betöltetlen mn és hsz 

I. mn 14B1

1. (ritk) ’olyan 〈anyag〉, amely vhova, kül. majdani tárolóedényébe, burkába még nincs betöltve’ ❖ ÉrtSz.

2. ’üresen, szabadon hagyott v. maradt 〈terület, tér, ill. (férő)hely〉’ ❖ [a székelykapu alacsonyabb és magasabb bejárata között] betöltetlen tér marad, mely […] áttörve alkalmazott mérművel van betöltve (1868 Orbán Balázs 8340001, 18) | Az elemek szakaszos rendszerében még most is vannak betöltetlen helyek (1894 PallasLex. CD02) | Az ebédlő mintha nagyon nagy család számára készült volna: széles, hosszú, – s úgy tetszett, hogy az egész ház is ilyen betöltetlen (1928 Gellért Hugó ford.–Szergejev-Censzkij CD10) | [A szabad gyököknek] nemcsak párosítatlan elektronjuk, de betöltetlen elektronpályájuk is van (1983 Tóth Miklós ford.–Szent-Györgyi 9661001, 178) | betöltetlen [iskolai] férőhely (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’olyan 〈űrlap, nyomtatvány, rovat, ill. adat〉, amelyet (még) nem töltöttek ki, ill. nem írtak be’ ❖ [a cselédkönyv] betöltetlen rovatait (1858 Vasárnapi Újság CD56) | betöltetlen datum és összeg (1859 Abonyi Lajos C0494, 20) | itt hagyok önnek egy betöltetlen útlevelet, láttamozva a francia követség által (1875 Jókai Mór CD18) | van atyámtól négy betöltetlen utalványom az önök nevére (1884 Szász Károly² ford.–Black C3845, 165).

2b. ’nem teljes, bizonyos mértékben hiányos 〈létszám〉’ ❖ a tiszti adagok, akár tényleges akár betöltetlen légyen a tisztek létszáma, mindenkor kijárnak (1885 Thaly Kálmán 8477009, 291) | az állományi létszám 4,8%-a (35 fő) volt betöltetlen (1983 Horváth Mihály² CD52).

2c. ’ellátatlan, üres 〈állás(hely), tisztség, pozíció, szerep(kör)〉’ ❖ az  poltza mind eddig bétöltetlenl maradott a’ Haza szolgálattyára nézve (1806 Hazai Tudósítások C0187, 51) | a hadügyi tárcát egyelőre betöltetlenül hagyták (1893 PallasLex. CD02) | [A színtársulatban] egyes szerepkörök […] betöltetlenek voltak (1899 Ady Endre CD0801) | [Nógrádban] 211 orvosi állásból 46 betöltetlen (1953 Népszava ápr. 23. C4843, 3) | betöltetlen területi mandátumok (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3. (átv is) ’meg nem szüntetett, meghagyott, meglevő 〈mélyedés, rés〉’ ❖ a hír, növésében új vágyakat növeszt, új betőltetlen hézagokat tüntet elő (1853 Fáy András¹ C1714, 55) | [halálukkal] nagy, betöltetlen űrt hagytak maguk után (1887 Jókai Mór CD18) | mennyi hiánya maradt e törvénykönyvnek, s mily szakadékokat hagyott betöltetlenül (1933 Szekfű Gyula CD42) | 600 ember 3 csoportra osztva az álrohamra volt kiszemelve úgy, hogy a betöltetlen árokból, lajtorják segélyével nyomuljon a második falra (1940 Bánlaky József CD16) | egy betöltetlen rés biztosan van a napilappiacon (1999 Figyelő CD2601).

4. (vál) ’valóra nem váltott, ill. kielégítetlen 〈vágy, törekvés stb.〉’ ❖ a tökéletesedés vágya egyik fő tulajdona lévén az emberi léleknek, azt kívánni, hogy az anyatermészetnek ezen törvénye bétöltetlen maradjon, ama legfőbb valóságnak, ki magát a természet által nyilatkoztatá ki, valóságos káromlása (1832 Kossuth Lajos CD32) | nem is volna jó, ha a szabadelvű párt jeles elnöke mindjárt elérhetné az összes életcélját, csak kell, hogy betöltetlenül maradjon valami éltető törekvése (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | nem voltak betöltetlen vágyaik (1912 Jász Dezső CD10) | betöltetlen várakozások (1997 Új Könyvek CD29).

II. hsz 0

1. (rég) ’üresen, szabadon hagyva, ill. kitöltetlenül’ ❖ a’ fizetéstelen évek’ rovatai betöltetlen fognak hagyatni (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a rossz könyvtári besorolási rendszer miatt] polczok hagyatnak betöltetlen, s így a könyvek ideoda dőlnek, tolatnak, hányatnak, kopnak (1879 Szinnyei József 8647001, 307) | [a] hős csak egy napot sem hagyott betöltetlen; egy nap Szent-Benedeket kapta el, … másnap Csábrág erősségét törte be (1882 Jókai Mór C2306, 32).

2. (kissé rég) ’ellátatlanul, senki által sem betöltve’ ❖ [a nádori méltóságnak] soká betöltetlen hagyatni törvény szerint nem lehet (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A már meglevő taktikai egységeknél betöltetlen lévő tiszti helyek […] magából a legióból fognak betöltetni (1866 Kossuth Lajos CD32) | [a király] az egyházmegye vezetését Telegdire bízta, az érseki széket továbbra is betöltetlen hagyván (1909 Magyar írók élete CD27) | A gyógypedagógusi állás már egy éve betöltetlen állt (1957 Benedek István 9041005, 68).

3. (rég) ’meg nem szüntetve, ill. kielégítetlenül, beteljesületlenül hagyva’ ❖ olly kinos ürt … nem minden nő tud … sokáig betöltetlen türni (1853 Jósika Miklós C2362, 15) | mi kivánságod van még betöltetlen? (1865 Jókai Mór C2264, 254) | Nem hagyhatjuk betöltetlen a hézagot, mely e könyvben Széchenyi nagy fináncztervének csak felületes megemlítéséből támadna (1896 Zichy Antal CD55).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

betöltetlen melléknév és határozószó
I. melléknév 14B1
1. (ritk)
olyan 〈anyag〉, amely vhova, kül. majdani tárolóedényébe, burkába még nincs betöltve
ÉrtSz.
2.
üresen, szabadon hagyott v. maradt 〈terület, tér, ill. (férő)hely〉
[a székelykapu alacsonyabb és magasabb bejárata között] betöltetlen tér marad, mely […] áttörve alkalmazott mérművel van betöltve
(1868 Orbán Balázs)
Az elemek szakaszos rendszerében még most is vannak betöltetlen helyek
(1894 PallasLex.)
Az ebédlő mintha nagyon nagy család számára készült volna: széles, hosszú, – s úgy tetszett, hogy az egész ház is ilyen betöltetlen
(1928 Gellért Hugó ford.Szergejev-Censzkij)
[A szabad gyököknek] nemcsak párosítatlan elektronjuk, de betöltetlen elektronpályájuk is van
(1983 Tóth Miklós ford.Szent-Györgyi)
betöltetlen [iskolai] férőhely
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
olyan 〈űrlap, nyomtatvány, rovat, ill. adat〉, amelyet (még) nem töltöttek ki, ill. nem írtak be
[a cselédkönyv] betöltetlen rovatait
(1858 Vasárnapi Újság)
betöltetlen datum és összeg
(1859 Abonyi Lajos)
itt hagyok önnek egy betöltetlen útlevelet, láttamozva a francia követség által
(1875 Jókai Mór)
van atyámtól négy betöltetlen utalványom az önök nevére
(1884 Szász Károly² ford.Black)
2b.
nem teljes, bizonyos mértékben hiányos 〈létszám〉
a tiszti adagok, akár tényleges akár betöltetlen légyen a tisztek létszáma, mindenkor kijárnak
(1885 Thaly Kálmán)
az állományi létszám 4,8%-a (35 fő) volt betöltetlen
(1983 Horváth Mihály²)
2c.
ellátatlan, üres 〈állás(hely), tisztség, pozíció, szerep(kör)
az  poltza mind eddig bétöltetlenl maradott a’ Haza szolgálattyára nézve
(1806 Hazai Tudósítások)
a hadügyi tárcát egyelőre betöltetlenül hagyták
(1893 PallasLex.)
[A színtársulatban] egyes szerepkörök […] betöltetlenek voltak
(1899 Ady Endre)
[Nógrádban] 211 orvosi állásból 46 betöltetlen
(1953 Népszava ápr. 23.)
betöltetlen területi mandátumok
(1993 Országgyűlési Napló)
3. (átv is)
meg nem szüntetett, meghagyott, meglevő 〈mélyedés, rés〉
a hír, növésében új vágyakat növeszt, új betőltetlen hézagokat tüntet elő
(1853 Fáy András¹)
[halálukkal] nagy, betöltetlen űrt hagytak maguk után
(1887 Jókai Mór)
mennyi hiánya maradt e törvénykönyvnek, s mily szakadékokat hagyott betöltetlenül
(1933 Szekfű Gyula)
600 ember 3 csoportra osztva az álrohamra volt kiszemelve úgy, hogy a betöltetlen árokból, lajtorják segélyével nyomuljon a második falra
(1940 Bánlaky József)
egy betöltetlen rés biztosan van a napilappiacon
(1999 Figyelő)
4. (vál)
valóra nem váltott, ill. kielégítetlen 〈vágy, törekvés stb.〉
a tökéletesedés vágya egyik fő tulajdona lévén az emberi léleknek, azt kívánni, hogy az anyatermészetnek ezen törvénye bétöltetlen maradjon, ama legfőbb valóságnak, ki magát a természet által nyilatkoztatá ki, valóságos káromlása
(1832 Kossuth Lajos)
nem is volna jó, ha a szabadelvű párt jeles elnöke mindjárt elérhetné az összes életcélját, csak kell, hogy betöltetlenül maradjon valami éltető törekvése
(1888 Mikszáth Kálmán)
nem voltak betöltetlen vágyaik
(1912 Jász Dezső)
betöltetlen várakozások
(1997 Új Könyvek)
II. határozószó 0
1. (rég)
üresen, szabadon hagyva, ill. kitöltetlenül
a’ fizetéstelen évek’ rovatai betöltetlen fognak hagyatni
(1844 Pesti Hírlap)
[a rossz könyvtári besorolási rendszer miatt] polczok hagyatnak betöltetlen, s így a könyvek ideoda dőlnek, tolatnak, hányatnak, kopnak
(1879 Szinnyei József)
[a] hős csak egy napot sem hagyott betöltetlen; egy nap Szent-Benedeket kapta el, … másnap Csábrág erősségét törte be
(1882 Jókai Mór)
2. (kissé rég)
ellátatlanul, senki által sem betöltve
[a nádori méltóságnak] soká betöltetlen hagyatni törvény szerint nem lehet
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A már meglevő taktikai egységeknél betöltetlen lévő tiszti helyek […] magából a legióból fognak betöltetni
(1866 Kossuth Lajos)
[a király] az egyházmegye vezetését Telegdire bízta, az érseki széket továbbra is betöltetlen hagyván
(1909 Magyar írók élete)
A gyógypedagógusi állás már egy éve betöltetlen állt
(1957 Benedek István)
3. (rég)
meg nem szüntetve, ill. kielégítetlenül, beteljesületlenül hagyva
olly kinos ürt … nem minden nő tud … sokáig betöltetlen türni
(1853 Jósika Miklós)
mi kivánságod van még betöltetlen?
(1865 Jókai Mór)
Nem hagyhatjuk betöltetlen a hézagot, mely e könyvben Széchenyi nagy fináncztervének csak felületes megemlítéséből támadna
(1896 Zichy Antal)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások