beszolgáltat ts ige 5a

1. (rég, ritk) ’〈tevékenységével vki, ill. hatásával vmi〉 eléri, hogy vmi vminek a belsejébe érjen, bejusson’ ❖ [a templomban] a kúp fölötti lámpásnak (a kúp szeme, melly a világosságot beszolgáltatja) átmérője 16 láb, magossága 21¼ láb (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A buhú jobb lábára bőrhurok kerül, ennek végére fémkarika, melyre erős zsineget erősítünk s azt – miután a buhút kiültettük – a T alakú állófán levő fémkarikákon áthuzva, beszolgáltatjuk a kunyhóba (1899 Chernel István CD34).

2. (rég) ’〈pénzösszeget, (vagyon)tárgyat, eszmei értéket〉 önként lemondva róla közös felhasználásra átad’ ❖ a Kisfaludi-társaság ugyancsak erélyesen hozzá fogott a népdalok gyüjtéséhez, mellyeket a lelkesült honfiak s leányok az ország különféle vidékein összeszedve, szép számmal beszolgáltattak (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A helybeli jótékony nőegylet az ifjusági bál tiszta jövedelmeképen céljaira beszolgáltatott 31 frt 80 krért a pártoló és rendező közönségnek ezennel nyilvánosan mond köszönetet (1880 Bácska 8605001, 35) | Minden beszolgáltatott tárgy az ajándékozó nevével és a következő felirattal látandó el: „A magyar néprajzi társaság adománya” (1892 Ethnographia C0131, 238).

3. ’〈(meghatározott mennyiségű) terményt, terméket〉(szabott, alacsony áron) az államnak elad v. átad, ill. 〈terményből, termékből meghatározott részt, ritk. pénzt〉 adóként, járulékként v. közösségi felhasználásra fizet, átad’ ❖ [Ördög Mihály és Pászkuj Dávid kezesként vállalták], hogy az írt summát a terminusra bészolgáltatják (1788 A rendtartó székely falu 7154002, 95) | A beszolgáltatott [dohány]mennyiségért azon ár fizettetik, melly a termesztő vidéknek a kedvezőbb vagy kedvezetlenebb időjárásnak, s a nagyobb kisebb szorgalomnak tekintetbe-vételével ugyan, de csak a kamarai hatóság által évenkint megszabatik (1846 Hetilap CD61) | a fogott halak egy részét 1397-től kezdve a királyi kamara részére tartozott a város adóul beszolgáltatni (1878 Gyárfás István CD57) | A lakosok [Svédországban a reformáció idején] kötelesek voltak a katonaság eltartásához szükséges élelmi szereket megszabott olcsó áron beszolgáltatni (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | [A cselédnek] minden tyúk után 5 tojást és minden kotlós után 5 csirkét kellett a kastélyok úrnőinek beszolgáltatni (1936 Illyés Gyula 9274057, 155) | Pély Gábor hajdúkerületi főkapitány Hajdúhadházról [1849.] jan. 31-én jelentette, hogy a hajdúvárosok a rájuk kivetett terményeket beszolgáltatták s kérte, hogy vagy fizessék ki a termények árát, vagy számítsák be az adóba (1953 Barta István CD32).

3a. ’〈vmely (engedély nélküli) tárgyat〉 hatóságnak, szervnek, intézménynek kötelességként, ellenszolgáltatás nélkül átad, bead’ ❖ Az itteni nemzetőrség nem akarván fegyvereit beszolgáltatni (1850 Kolozsvári Lap 8645001, 68) | A börtönkulcsot a várparancsnoknak kellett beszolgáltatni mindennap (1892 Jókai Mór CD18) | Az Orion rádió már megvolt a Somogyi Béla úton, mindjárt a háború után. Az a fajta nagy, ötlámpás készülék, amilyeneket a német megszállás idején be kellett szolgáltatni, hogy ne hallgassuk Londont (1978 Lengyel Péter 9397002, 218) | Mivel [a Korbács című hetilap] köteles példányait nem szolgáltatták be, így könyvtárainkban csak szórványszámai maradtak ránk (1998 Magyar Könyvszemle CD40).

4. (rég) ’〈személyt bűnösként〉 hatóságnak átad, kiszolgáltat’ ❖ Itt a rendelet a kezemben, uram, melynél fogva én, Föhnwald százados, megbízatom, hogy minden e megyében megkapható rablókat, tolvajokat s azoknak orgazdáit, cinkosait, ahol találom, elfogjam, beszolgáltassam (1867 Jókai Mór CD18) | Meg is dicsérték eleget Recsky Andrást, amikor beszolgáltatta a megtört bűnöst a királyi törvényszéknek (1931 Krúdy Gyula CD54).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszolgáltatandó, beszolgáltatik, beszolgáltattatik

beszolgáltat tárgyas ige 5a
1. (rég, ritk)
〈tevékenységével vki, ill. hatásával vmi〉 eléri, hogy vmi vminek a belsejébe érjen, bejusson
[a templomban] a kúp fölötti lámpásnak (a kúp szeme, melly a világosságot beszolgáltatja) átmérője 16 láb, magossága 21¼ láb
(1856 Vasárnapi Újság)
A buhú jobb lábára bőrhurok kerül, ennek végére fémkarika, melyre erős zsineget erősítünk s azt – miután a buhút kiültettük – a T alakú állófán levő fémkarikákon áthuzva, beszolgáltatjuk a kunyhóba
(1899 Chernel István)
2. (rég)
〈pénzösszeget, (vagyon)tárgyat, eszmei értéket〉 önként lemondva róla közös felhasználásra átad
a Kisfaludi-társaság ugyancsak erélyesen hozzá fogott a népdalok gyüjtéséhez, mellyeket a lelkesült honfiak s leányok az ország különféle vidékein összeszedve, szép számmal beszolgáltattak
(1855 Vasárnapi Újság)
A helybeli jótékony nőegylet az ifjusági bál tiszta jövedelmeképen céljaira beszolgáltatott 31 frtforint 80 krkrajcárért a pártoló és rendező közönségnek ezennel nyilvánosan mond köszönetet
(1880 Bácska)
Minden beszolgáltatott tárgy az ajándékozó nevével és a következő felirattal látandó el: „A magyar néprajzi társaság adománya”
(1892 Ethnographia)
3.
(meghatározott mennyiségű) terményt, terméket〉 (szabott, alacsony áron) az államnak elad v. átad, ill. 〈terményből, termékből meghatározott részt, ritk. pénzt〉 adóként, járulékként v. közösségi felhasználásra fizet, átad
[Ördög Mihály és Pászkuj Dávid kezesként vállalták], hogy az írt summát a terminusra bészolgáltatják
(1788 A rendtartó székely falu)
A beszolgáltatott [dohány]mennyiségért azon ár fizettetik, melly a termesztő vidéknek a kedvezőbb vagy kedvezetlenebb időjárásnak, s a nagyobb kisebb szorgalomnak tekintetbe-vételével ugyan, de csak a kamarai hatóság által évenkint megszabatik
(1846 Hetilap)
a fogott halak egy részét 1397-től kezdve a királyi kamara részére tartozott a város adóul beszolgáltatni
(1878 Gyárfás István)
A lakosok [Svédországban a reformáció idején] kötelesek voltak a katonaság eltartásához szükséges élelmi szereket megszabott olcsó áron beszolgáltatni
(1901 Nagy képes világtörténet)
[A cselédnek] minden tyúk után 5 tojást és minden kotlós után 5 csirkét kellett a kastélyok úrnőinek beszolgáltatni
(1936 Illyés Gyula)
Pély Gábor hajdúkerületi főkapitány Hajdúhadházról [1849.] jan.január 31-én jelentette, hogy a hajdúvárosok a rájuk kivetett terményeket beszolgáltatták s kérte, hogy vagy fizessék ki a termények árát, vagy számítsák be az adóba
(1953 Barta István)
3a.
〈vmely (engedély nélküli) tárgyat〉 hatóságnak, szervnek, intézménynek kötelességként, ellenszolgáltatás nélkül átad, bead
Az itteni nemzetőrség nem akarván fegyvereit beszolgáltatni
(1850 Kolozsvári Lap)
A börtönkulcsot a várparancsnoknak kellett beszolgáltatni mindennap
(1892 Jókai Mór)
Az Orion rádió már megvolt a Somogyi Béla úton, mindjárt a háború után. Az a fajta nagy, ötlámpás készülék, amilyeneket a német megszállás idején be kellett szolgáltatni, hogy ne hallgassuk Londont
(1978 Lengyel Péter)
Mivel [a Korbács című hetilap] köteles példányait nem szolgáltatták be, így könyvtárainkban csak szórványszámai maradtak ránk
(1998 Magyar Könyvszemle)
4. (rég)
〈személyt bűnösként〉 hatóságnak átad, kiszolgáltat
Itt a rendelet a kezemben, uram, melynél fogva én, Föhnwald százados, megbízatom, hogy minden e megyében megkapható rablókat, tolvajokat s azoknak orgazdáit, cinkosait, ahol találom, elfogjam, beszolgáltassam
(1867 Jókai Mór)
Meg is dicsérték eleget Recsky Andrást, amikor beszolgáltatta a megtört bűnöst a királyi törvényszéknek
(1931 Krúdy Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszolgáltatandó, beszolgáltatik, beszolgáltattatik

Beállítások