betakarít ts ige 4a4

1. (tárgy n. is) (rég) ’vmit (több helyről,) nagy mennyiségben összegyűjt, begyűjt(ve elraktároz)’ ❖ Ugyan mennyi pénzt lehetett vólna, tsak egy esztendö alatt bé-takaritani? (1779 Sándor István ford.–Rabener C3700, 95) | Ezen sóból jól be takarítottak magok szükségére (1808 Szekér Joákim C3922, 188) | Künn a szőlőben már végére járt a szedők munkája, minden gerezd be volt már takarítva a kádakba (1874 Jókai Mór CD18).

1a. (rég) ’több helyről beszerzett v. összeszedett, nagy mennyiségű v. tömegű dolgot bevisz, behord, beszállít (vhova)’ ❖ Ezeket a’ sajtakat […] bvséggel takarítják-bé Amsterdamba (1789 Mátyus István C3070, 78) | [seregeink] eleséget takaritanak-bé a’ várakba (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 890) | hálót szánkón betakarítani (1887 Herman Ottó C2078, 392).

1b. (ritk, biz) ’〈(nagy mennyiségű) ételt〉(gyorsan, mohón) elfogyaszt; belapátol’ ❖ mintha becsület kérdése volna, hogy a rántottát az utolsó falatig betakaritsa (1914 Gárdonyi Géza C1847, 71) | [a gubát] viharos sebességgel betakarítottam (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 14).

2. (tárgy n. is) ’〈(vmennyi) terményt, termést, kül. gabonát〉(termőhelyéről) összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére behord’ ❖ meg-parantsoltatott a gabonát mennél hamarább bé- ’s el-takarítani (1783 Magyar Hírmondó C0271, 470) | őszszel szépen betakarított, a termésén jól túladott (1888 Szabó Endre C3766, 65) | 1789-ben csak a karcagi határ rétjeiből 76.000 kéve nádat takarítottak be (1931 Szekfű Gyula CD42) | Rozsból 14,5, búzából 13,8 mázsa termést takarítottak be (1956 Erdei Ferenc 9126003, 223) | 1957 után a nyolcvanadik életéve felé közeledő költő [ti. Áprily Lajos] igen gazdag termést takarít be, s most már általános elismerés kíséri munkáját (1986 Rónay László CD53).

2a. ’〈vmivel bevetett földterületet〉 a rajta termett haszonnövény összegyűjtésével és elhordásával learat’ ❖ [a paraszt] az általa használt földekért bérben egy meghatározott mennyiségü földet tartozzék megmivelni’ ’s betakaritani (1831 Wesselényi Miklós C4549, 225) | Ott állt Misi a betakarított mezőn és nézte a fellegeket (1922 Szabó Dezső 9623011, 158) | Balra a száraz dombok közt: még be nem takarított kukoricaföldek (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 369) | A takarmányrépa, a cukorrépa, még inkább a káposztafélék betakarított területei őszi és téli takarmányozásra elsőrendűen alkalmasak voltak (1999 Magyar néprajz CD47).

3. (rég) ’〈élőlény testének vmely részét〉 természettől fogva körülveszi, beborítja vmi; betakar’ ❖ [zsírszövet] takaritja bé kivül az ereket és élet ereket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 437).

4. (rég) ’〈halottat sír(bolt)ba〉 eltemet’ ❖ hideg tetemit Atyámnak takaritánk Bé a’ sírba (1804 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2779, 11) | Épen a’ holt testeket akarók az unitariusok temploma sirboltjába betakaritani, midőn a’ kiállitott őrök jelentik, hogy az oláhság több csoportokban ereszkedik le a’ hegyekről (1849 Honvéd 8638001, 100) | Egy közös sír az, melybe a csata után sok időre betakarították a holttesteket (1896 Gyarmathy Zsigáné C1959, 78).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betakarítandó, betakaríthat, betakarított, betakaríttat

betakarít tárgyas ige 4a4
1. (tárgy n. is) (rég)
vmit (több helyről,) nagy mennyiségben összegyűjt, begyűjt(ve elraktároz)
Ugyan mennyi pénzt lehetett vólna, tsak egy esztendö alatt bé-takaritani?
(1779 Sándor István ford.Rabener)
Ezen sóból jól be takarítottak magok szükségére
(1808 Szekér Joákim)
Künn a szőlőben már végére járt a szedők munkája, minden gerezd be volt már takarítva a kádakba
(1874 Jókai Mór)
1a. (rég)
több helyről beszerzett v. összeszedett, nagy mennyiségű v. tömegű dolgot bevisz, behord, beszállít (vhova)
Ezeket a’ sajtakat […] bvséggel takarítják-bé Amsterdamba
(1789 Mátyus István)
[seregeink] eleséget takaritanak-bé a’ várakba
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
hálót szánkón betakarítani
(1887 Herman Ottó)
1b. (ritk, biz)
(nagy mennyiségű) ételt〉 (gyorsan, mohón) elfogyaszt; belapátol
mintha becsület kérdése volna, hogy a rántottát az utolsó falatig betakaritsa
(1914 Gárdonyi Géza)
[a gubát] viharos sebességgel betakarítottam
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
2. (tárgy n. is)
(vmennyi) terményt, termést, kül. gabonát〉 (termőhelyéről) összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére behord
meg-parantsoltatott a gabonát mennél hamarább bé- ’s el-takarítani
(1783 Magyar Hírmondó)
őszszel szépen betakarított, a termésén jól túladott
(1888 Szabó Endre)
1789-ben csak a karcagi határ rétjeiből 76.000 kéve nádat takarítottak be
(1931 Szekfű Gyula)
Rozsból 14,5, búzából 13,8 mázsa termést takarítottak be
(1956 Erdei Ferenc)
1957 után a nyolcvanadik életéve felé közeledő költő [ti. Áprily Lajos] igen gazdag termést takarít be, s most már általános elismerés kíséri munkáját
(1986 Rónay László)
2a.
〈vmivel bevetett földterületet〉 a rajta termett haszonnövény összegyűjtésével és elhordásával learat
[a paraszt] az általa használt földekért bérben egy meghatározott mennyiségü földet tartozzék megmivelni’ ’s betakaritani
(1831 Wesselényi Miklós)
Ott állt Misi a betakarított mezőn és nézte a fellegeket
(1922 Szabó Dezső)
Balra a száraz dombok közt: még be nem takarított kukoricaföldek
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
A takarmányrépa, a cukorrépa, még inkább a káposztafélék betakarított területei őszi és téli takarmányozásra elsőrendűen alkalmasak voltak
(1999 Magyar néprajz)
3. (rég)
〈élőlény testének vmely részét〉 természettől fogva körülveszi, beborítja vmi; betakar
[zsírszövet] takaritja bé kivül az ereket és élet ereket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
4. (rég)
〈halottat sír(bolt)ba〉 eltemet
hideg tetemit Atyámnak takaritánk Bé a’ sírba
(1804 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Épen a’ holt testeket akarók az unitariusok temploma sirboltjába betakaritani, midőn a’ kiállitott őrök jelentik, hogy az oláhság több csoportokban ereszkedik le a’ hegyekről
(1849 Honvéd)
Egy közös sír az, melybe a csata után sok időre betakarították a holttesteket
(1896 Gyarmathy Zsigáné)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betakarítandó, betakaríthat, betakarított, betakaríttat

Beállítások