beszámol ige 1a

1. tn ’〈rábízott feladatról, (elvégzett) munkáról〉 számot ad, jelentést tesz’ ❖ Eljöttem, hogy küldőimnek kezébe, A felséges népnek kezébe téve Hatalmamat, beszámoljak neki (1863 Madách Imre 8284007, 555) | Midőn Cicerónak az év végén hivatalát le kellett tenni, nagy beszédben akart beszámolni a népnek működéséről (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | novemberben a Minisztertanács előtt kell beszámolni a munkaprogram végrehajtásáról (1986 Pillich László CD58).

1a. ’〈diák vmely téma ismeretéről〉 kötelezettségének eleget téve számot ad, 〈vmely témából〉 felel’ ❖ A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgákon kell beszámolniuk tudásukról (1999 Magyar Nemzet aug. 10. C6108, melléklet 7).

2. tn ’〈vmely (közérdekű) eseményről rendsz. vmely tömegtájékoztatási eszköz(ön keresztül)〉 széles körben tájékoztat, tudósít, hírt ad’ ❖ Az emeletre kanyargó lépcső legtetején fiatal ujságírók hasaltak, hogy az esti lapnak beszámoljanak az érdekes viadalról [ti. a párbajról] (1912 Krúdy Gyula C2837, 189) | a hadihelyzetről beszámoló szövegeket […] mindig kiakasztotta a kirakatba (1969 Fodor József 9149013, 139) | a sajtó, a rádió és a televízió részletesen és tárgyilagosan számoljon be a [Zsil-völgyi] bányászok sztrájkmozgalmáról (1989 Börtön volt a hazám 1024001, 16) | A 18. században már a magyar matematika nemzetközi sikereiről is beszámolhatunk (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2a. ’〈vmely személyes élményről〉 beszél, mesél, ill. vallomást tesz vki’ ❖ egy nagyszalontai napszámos számolt be a polgárbírák előtt az ő családi tragédiájáról (1901 Ady Endre C0534, 475) | [a tiszta hajadon] nem csak tévedéseiről szokott gyónásain beszámolni (1925 Berde Mária 9047016, 33) | zárkózott, nem számol be arról, ami a lelkében zajlik (1957 Benedek István 9041009, 260) | Péter sorjában beszámolt a történtekről (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3. tn beszámol vmivel (rég) ’tételes számadást készít vmiről vki számára, elszámol vmivel’ ❖ a’ fizetés idejében […] azzal [ti. az adósság összegével] beszámolhassak (1818 Szűcs Dániel C2569, 228) | magának szokott az elköltött idővel beszámolni (1848 Jókai Mór CD18) | Ferkó mindig beszámolt a magáéval [ti. a nyájával] becsületesen (1851 Székely József C3910, 38) | Senki másnak nem tartozom beszámolni tetteimmel (1892 Ágai Adolf C0545, 143) | Száz poétánál több egy pontos otthonülő hivatalnok, ki elsején három forintot félre tesz szivarra a fizetéséből, a többivel beszámol a feleségének (1898 Krúdy Gyula C2838, 8).

3a. ts (rég, ritk) ’〈pénzösszeg felhasználását〉 tételesen elszámolva igazol’ ❖ A grófnak nem maradt egyéb öröme, mint a pénzt elkölteni, melyet a tiszttartó pontosan beszámolt (1859 Abonyi Lajos C0493, 9).

3b. tn beszámol vmivel (rég) ’embernek v. állatnak a rabul ejtését, kivégzését v. elejtését tanúsítja annak (vmely részének) bemutatásával’ ❖ a nagykállói őrség vágta le a város alatt portyázó szarácsiakat [= török puskás lovaskatonákat], s a füleikkel számolt be a basának (1852 Jókai Mór C2241, 78) | [az agár] hajtja be a nyulat a védpontig s ezen műtételét az agárnak ollybá számitják, mintha elfogta volna, beszámolt volna a nyúllal (1860 Bérczy Károly C1039, 66) | Durran a puska itt is, amott is; ahol duplán szól, ott ugyan ritkán számol be a puskás a vad bőrével (1894 Bársony István C0838, 105) | Majd a hóhér a fejeddel beszámol (1956 Urbán Ernő C4486, 84).

3c. tn (rég, ritk) ’végez, leszámol vmivel’ ❖ Beszámoltam a világgal s a törvény elvégezte a maga dolgát (1875 Vértesi Arnold C4458, 215).

4. ts (rég, ritk) ’vmely összeghez, tételhez számoláskor hozzávesz, hozzászámít vmit’ ❖ Einrechnen. Beszámolni (1831 Bitnitz Lajos C1116, 14) | a tegnapelötti kocsibér nincs beszámolva, arra jár még tíz forint (1856 Vas Gereben C4380, 410).

4a. (rég, ritk) ’vminek tekint, ill. vmiként, vmely minőségben tekintve vesz figyelembe vmit; beszámít’ ❖ Búzám’ soha nem vámolja Csókom’ vámul beszámolja (1843 Szakál Lajos C3800, 4) | [a költő] e sajátszerü tiszteletadót beszámolá a kegyeletnek, mi olyan jutalom, mit aranynyal fölmérni még eddig nem tudtak (1856 Vas Gereben C4376, 339).

4b. (rég, ritk) ’vkinek a tettét, cselekedetét az ő hibájaként v. érdemeként tartja számon, vkinek v. vminek a számlájára ír vmit; beszámít’ ❖ vétek volna az, megtagadni a szegénytől a mit kér. Beszámolja azt Allah bőven (1855 Győry Vilmos C1972, 104) | Könnyebben elviselném azt a terhet, mi az áldozaté, mint azt, melyet annak kell elviselnie, ki nagy lelkednek tanuja lőn, de bizonysága be nem számoltatik (1856 Vas Gereben C4376, 216).

5. ts (ritk) ’megszámol(va eltesz, átad)’ ❖ [a vacsoránál] a maradék kenyereket […] beszámoltam (1882 Tolnai Lajos C4199, 120) | [Székely Mózes 1848-ban] három római [ti. román] hőst elfogván, lova után kötötte s miután azokat Tordán a térparancsnoknak beszámolta, fellovagolt a városház grádicsán (1889 Orbán Balázs CD22) | Meghatottan számoltam be a szekrénybe a holmijaimat: – Öt ing, öt alsónadrág, öt pár harisnya… (1938 Dallos Sándor 9098002, 161).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

beszámol ige 1a
1. tárgyatlan
〈rábízott feladatról, (elvégzett) munkáról〉 számot ad, jelentést tesz
Eljöttem, hogy küldőimnek kezébe, A felséges népnek kezébe téve Hatalmamat, beszámoljak neki
(1863 Madách Imre)
Midőn Cicerónak az év végén hivatalát le kellett tenni, nagy beszédben akart beszámolni a népnek működéséről
(1899 Nagy képes világtörténet)
novemberben a Minisztertanács előtt kell beszámolni a munkaprogram végrehajtásáról
(1986 Pillich László)
1a.
〈diák vmely téma ismeretéről〉 kötelezettségének eleget téve számot ad, 〈vmely témából〉 felel
A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgákon kell beszámolniuk tudásukról
(1999 Magyar Nemzet aug. 10.)
2. tárgyatlan
〈vmely (közérdekű) eseményről rendsz. vmely tömegtájékoztatási eszköz(ön keresztül) széles körben tájékoztat, tudósít, hírt ad
Az emeletre kanyargó lépcső legtetején fiatal ujságírók hasaltak, hogy az esti lapnak beszámoljanak az érdekes viadalról [ti. a párbajról]
(1912 Krúdy Gyula)
a hadihelyzetről beszámoló szövegeket […] mindig kiakasztotta a kirakatba
(1969 Fodor József)
a sajtó, a rádió és a televízió részletesen és tárgyilagosan számoljon be a [Zsil-völgyi] bányászok sztrájkmozgalmáról
(1989 Börtön volt a hazám)
A 18. században már a magyar matematika nemzetközi sikereiről is beszámolhatunk
(1993 A magyarság kézikönyve)
2a.
〈vmely személyes élményről〉 beszél, mesél, ill. vallomást tesz vki
egy nagyszalontai napszámos számolt be a polgárbírák előtt az ő családi tragédiájáról
(1901 Ady Endre)
[a tiszta hajadon] nem csak tévedéseiről szokott gyónásain beszámolni
(1925 Berde Mária)
zárkózott, nem számol be arról, ami a lelkében zajlik
(1957 Benedek István)
Péter sorjában beszámolt a történtekről
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3. tárgyatlan beszámol vmivel (rég)
tételes számadást készít vmiről vki számára, elszámol vmivel
a’ fizetés idejében […] azzal [ti. az adósság összegével] beszámolhassak
(1818 Szűcs Dániel)
magának szokott az elköltött idővel beszámolni
(1848 Jókai Mór)
Ferkó mindig beszámolt a magáéval [ti. a nyájával] becsületesen
(1851 Székely József)
Senki másnak nem tartozom beszámolni tetteimmel
(1892 Ágai Adolf)
Száz poétánál több egy pontos otthonülő hivatalnok, ki elsején három forintot félre tesz szivarra a fizetéséből, a többivel beszámol a feleségének
(1898 Krúdy Gyula)
3a. tárgyas (rég, ritk)
〈pénzösszeg felhasználását〉 tételesen elszámolva igazol
A grófnak nem maradt egyéb öröme, mint a pénzt elkölteni, melyet a tiszttartó pontosan beszámolt
(1859 Abonyi Lajos)
3b. tárgyatlan beszámol vmivel (rég)
embernek v. állatnak a rabul ejtését, kivégzését v. elejtését tanúsítja annak (vmely részének) bemutatásával
a nagykállói őrség vágta le a város alatt portyázó szarácsiakat [= török puskás lovaskatonákat], s a füleikkel számolt be a basának
(1852 Jókai Mór)
[az agár] hajtja be a nyulat a védpontig s ezen műtételét az agárnak ollybá számitják, mintha elfogta volna, beszámolt volna a nyúllal
(1860 Bérczy Károly)
Durran a puska itt is, amott is; ahol duplán szól, ott ugyan ritkán számol be a puskás a vad bőrével
(1894 Bársony István)
Majd a hóhér a fejeddel beszámol
(1956 Urbán Ernő)
3c. tárgyatlan (rég, ritk)
végez, leszámol vmivel
Beszámoltam a világgal s a törvény elvégezte a maga dolgát
(1875 Vértesi Arnold)
4. tárgyas (rég, ritk)
vmely összeghez, tételhez számoláskor hozzávesz, hozzászámít vmit
Einrechnen. Beszámolni
(1831 Bitnitz Lajos)
a tegnapelötti kocsibér nincs beszámolva, arra jár még tíz forint
(1856 Vas Gereben)
4a. (rég, ritk)
vminek tekint, ill. vmiként, vmely minőségben tekintve vesz figyelembe vmit; beszámít
Búzám’ soha nem vámolja Csókom’ vámul beszámolja
(1843 Szakál Lajos)
[a költő] e sajátszerü tiszteletadót beszámolá a kegyeletnek, mi olyan jutalom, mit aranynyal fölmérni még eddig nem tudtak
(1856 Vas Gereben)
4b. (rég, ritk)
vkinek a tettét, cselekedetét az ő hibájaként v. érdemeként tartja számon, vkinek v. vminek a számlájára ír vmit; beszámít
vétek volna az, megtagadni a szegénytől a mit kér. Beszámolja azt Allah bőven
(1855 Győry Vilmos)
Könnyebben elviselném azt a terhet, mi az áldozaté, mint azt, melyet annak kell elviselnie, ki nagy lelkednek tanuja lőn, de bizonysága be nem számoltatik
(1856 Vas Gereben)
5. tárgyas (ritk)
megszámol(va eltesz, átad)
[a vacsoránál] a maradék kenyereket […] beszámoltam
(1882 Tolnai Lajos)
[Székely Mózes 1848-ban] három római [ti. román] hőst elfogván, lova után kötötte s miután azokat Tordán a térparancsnoknak beszámolta, fellovagolt a városház grádicsán
(1889 Orbán Balázs)
Meghatottan számoltam be a szekrénybe a holmijaimat: – Öt ing, öt alsónadrág, öt pár harisnya…
(1938 Dallos Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások