beszámoló mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → beszámol.

II. mn 1A

’számot adó, értékelő, összegző 〈beszéd, jelentés〉, ill. olyan 〈gyűlés〉, amelyen vmit értékelő, összegző, tájékoztatásul szolgáló beszédek hangzanak el’ ❖ A beszámoló értekezés itt következik (1881 Kossuth Lajos CD32) | Beszámoló beszéd a józsefvárosi választókhoz (1898 A nemzeti díszkiadás története C2227, 177) | a budai kaszinóban beszámoló ülés lesz. Választmányi tag vagyok (1907 Gárdonyi Géza C1819, 202) | az építőbizottsághoz intézett beszámoló jelentésükben (1938 e. Ybl Ervin 9793001, 208) | pártkongresszust megelőző, viharos hangulatú beszámoló taggyűlések (1986 Beszélő 2003002, 350).

III. fn 1A

1. ’vmely feladatról, munkáról stb. szóló írásbeli v. szóbeli számadás, jelentés, ill. vmely helyzetről való összegző tájékoztatás’ ❖ [A képviselőházban] a pünkösdi beszámolók olyan hagyományosak már, mint a pünkösdi szegfű (1882 Mikszáth Kálmán 8312117, 6) | mint a statisztikai beszámolóból kitűnik, az üres lakások száma Budapesten rohamosan kezd visszaesni (1936 Budapesti Hírlap júl. 21. C4724, 2) | A számviteli törvény szerint ugyanis az éves beszámolót a cégbírósághoz és az adóhatósághoz minden év május 31-ig kell benyújtani (1991 Szántó Anikó 2014038, 81) | Harsányi István, a magyarországi ferences rend vikáriusa […] 1460 áprilisában innen [ti. Ozoráról] keltezi beszámolóját Kapisztrán János szentté avatására tett lépéseiről (2000 Dobos Gyula CD36).

1a. ’diák(ok)nak, hallgató(k)nak vmely téma ismeretéről történő számadása, vmely témából felelés’ ❖ a beszámolóra készülő diákok […] valósággal eltévednek ebben a minden képzeletet felülmúlóan gazdag világban [ti. a Shakespeare-művek szereplőinek világában] (1994 Új Könyvek CD29) | Süllyed az előadások, a gyakorlatok, a beszámolók, a kollokviumok és a szigorlatok színvonala (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmiről szóló elbeszélés, híradás’ ❖ Hány tisztviselő, hány iparos és kereskedő tudna keserü tapasztalatairól beszámolót tartani (1906 Délvidék 2104001, 1) | élményeinkről csak töredékes beszámolót adhatunk (1922 Kosztolányi Dezső C2751, 268) | Korabeli szemtanúk beszámolói […] lehetővé tették, hogy mindazt, ami itt történt, rekonstruálni lehessen (1985 Földényi F. László 1053003, 93).

3. (ritk) ’vmiről jelentést v. tájékoztatást (elő)adó személy, tudósító’ ❖ Egyszerű beszámoló vagyok (1942 Illyés Gyula 9274065, 33) | az örök megfigyelő és beszámoló – tipikus „író” (1978 Baránszky-Jób László 9027001, 210).

Ö: élmény~.

ÖU: munka~, verseny~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beszámoló melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévbeszámol
II. melléknév 1A
számot adó, értékelő, összegző 〈beszéd, jelentés〉, ill. olyan 〈gyűlés〉, amelyen vmit értékelő, összegző, tájékoztatásul szolgáló beszédek hangzanak el
A beszámoló értekezés itt következik
(1881 Kossuth Lajos)
Beszámoló beszéd a józsefvárosi választókhoz
(1898 A nemzeti díszkiadás története)
a budai kaszinóban beszámoló ülés lesz. Választmányi tag vagyok
(1907 Gárdonyi Géza)
az építőbizottsághoz intézett beszámoló jelentésükben
(1938 e. Ybl Ervin)
pártkongresszust megelőző, viharos hangulatú beszámoló taggyűlések
(1986 Beszélő)
III. főnév 1A
1.
vmely feladatról, munkáról stb. szóló írásbeli v. szóbeli számadás, jelentés, ill. vmely helyzetről való összegző tájékoztatás
[A képviselőházban] a pünkösdi beszámolók olyan hagyományosak már, mint a pünkösdi szegfű
(1882 Mikszáth Kálmán)
mint a statisztikai beszámolóból kitűnik, az üres lakások száma Budapesten rohamosan kezd visszaesni
(1936 Budapesti Hírlap júl. 21.)
A számviteli törvény szerint ugyanis az éves beszámolót a cégbírósághoz és az adóhatósághoz minden év május 31-ig kell benyújtani
(1991 Szántó Anikó)
Harsányi István, a magyarországi ferences rend vikáriusa […] 1460 áprilisában innen [ti. Ozoráról] keltezi beszámolóját Kapisztrán János szentté avatására tett lépéseiről
(2000 Dobos Gyula)
1a.
diák(ok)nak, hallgató(k)nak vmely téma ismeretéről történő számadása, vmely témából felelés
a beszámolóra készülő diákok […] valósággal eltévednek ebben a minden képzeletet felülmúlóan gazdag világban [ti. a Shakespeare-művek szereplőinek világában]
(1994 Új Könyvek)
Süllyed az előadások, a gyakorlatok, a beszámolók, a kollokviumok és a szigorlatok színvonala
(1996 Országgyűlési Napló)
2.
vmiről szóló elbeszélés, híradás
Hány tisztviselő, hány iparos és kereskedő tudna keserü tapasztalatairól beszámolót tartani
(1906 Délvidék)
élményeinkről csak töredékes beszámolót adhatunk
(1922 Kosztolányi Dezső)
Korabeli szemtanúk beszámolói […] lehetővé tették, hogy mindazt, ami itt történt, rekonstruálni lehessen
(1985 Földényi F. László)
3. (ritk)
vmiről jelentést v. tájékoztatást (elő)adó személy, tudósító
Egyszerű beszámoló vagyok
(1942 Illyés Gyula)
az örök megfigyelő és beszámoló – tipikus „író”
(1978 Baránszky-Jób László)
ÖU: munkabeszámoló, versenybeszámoló
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások