betekintés fn 4B

’a betekint igével kifejezett cselekvés’ ❖ [hallottam,] hogy már Vatán vagy. […] Lehetetlen, hogy te, édes jó Bertim, engem és barátinkat, kik tégedet szeretünk s becsülünk, minden legkisebb betekintés nélkül fogtál volna elmellőzhetni! (1838 Szemere Pál 8439082, 320).

a. ’annak a lehetősége, hogy vmiről ismeretet szerezzünk, ill. vmely dolog természetéről, lényegéről való (némi) ismeret’ ❖ A’ Svajtzernek kezébe a’ […] történeteikbe való bé-tekintéseit, kell adni (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Zimmermann C3375, 299) | némi betekintést nyerjünk e titáni pénzintézet ügykezelésébe (1871 Barátfülek naptára C0785, 47) | a közbeszólás a lelkek rejtelmeibe ad betekintést (1922 Nagy Lajos 9472009, 57) | A papiruszleletek betekintést nyújtanak az itt [ti. a felső-egyiptomi Elephantine-szigeten] élő zsidó közösség életébe (1993 BibliaiLex. CD1207).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

betekintés főnév 4B
a betekint igével kifejezett cselekvés
[hallottam,] hogy már Vatán vagy. […] Lehetetlen, hogy te, édes jó Bertim, engem és barátinkat, kik tégedet szeretünk s becsülünk, minden legkisebb betekintés nélkül fogtál volna elmellőzhetni!
(1838 Szemere Pál)
a.
annak a lehetősége, hogy vmiről ismeretet szerezzünk, ill. vmely dolog természetéről, lényegéről való (némi) ismeret
A’ Svajtzernek kezébe a’ […] történeteikbe való bé-tekintéseit, kell adni
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Zimmermann)
némi betekintést nyerjünk e titáni pénzintézet ügykezelésébe
(1871 Barátfülek naptára)
a közbeszólás a lelkek rejtelmeibe ad betekintést
(1922 Nagy Lajos)
A papiruszleletek betekintést nyújtanak az itt [ti. a felső-egyiptomi Elephantine-szigeten] élő zsidó közösség életébe
(1993 BibliaiLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások