biztató mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → biztat.

II. mn 17A2

1. (átv is) ’biztatást nyújtó, kitartásra buzdító 〈személy〉’ ❖ Tele oly lelkekkel termékeny kebeled, Kikben meg-megannyi Mentorid tiszteled, Kiket a nemzetnek és a két hazának A bíztató egek gyámolúl adának (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | ez a szigorú ember az, aki minket ki akar segíteni a partra, s amaz a biztató, nyájas pater familias [= családapa] éppen, aki el akar meríteni (1865 Jókai Mór CD18) | Az emlékezés és ünnepi alkalom szárnyakon visznek az én régi, nagyszerű, biztató, nevelő mesteremhez (1914 Ady Endre CD0801) | az elsősorban tényközlő, értékelő, hátteret adó és biztató kommunikátorok mellett profi sportolók második számú kommentátorként bukkantak föl (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’biztatást kifejező, kitartásra buzdító 〈arc, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Biztató szókat tőn szerelmes fijához (1772 Bessenyei György¹ CD01) | csutorám biztatólag kotyogott oldalomon (1855 Vasárnapi Újság CD56) | – Nahát, kitűnő ez a nyúl! – dicsérgette az öregasszony nyájasan, biztatón (1913 Kaffka Margit CD10) | Ha az író e kötet után körülnéz, a választottak helyeslő és biztató arcait látja maga körül (1924 Harsányi Zsolt CD10) | egy jó szó vagy egy emberi gesztus, biztató mosoly vagy simogatás helyreállíthatja az elveszett biztonságot (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 106).

2. (a jövőre nézve) jót ígérő, valószínűsítő, bizakodásra okot adó 〈dolog, jelenség, lehetőség stb.〉’ ❖ A vető az ő [ti. a szántó] nyomába Mérsékelve lépeget, S a bíztató barázdába Arany záport hinteget (1802 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [egyik fiamra] nézve sints kedvező ’s biztató kilátás (1830 Kis János¹ C4938, 388) | A Nobel-díjas magyar tudós [ti. Szent-Györgyi Albert] helyzete biztatóbb, világítóbb, bátoritóbb (1936 Bálint György 9021001, 22) | bíztatóak a tapasztalatai (1943 Juhász Géza¹ 9283008, 94) | a tőzsdeindex biztatóan kúszik fölfelé (1992 Orbán Ottó 2016030, 416).

2a. ’bizakodással eltöltő 〈hit, remény〉’ ❖ Lehet azért ebben is hele a’ biztató reménységnek (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 19) | a’ legbiztatóbb reményt sem lehet már sikerült valónak venni (1844 Pesti Hírlap CD61) | Van ebben [ti. a Čapek-darabban] tőke és munka, egyéniség és közösség, üzleti érdek és emberi szolidaritás, nyers önzés és biztató hit, minden, ami a mai néző érdeklődésének és idegeinek megfelel (1924 Juhász Gyula¹ 9284920, 108) | a múlt év már némi elmozdulást hozott, sőt biztató reményeket keltett [a Péti Nitrogénművek sorsát illetően] (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

biztató melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbiztat
II. melléknév 17A2
1. (átv is)
biztatást nyújtó, kitartásra buzdító 〈személy〉
Tele oly lelkekkel termékeny kebeled, Kikben meg-megannyi Mentorid tiszteled, Kiket a nemzetnek és a két hazának A bíztató egek gyámolúl adának
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
ez a szigorú ember az, aki minket ki akar segíteni a partra, s amaz a biztató, nyájas pater familias [= családapa] éppen, aki el akar meríteni
(1865 Jókai Mór)
Az emlékezés és ünnepi alkalom szárnyakon visznek az én régi, nagyszerű, biztató, nevelő mesteremhez
(1914 Ady Endre)
az elsősorban tényközlő, értékelő, hátteret adó és biztató kommunikátorok mellett profi sportolók második számú kommentátorként bukkantak föl
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
biztatást kifejező, kitartásra buzdító 〈arc, megnyilvánulás stb.〉
Biztató szókat tőn szerelmes fijához
(1772 Bessenyei György¹)
csutorám biztatólag kotyogott oldalomon
(1855 Vasárnapi Újság)
– Nahát, kitűnő ez a nyúl! – dicsérgette az öregasszony nyájasan, biztatón
(1913 Kaffka Margit)
Ha az író e kötet után körülnéz, a választottak helyeslő és biztató arcait látja maga körül
(1924 Harsányi Zsolt)
egy jó szó vagy egy emberi gesztus, biztató mosoly vagy simogatás helyreállíthatja az elveszett biztonságot
(1986 Losonczi Ágnes)
2.
(a jövőre nézve) jót ígérő, valószínűsítő, bizakodásra okot adó 〈dolog, jelenség, lehetőség stb.〉
A vető az ő [ti. a szántó] nyomába Mérsékelve lépeget, S a bíztató barázdába Arany záport hinteget
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
[egyik fiamra] nézve sints kedvező ’s biztató kilátás
(1830 Kis János¹)
A Nobel-díjas magyar tudós [ti. Szent-Györgyi Albert] helyzete biztatóbb, világítóbb, bátoritóbb
(1936 Bálint György)
bíztatóak a tapasztalatai
(1943 Juhász Géza¹)
a tőzsdeindex biztatóan kúszik fölfelé
(1992 Orbán Ottó)
2a.
bizakodással eltöltő 〈hit, remény〉
Lehet azért ebben is hele a’ biztató reménységnek
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
a’ legbiztatóbb reményt sem lehet már sikerült valónak venni
(1844 Pesti Hírlap)
Van ebben [ti. a Čapek-darabban] tőke és munka, egyéniség és közösség, üzleti érdek és emberi szolidaritás, nyers önzés és biztató hit, minden, ami a mai néző érdeklődésének és idegeinek megfelel
(1924 Juhász Gyula¹)
a múlt év már némi elmozdulást hozott, sőt biztató reményeket keltett [a Péti Nitrogénművek sorsát illetően]
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások