beszólít ts ige 4a4

1. (/kissé vál) ’〈máshol tartózkodó személyt〉(vmely helyiségbe, zárt térbe) rendsz. szóval, ill. vmely más hangjellel behív’ ❖ Éva bészólítja titkos szolgálóit (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 54) | háza folyosóján leült, ha ki az utcán elment, azt beszólította, vele magát kibeszélte (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 41) | Ha beszólítatik … akkor a házaló [belép] (1844 Aradi Vészlapok C0625, 375) | A csengetyü, melylyel Laroquené asszony a cselédeket szokta beszólítani, egy közellevő asztalon állott (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402022, 130) | Beszólítaná a külső szobából a fiatal házaspárt (1945 Bözödi György 9070001, 8) | az igazgató beszólított, kérem, jöjjön be (1994 Lippóczy Norbert CD17).

1a. (rég) ’bíróságra beidéz vkit’ ❖ miután a kondások nem akarják a bűntényt magukra vállalni, a biróság kénytelen a vadászokat is szembesíteni velük. Már most tehát a vadászok is beszólittattak (1862 Jókai Mór C2263, 69) | Az elnök figyelmezette Bálint urat, hogy tanunak szolították be, nempedig védőügyvédnek (1907 Gárdonyi Géza C5321, 197).

2. (rég) ’〈vmely tennivaló, lehetőség stb.〉 vhova bemenni késztet, sürget vkit’ ❖ A’ Várasba … más apróbb dolgok-is Bé-szóllítnak (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 212) | őket jogaik gyakorolhatása és „tanulásvágy” szólitá be [a gyűlésbe] (1843 Pesti Hírlap CD61) | Maglódon, Pesthez közel bírtak egy kis jószágot, s többnyire ott töltötték az évnek egy részét, midőn a gazdálkodás ideje eljött, s csak olykor jöttek be, midőn az urat hivatalbeli kötelessége beszólította (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 259).

3. (/vál) ’vmely zártkörű társaságba, szervezetbe beválaszt v. kinevez, ill. ennek összejövetelére behív vkit’ ❖ e’ tárgy ujabb rendkivüli közgyülésen tárgyaltatván, erre az egész megyei nemesség beszóllittassék (1843 Pesti Hírlap CD61) | a bán elnöki jogánál fogva az elhalt személynök helyére Ráttkay György zágrábi kanonokot szólította be (1896 Széchy Károly CD55) | Rájnis József kifogásolta, hogy Bacsányi János és Kazinczy Ferenc a kassai Magyar Museum megindításakor Szabó Dávidot is beszólították társaságukba (1931 Pintér Jenő CD44) | Sokat beszéltem [a közgyűlésen] és jó benyomást keltettem; beszólítottak a közegészségi deputációba (1999 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502).

4. (rég) ’katonai szolgálatra (vmely fegyveres egységhez, vmilyen céllal) berendel vkit’ ❖ amint a háboru készűl beszólitják a gazdaembernek a felnőtt fiát … az ezredéhez (1869 Jókai Mór C2231, 52) | a ki csak katonának való, készen tartsa magát, mert nem tudni, melyik perczben szólitják be a regimenthez (1878 Kristóffy József C2825, 34) | Minden hadbeli személyesen akart beszélni a jegyzővel, hogy nincs-e valami tévedés az ügyben. Hogy csakugyan beszólítják-e őt is? (1914 Gárdonyi Géza C1828, 148) | A tartalékos legénységet évente fegyvergyakorlatokra szólították be (1941 A magyar nemzet hadtörténelme CD16).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszólíttat, beszólíttatik

beszólít tárgyas ige 4a4
1. (/kissé vál)
〈máshol tartózkodó személyt〉 (vmely helyiségbe, zárt térbe) rendsz. szóval, ill. vmely más hangjellel behív
Éva bészólítja titkos szolgálóit
(1772 Barcsay Ábrahám)
háza folyosóján leült, ha ki az utcán elment, azt beszólította, vele magát kibeszélte
(1817 Kazinczy Ferenc)
Ha beszólítatik … akkor a házaló [belép]
(1844 Aradi Vészlapok)
A csengetyü, melylyel Laroquené asszony a cselédeket szokta beszólítani, egy közellevő asztalon állott
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
Beszólítaná a külső szobából a fiatal házaspárt
(1945 Bözödi György)
az igazgató beszólított, kérem, jöjjön be
(1994 Lippóczy Norbert)
1a. (rég)
bíróságra beidéz vkit
miután a kondások nem akarják a bűntényt magukra vállalni, a biróság kénytelen a vadászokat is szembesíteni velük. Már most tehát a vadászok is beszólittattak
(1862 Jókai Mór)
Az elnök figyelmezette Bálint urat, hogy tanunak szolították be, nempedig védőügyvédnek
(1907 Gárdonyi Géza)
2. (rég)
〈vmely tennivaló, lehetőség stb.〉 vhova bemenni késztet, sürget vkit
A’ Várasba … más apróbb dolgok-is Bé-szóllítnak
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
őket jogaik gyakorolhatása és „tanulásvágy” szólitá be [a gyűlésbe]
(1843 Pesti Hírlap)
Maglódon, Pesthez közel bírtak egy kis jószágot, s többnyire ott töltötték az évnek egy részét, midőn a gazdálkodás ideje eljött, s csak olykor jöttek be, midőn az urat hivatalbeli kötelessége beszólította
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
3. (/vál)
vmely zártkörű társaságba, szervezetbe beválaszt v. kinevez, ill. ennek összejövetelére behív vkit
e’ tárgy ujabb rendkivüli közgyülésen tárgyaltatván, erre az egész megyei nemesség beszóllittassék
(1843 Pesti Hírlap)
a bán elnöki jogánál fogva az elhalt személynök helyére Ráttkay György zágrábi kanonokot szólította be
(1896 Széchy Károly)
Rájnis József kifogásolta, hogy Bacsányi János és Kazinczy Ferenc a kassai Magyar Museum megindításakor Szabó Dávidot is beszólították társaságukba
(1931 Pintér Jenő)
Sokat beszéltem [a közgyűlésen] és jó benyomást keltettem; beszólítottak a közegészségi deputációba
(1999 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
4. (rég)
katonai szolgálatra (vmely fegyveres egységhez, vmilyen céllal) berendel vkit
amint a háboru készűl beszólitják a gazdaembernek a felnőtt fiát … az ezredéhez
(1869 Jókai Mór)
a ki csak katonának való, készen tartsa magát, mert nem tudni, melyik perczben szólitják be a regimenthez
(1878 Kristóffy József)
Minden hadbeli személyesen akart beszélni a jegyzővel, hogy nincs-e valami tévedés az ügyben. Hogy csakugyan beszólítják-e őt is?
(1914 Gárdonyi Géza)
A tartalékos legénységet évente fegyvergyakorlatokra szólították be
(1941 A magyar nemzet hadtörténelme)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beszólíttat, beszólíttatik

Beállítások