betekint ige 4b3

1. tn ’vhova, vminek a belsejébe, mélyére (vmin keresztül) benéz, bepillant’ ❖ az ablakok sokassága miatt az emberek knnyen bé-tekinthetnének (1777 Jeles gondolatok C2220, 11) | borzadva megáll, betekint a’ barna homályba (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524377, 154) | Betekint félszemmel [a hajnal] egy törött ablakon, Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon (1846 Arany János 8014001, 143) | Anna egy pillanatra betekintett a szalonba (1907 Kosztolányi Dezső 9359185, 93) | A szerelvény mellett elhalad egy határőr, minden keréknél megáll, leguggol, betekint, szemügyre veszi a kocsitengelyeket, hogy vajon nem kuporog-e valamelyiken egy alattomos, ellenséges, törvénytelen behatoló (1989 Konrád György 9351006, 361).

1a. ’〈könyvbe, katalógusba stb.〉 tájékozódás, ismeretszerzés céljából belenéz, belepillant, ill. beleolvas’ ❖ Ezen Fejedelmeknek Laistromit tsak azért gyüjtöttem-öszve, hogy a’ Magyar Olvasó-is azonnal minden Fejedelemnek idejét meg-tudhassa, a’ héján [ti. anélkül] hogy szüksége légyen egyéb Könyvekbe bé-tekinteni (1795 Sándor István C1527, 25) | némelly könyvekbe tsak imitt amott kell bétekintenünk, ’s tsak egyik vagy másik helyeiket kell elolvasnunk (1820 Helikoni Kedvtöltés 8635001, 66) | A hölgy betekint a kiállítás katalógusába (1967 Bajomi Lázár Endre 9016002, 99).

1b. betekint vmibe (hiv is) ’〈hivatalos iratot〉 elolvas, ill. tanulmányoz(va tájékozódik vmiről belőle)’ ❖ a’ nemzet fentartja magának a’ vállalat’ költségjegyzékeit annak idejében ellenörzésével kisérni, számvitelébe betekinteni (1844 Pesti Hírlap CD61) | Ha csak egyes tagok vannak az üzletvezetésre feljogosítva, a többieknek is jogukban áll a társasági ügyek menetéről meggyőződni, és a társasági könyvekbe betekinteni (1895 PallasLex. CD02) | Önnek [ti. Babitsnak] joga van a Nyugat anyagi helyzetébe betekinteni (1962 Egy író élete 9180002, 341) | [az ombudsman] valamennyi európai és nemzeti intézmény aktáiba betekinthet (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. tn betekint vmibe ’〈vminek a (rejtett) természetéről, lényegéről, mibenlétéről〉 ismerete(ke)t szerez’ ❖ az ’ vitézségeket jól latra veti, és dolgaikba vóltaképpen bé-tekint (1789 Gvadányi József C1925, 133) | Ki ne ismerné meg e vigságban a kétségbeesés kacaját, ki az emberkebel titkába némileg bétekintett (1849 Madách Imre 8284057, 465) | a két Kossuth-fiú jellemfejleményeibe is bővebben volt alkalmam betekinteni (1860 Tanárky Gyula 8460002, 173) | aki mint kis diák […] betekintett a zene csodás birodalmába, nem nyugodott többé, míg beljebb nem hatolt (1959 Kodály Zoltán 9341020, 406) | az exploráció [= kikérdezéses betegvizsgálat] alkalmazásával lehetővé válik [a vizsgált fiatal] személyiségének mélyebb rétegeibe is betekinteni, rejtettebb motívumait feltárni (1983 Bíróné Nagy Edit 1018001, 30).

3. tn (kissé rég)(rövidebb időre) betér, bemegy, belátogat vhova, vkihez’ ❖ Az Alázatoſság, Barátság, Szeretet, […] a’ többinél városibb Iſtenek, Leg-alább váſárra bé-bé tekintenek (1790 Mátyási József 7221015, 114) | én betekintek az urak közé (1838 Jósika Miklós 8212006, 16) | Gyerünk tekintsünk be Salamon zsidóhoz egy kis quaterkára (1878 Győrffy Iván C1964, 219) | szeret a derék és művelt ember nézelődni az utcákon, megállani a kirakatok előtt, betekinteni a vásárcsarnokba, megbotránkozni a kofák gorombaságán (1925 Schöpflin Aladár 9590006, 124) | Mi volna, ha az ember egy kicsit betekintene a lányokhoz? (1961 e. Hatvany Lajos 9229001, 226).

4. ts (rég) ’〈(nagyobb) területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével bejár, pillantásával átfog’ ❖ A gróf mindezeket [ti. a terem díszítését és berendezési tárgyait] egy pillantással betekintette (1862 Szokoly Viktor C4057, 70) | mire át tudsz hatolni a sűrűn körülült asztalok közt a kioszk ajtajáig, hogy annak lépcsőjéről betekintsd az egész csatatért, nem lehet legalább egy pár nővel meg nem ismerkedned (1869 Toldy István 8482003, 28) | betekintem […] a tihanyi hegyig elterülő, ezereknek kenyeret adó síma tükrödet[, Balaton] (1892 Babay Kálmán C0693, 7) | [Vajda Péter] ritmusos prózája nem mindig ellentétes a mi ifjaink prózaversével s világot betekintő kozmikussága valóban szembeötlő (1917 Babits Mihály 9014159, 255).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tekint; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

betekint ige 4b3
1. tárgyatlan
vhova, vminek a belsejébe, mélyére (vmin keresztül) benéz, bepillant
az ablakok sokassága miatt az emberek knnyen bé-tekinthetnének
(1777 Jeles gondolatok)
borzadva megáll, betekint a’ barna homályba
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Betekint félszemmel [a hajnal] egy törött ablakon, Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon
(1846 Arany János)
Anna egy pillanatra betekintett a szalonba
(1907 Kosztolányi Dezső)
A szerelvény mellett elhalad egy határőr, minden keréknél megáll, leguggol, betekint, szemügyre veszi a kocsitengelyeket, hogy vajon nem kuporog-e valamelyiken egy alattomos, ellenséges, törvénytelen behatoló
(1989 Konrád György)
1a.
〈könyvbe, katalógusba stb.〉 tájékozódás, ismeretszerzés céljából belenéz, belepillant, ill. beleolvas
Ezen Fejedelmeknek Laistromit tsak azért gyüjtöttem-öszve, hogy a’ Magyar Olvasó-is azonnal minden Fejedelemnek idejét meg-tudhassa, a’ héján [ti. anélkül] hogy szüksége légyen egyéb Könyvekbe bé-tekinteni
(1795 Sándor István)
némelly könyvekbe tsak imitt amott kell bétekintenünk, ’s tsak egyik vagy másik helyeiket kell elolvasnunk
(1820 Helikoni Kedvtöltés)
A hölgy betekint a kiállítás katalógusába
(1967 Bajomi Lázár Endre)
1b. betekint vmibe (hiv is)
〈hivatalos iratot〉 elolvas, ill. tanulmányoz(va tájékozódik vmiről belőle)
a’ nemzet fentartja magának a’ vállalat’ költségjegyzékeit annak idejében ellenörzésével kisérni, számvitelébe betekinteni
(1844 Pesti Hírlap)
Ha csak egyes tagok vannak az üzletvezetésre feljogosítva, a többieknek is jogukban áll a társasági ügyek menetéről meggyőződni, és a társasági könyvekbe betekinteni
(1895 PallasLex.)
Önnek [ti. Babitsnak] joga van a Nyugat anyagi helyzetébe betekinteni
(1962 Egy író élete)
[az ombudsman] valamennyi európai és nemzeti intézmény aktáiba betekinthet
(1995 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan betekint vmibe
〈vminek a (rejtett) természetéről, lényegéről, mibenlétéről〉 ismerete(ke)t szerez
az ’ vitézségeket jól latra veti, és dolgaikba vóltaképpen bé-tekint
(1789 Gvadányi József)
Ki ne ismerné meg e vigságban a kétségbeesés kacaját, ki az emberkebel titkába némileg bétekintett
(1849 Madách Imre)
a két Kossuth-fiú jellemfejleményeibe is bővebben volt alkalmam betekinteni
(1860 Tanárky Gyula)
aki mint kis diák […] betekintett a zene csodás birodalmába, nem nyugodott többé, míg beljebb nem hatolt
(1959 Kodály Zoltán)
az exploráció [= kikérdezéses betegvizsgálat] alkalmazásával lehetővé válik [a vizsgált fiatal] személyiségének mélyebb rétegeibe is betekinteni, rejtettebb motívumait feltárni
(1983 Bíróné Nagy Edit)
3. tárgyatlan (kissé rég)
(rövidebb időre) betér, bemegy, belátogat vhova, vkihez
Az Alázatoſság, Barátság, Szeretet, […] a’ többinél városibb Iſtenek, Leg-alább váſárra bé-bé tekintenek
(1790 Mátyási József)
én betekintek az urak közé
(1838 Jósika Miklós)
Gyerünk tekintsünk be Salamon zsidóhoz egy kis quaterkára
(1878 Győrffy Iván)
szeret a derék és művelt ember nézelődni az utcákon, megállani a kirakatok előtt, betekinteni a vásárcsarnokba, megbotránkozni a kofák gorombaságán
(1925 Schöpflin Aladár)
Mi volna, ha az ember egy kicsit betekintene a lányokhoz?
(1961 e. Hatvany Lajos)
4. tárgyas (rég)
(nagyobb) területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével bejár, pillantásával átfog
A gróf mindezeket [ti. a terem díszítését és berendezési tárgyait] egy pillantással betekintette
(1862 Szokoly Viktor)
mire át tudsz hatolni a sűrűn körülült asztalok közt a kioszk ajtajáig, hogy annak lépcsőjéről betekintsd az egész csatatért, nem lehet legalább egy pár nővel meg nem ismerkedned
(1869 Toldy István)
betekintem […] a tihanyi hegyig elterülő, ezereknek kenyeret adó síma tükrödet[, Balaton]
(1892 Babay Kálmán)
[Vajda Péter] ritmusos prózája nem mindig ellentétes a mi ifjaink prózaversével s világot betekintő kozmikussága valóban szembeötlő
(1917 Babits Mihály)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. tekint; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások