
a lelkekbe beszáll a fölséges, az andalító nyugalom
(1882 Mikszáth Kálmán)
11. tárgyatlan
〈közös játékba, tevékenységbe, ill. vállalkozásba stb.〉 belép, bekapcsolódik, ill. (társként) csatlakozik ahhoz
A Spónicernek el kell menni, gyere, szállj be helyette [a kártyapartiba]!
(1919 Cholnoky László)
beszálltak egy építkezésbe
(1983 Polgár András)
résztulajdonosként beszáll egy céghez
(1988 Tények könyve)
a [lazac]tenyésztésbe nagy lendülettel beszálltak a skóciai és írországi farmok
(1991 Heti Világgazdaság)
amatőrként beszáll az amerikai profi bokszbajnokságba
(1997 Magyar Hírlap)
Fr: ring
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszállhat, beszállott; ÚMTsz.

Beállítások