beszánt ige 4a3

1. ts ’〈trágyát, (gyom)növényt, magot stb.〉 szántással a földbe juttat, forgat’ ❖ A’ trágyát […] a’ jó gazda vérmesen [= kellően nedvesen] szokta bé-szántani (1793 Német Mihály C3325, 258) | [a kék csillagfürtöt] mint zöld trágyát a földbe beszántják (1894 PallasLex. CD02) | jön az eke s beszántja mind a vad, szép, virrancs növényeket (1933 Erdélyi József CD10) | a gyomot beszántották, hogy a következő évre […] erősödjék a föld (2000 Hárs József CD36).

2. ts ’〈föld(terület)et〉 felszánt’ ❖ a’ Delfusi [= delphoi] templomnak szomszédgyai, egynehány földeket […] bé szántottak (1791 Verseghy Ferenc ford.–Millot C4446, 246) | Az öregúr elég jókor vetődött még haza a hadjárat után, hogy tapasztalhassa, miszerint csűrei üresek, földei harmadából sincsenek beszántva (1862 Jókai Mór CD18) | A kert jó kétharmadát beszántották (1991 Rentz Mátyás 2038028, 84).

2a. tn ’a szántási munkálatokkal végez’ ❖ Azt mondottad, hogy elveszel, Ha beszántasz, ha bevetel; Beszántottál, bevetettél, Engem itthon felejtettél (1846 Népdalok és mondák C2981, 452) | kérem szépen, kedves urambátyám a négy ökrét meg az ekéjét kölcsön, majd ha beszántattam vele, visszaadom (1860 Jókai Mór C2338, 103) | beleakasztotta tavasznyíláskor az ekét a földbe és mikor be vót szántva, izent édesanyámnak, hogy menjen el hozzá (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 166).

2b. tn (ritk) ’〈más tulajdonos földterületébe〉 a szántással a maga területén túlmenve, túlhaladva beleszánt’ ❖ nem szántunk be egymásnak földébe, rétjébe, legelőjébe (1842 Pesti Hírlap CD61) | A magyar kir. államvasutak vonala mentén három földtulajdonos beszántott a vasut területébe (1900 Budapesti Hírlap nov. 23. C0055, 11).

3. ts ’〈árkot, utat stb.〉 szántással betemet, és így eltüntet’ ❖ [Az utakat] a termelőszövetkezetek beszántották azért, mert a statisztika szerint a hektáronkénti termést akarták ezzel növelni (1994 Országgyűlési Napló CD62) | csak azért, hogy fél méterrel nagyobb legyen a földje, beszántotta az árkot is (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszántat; ÚMTsz.

beszánt ige 4a3
1. tárgyas
〈trágyát, (gyom)növényt, magot stb.〉 szántással a földbe juttat, forgat
A’ trágyát […] a’ jó gazda vérmesen [= kellően nedvesen] szokta bé-szántani
(1793 Német Mihály)
[a kék csillagfürtöt] mint zöld trágyát a földbe beszántják
(1894 PallasLex.)
jön az eke s beszántja mind a vad, szép, virrancs növényeket
(1933 Erdélyi József)
a gyomot beszántották, hogy a következő évre […] erősödjék a föld
(2000 Hárs József)
2. tárgyas
〈föld(terület)et〉 felszánt
a’ Delfusi [= delphoi] templomnak szomszédgyai, egynehány földeket […] bé szántottak
(1791 Verseghy Ferenc ford.Millot)
Az öregúr elég jókor vetődött még haza a hadjárat után, hogy tapasztalhassa, miszerint csűrei üresek, földei harmadából sincsenek beszántva
(1862 Jókai Mór)
A kert jó kétharmadát beszántották
(1991 Rentz Mátyás)
2a. tárgyatlan
a szántási munkálatokkal végez
Azt mondottad, hogy elveszel, Ha beszántasz, ha bevetel; Beszántottál, bevetettél, Engem itthon felejtettél
(1846 Népdalok és mondák)
kérem szépen, kedves urambátyám a négy ökrét meg az ekéjét kölcsön, majd ha beszántattam vele, visszaadom
(1860 Jókai Mór)
beleakasztotta tavasznyíláskor az ekét a földbe és mikor be vót szántva, izent édesanyámnak, hogy menjen el hozzá
(1935 Móricz Zsigmond)
2b. tárgyatlan (ritk)
〈más tulajdonos földterületébe〉 a szántással a maga területén túlmenve, túlhaladva beleszánt
nem szántunk be egymásnak földébe, rétjébe, legelőjébe
(1842 Pesti Hírlap)
A magyar kir.királyi államvasutak vonala mentén három földtulajdonos beszántott a vasut területébe
(1900 Budapesti Hírlap nov. 23.)
3. tárgyas
〈árkot, utat stb.〉 szántással betemet, és így eltüntet
[Az utakat] a termelőszövetkezetek beszántották azért, mert a statisztika szerint a hektáronkénti termést akarták ezzel növelni
(1994 Országgyűlési Napló)
csak azért, hogy fél méterrel nagyobb legyen a földje, beszántotta az árkot is
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszántat; ÚMTsz.

Beállítások