biztosít ts ige 4a4

1. (kül. -ról/-ről ragos határozóval) ’biztossá tesz vmi vmiben vkit, meggyőz vmi vkit, hogy kétségtelennek tartson vmit’ ❖ mi biztosít bennünket, ha más ízben magát a kormányt illető nyilatkozások is nem vétetnek-e hasonló figyelembe? (1834 Kölcsey Ferenc 8253053, 111) | a würtembergi trónbeszéd […] a felől biztosit, hogy Würtemberg sem osztrák sem porosz nem leend (1850 Pesti Napló 8658001, 3) | Nem fogok többet foglalkozni evvel, amit tudománynak neveznek, és ami semmi fontos dologról sem tud engem biztosítani (1911 Babits Mihály CD10) | aláírják az okmányt, mely biztosított engem, biztosította nemzedékemet, hogy a béke most már tökéletes (1941 Márai Sándor 9421002, 70) | Nem politikai kérdés, hogy egy […] párttag kivel hencsereg az ágyban? Mi biztosít bennünket arról, hogy nem locsog-e ki neki ott államtitkokat? (1985 Eörsi István 9125029, 60).

1a. (kül. -ról/-ről ragos határozóval)(határozott) kijelentéseivel, ritk. gesztusaival meggyőz(ni igyekszik) vkit vminek a valóságáról, kétségbevonhatatlan voltáról, ill. ilyen módon (meg)nyugtat vkit’ ❖ Biztosíttatnak […] a jobbágyak [Mária Terézia körlevelével], hogy nagyobb csikaik […] szabad alku szerint szedetendnek a sereg számára (1840 Horváth Mihály 8189001, 126) | a szőke szépség egy gyöngéd kézszorítás mellett biztosítá lovagját […] az első franczia négyesről (1874–1876 Jókai Mór C2300, 81) | biztosítom, hogy én nagyon tisztelem és becsülöm magát (1922 Csathó Kálmán 9086002, 95) | Együttérzésemről biztosítalak! (1955 Határ Győző ford.–Pratolini 9227039, 102).

2. ’vminek a megvalósulásáról, bekövetkeztéről, fennmaradásáról stb. gondoskodik vki, ahhoz hozzájárul, azt lehetővé teszi vmi’ ❖ rendeléseket tőn, mellyek terve’ kivitelét biztosítsák (1833 Szalay László C3807, 33) | sérthetlenséget biztositó amulettel (1853 Jósika Miklós 8212017, 158) | [a külföldi telepesek hazájuk] törvényeit nem csak ide hozták magokkal, hanem mint a privilegium legelsőbb feltételét minden időre biztosították (1872 Botka Tivadar CD57) | [Hóman Bálint] biztosította a külföldi egyetemeken a magyar tanszékek fölállítását (1942 Függetlenség 2203004, 4) | a gipszkarton falba telepített polcrendszer a hálóban is tökéletes helykihasználást biztosít (1999 Lakáskultúra CD39).

2a. ’〈személy, intézmény(rendszer)〉 ad, nyújt, ill. rendelkezésére bocsát vkinek v. vminek vmit’ ❖ Kiterjedt magányuradalmainak egy részéből biztosítja neki [ti. Don Miguelnek] a’ portugal kormány jövedelmét (1841 Pesti Hírlap CD61) | 4 heti munka felmondási időt biztosít (1848 Kossuth Lajos CD32) | [Fekete János apja], hogy fia gondtalanul élhessen, évi 5000 frt segélyt biztosít számára (1903 Morvay Győző CD55) | búzavetőmagot kell biztosítani (1947 Szabad Föld aug. 31. C1537, 2) | korlátlan hitelt biztosít bárkinek (1989 Berkovits György 2039021, 66).

2b. ’vki, vmi részére (meg)nyer, (meg)szerez vmit’ ❖ a nyelv ügyes, tanúlt kezelése […] tisztelt nevet és számos olvasót biztosítnak részére (1861 Arany János C0641, 134) | döntő szerepet kíván magának biztosítani a városi ügyek intézésében (1901 Ady Endre C0535, 318) | házassági éve lejártára férjet biztosítson magának (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 221) | A hírnév tart még néhány évig a művésznek a zenitről való aláfordulása után is: ideig-óráig hitelt s még rajongókat is biztosít (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 18).

3. ’vmitől, kül. kártól, veszélytől, ártalomtól (meg)véd, (meg)óv vmit, ritk. vkit, vmi ellen biztonságot nyújt vmi’ ❖ minden falu többféle összeadásból és közre tett munkákból oly köz gabna- vagy pénztárt állítana, […] hogy azáltal a nép örökre biztosítva és mentve lenne sok eddigi inségeitől (1833 Berzsenyi Dániel 8054202, 175) | biztosítod magadat a törvény szellős oldalától (1871 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | a veszélyek ellen biztosított helyen (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az életét biztosítja hát ezzel a szúrással, amelyet nemcsak indokol, hanem ment is az önvédelem (1926 Kárpáti Aurél CD10) | a lakásokat ráccsal biztosítják a betörők és tolvajok ellen (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈biztonságos, ill. zavartalan működést, használatot〉 elősegít vmi’ ❖ két lényeges pontja volt annak [ti. a bizottsági ügyrendnek], melyek a rendes működést biztosítják (1876 Századok CD57) | alárendelt helyi érdekű vasutakon homokágyazatot is alkalmaznak, mely azonban kis állékonyságánál fogva a vágány szilárd fekvését nem biztosítja (1914 RévaiNagyLex. C5707, 377) | A közlekedés gőzvasúti korszakát a kiterjedt útrendszerrel, szervizhálózattal, javítószolgáltatással, benzinkutakkal biztosított közúti közlekedés váltotta fel (1982 Berend T. Iván 9049004, 215) | a vérkeringés biztosítja a szervezet minden egyes sejtjének zavartalan anyagcseréjét (1989 Ángyán Lajos 2035003, 176).

3b. (tárgy n. is) (Kat) ’〈katonai állást, csapatot, felszerelést stb.〉 támadástól, ellenségtől véd(etté tesz)’ ❖ [Dembinszky seregének] jobb szárnya a szorosokat biztositotta (1858 e. Mészáros Lázár 8307003, 67) | a vár, melyet keleti, hozzáférhető oldalán három rendbeli bástyázattal s mély árokkal biztosított Csák Máté (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a Dráva és a Duna vonalat a Bácskába való bevonulásunkkal is katonailag biztosítottuk (1944 Bethlen István 9055003, 117) | A házakban, az udvaron biztosítottak a nímötök, a csendőrök meg folytatták az igazoltatást bennebb (1964 Cseres Tibor 9088001, 112).

3c. ’〈(fontos) személyt, intézményt, rendezvényt, helyszínt stb.〉 biztonságáról gondoskodva véd, ill. biztonsági okból lezár’ ❖ A kis város forronga már az idegenektől, kik Károlyi gróf igtatási ünnepére gyülekezének. […] A város legelsőben is rendőrileg lőn biztosítva, valamint vízzel, történhető gyulladások ellen (1842 Erdélyi János² 8131102, 59) | a hatalmasan biztosított, őrzőkkel körülvett grófi kastélyba (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 97) | az elnököt biztosító titkosszolgálat (1994 Magyar Hírlap CD09) | A fővárosi bankokat és kiemelt fontosságú épületeket is kamerákkal biztosítják (1995 Magyar Hírlap CD09) | Földmunkák közben második világháborús bombát találtak […]. A munkálatokkal azonnal leálltak és értesítették a rendőrséget, akik biztosították a helyszínt, amíg Budapestről megérkeztek a tűzszerészek (1995 Magyar Hírlap CD09) | az In-Kal főnöke elmondta: úgy biztosítják a mérkőzést, mint a Bajnokok Ligája találkozóit (1997 Magyar Hírlap CD09).

3d. (sajtó) ’〈bűncselekmény helyszínét, környékét〉 lelepleződéstől védve ellenőrzi, ill. 〈bűncselekmény végrehajtását, zavartalanságát〉 ilyen módon segíti’ ❖ A fiatalember alaposan gyanúsítható azzal, hogy némely támadás során az utcán állva biztosította a helyszínt pisztolyos társának (1994 Magyar Hírlap okt. 15. CD09) | Az eladót fegyverrel sakkban tartották, miközben a vitrinekből besöpörték az arany ékszereket. A rablást legalább ketten biztosították az utcán (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vagyontárgyat, értéket (képviselő dolgot)〉 biztosítási szerződés megkötésével anyagilag véd vki’ ❖ Az árukat biztositva (assecuralva) vagy a’ nélkül szállithatni (1833 Jelenkor C0225, 130) | epületeit [!] a’ tüzi vész ellen bíztosítni akarja (1843 Tivadar ázsiai Magyarhonban C4166, 31) | értéken felül biztosítják a vetéseiket (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 186) | [a] házrészemet én kétezerre biztosítottam (1935 Sellyei József 1140002, 112) | a sebész szavatossági biztosítást köt, az operaénekes külön biztosítja a hangját, a gépírónő az ujjait, a balett-táncos a bokáját (1995 Magyar Hírlap CD09) | a hazai kiállításoknak csupán a töredékét biztosítják (1999 Figyelő CD2601).

4a. ’〈személyt, életet〉 betegség, sérülés, halál esetére biztosítással véd vki’ ❖ biztositsd magad a’ komáromi vizkármentő társaságnál, ’s tanulj uszni, és vizellenes öltönyökkel bőven ellásd magad! (1846 Kovács Pál² 8251005, 39) | [Jókai] beállitott az első magyar általános biztositó társasághoz, hogy életét tizezer forintra biztositsa (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 19) | Az élet … csodálatos dolog! Az Öné is megérdemli, hogy biztosítsa! (1958 Népszava jún. 10. C1502, 2) | A MTESZ az egyesületeiben nyilvántartott valamennyi tagot az Európa Biztosítónál biztosítja a tagsági díj ellenében nyújtott szolgáltatásként (1994 Magyar Hírlap CD09).

4b. (tárgy n. is) ’〈intézmény〉 vkinek v. vminek a biztosítását vállalja’ ❖ sokat mondottam, mikor 10 frtnyi biztositásról beszéltem, mert 200 frtos vagyont kevesebbért is biztositanak ám (1851 A Falu Könyve C1667, 27) | biztosító vállalata olcsóbban s gavallérosabban biztosít (1927 Ignotus CD10) | Elsősorban állatbetegségek okozta és jégkár ellen biztosít az a kilenc nonprofit szervezet, amely az elmúlt két év során az Argosz Biztosító Rt. bábáskodásával született (1995 Magyar Hírlap CD09) | a nagyon gyakori károkozó [autó]vezetőket valószínűleg magasabb díjjal biztosítják (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈építményt, eszközt, felszerelést〉 szilárddá, masszívvá, stabillá tesz’ ❖ a kötéseket a csuszás ellen odaszögezett fasarkokkal biztosítják (1893 PallasLex. CD02) | némely magyar prehisztorikus leletben ily csontcsévék […] napfényre kerültek s valószinü, hogy a kupáncsok [= csontból való gyűrűk] biztositó, szoritó ágazatához tartoznak (1899 Herman Ottó C2082, 714) | A trapézszelvényű fogazott ácsolatokkal biztosított munkahelyen a szén jövesztése robbantással folyik (1958 Faller Jenő CD52).

5a. (rég) ’〈kapcsolatot, közösséget, ill. jellemet, érzést stb.〉 erősít, biztossá tesz’ ❖ ? Minden nap bíztosítá kis társaságunkat (1824 Fáy András¹ C1723, 117) | az én nemes barátom’ szeretetét egy erősebb kapocscsal biztositanám családunkhoz (1838 Somogyi László C3615, 25) | magamat most újra biztosítani akarván, minthogy erős testben lakik erős lélek, az úszás pedig a testet erősíti, tehát úszni tanulandok (1842 Sárosi Gyula 8404082, 395).

Ö: be~, ki~.

Vö. CzF. ~, biztosító [1] , biztosító [2] , biztosított; ÉrtSz.; TESz. biztos; ÉKsz.; SzT.

biztosít tárgyas ige 4a4
1. (kül. -ról/-ről ragos határozóval)
biztossá tesz vmi vmiben vkit, meggyőz vmi vkit, hogy kétségtelennek tartson vmit
mi biztosít bennünket, ha más ízben magát a kormányt illető nyilatkozások is nem vétetnek-e hasonló figyelembe?
(1834 Kölcsey Ferenc)
a würtembergi trónbeszéd […] a felől biztosit, hogy Würtemberg sem osztrák sem porosz nem leend
(1850 Pesti Napló)
Nem fogok többet foglalkozni evvel, amit tudománynak neveznek, és ami semmi fontos dologról sem tud engem biztosítani
(1911 Babits Mihály)
aláírják az okmányt, mely biztosított engem, biztosította nemzedékemet, hogy a béke most már tökéletes
(1941 Márai Sándor)
Nem politikai kérdés, hogy egy […] párttag kivel hencsereg az ágyban? Mi biztosít bennünket arról, hogy nem locsog-e ki neki ott államtitkokat?
(1985 Eörsi István)
1a. (kül. -ról/-ről ragos határozóval)
(határozott) kijelentéseivel, ritk. gesztusaival meggyőz(ni igyekszik) vkit vminek a valóságáról, kétségbevonhatatlan voltáról, ill. ilyen módon (meg)nyugtat vkit
Biztosíttatnak […] a jobbágyak [Mária Terézia körlevelével], hogy nagyobb csikaik […] szabad alku szerint szedetendnek a sereg számára
(1840 Horváth Mihály)
a szőke szépség egy gyöngéd kézszorítás mellett biztosítá lovagját […] az első franczia négyesről
(1874–1876 Jókai Mór)
biztosítom, hogy én nagyon tisztelem és becsülöm magát
(1922 Csathó Kálmán)
Együttérzésemről biztosítalak!
(1955 Határ Győző ford.Pratolini)
2.
vminek a megvalósulásáról, bekövetkeztéről, fennmaradásáról stb. gondoskodik vki, ahhoz hozzájárul, azt lehetővé teszi vmi
rendeléseket tőn, mellyek terve’ kivitelét biztosítsák
(1833 Szalay László)
sérthetlenséget biztositó amulettel
(1853 Jósika Miklós)
[a külföldi telepesek hazájuk] törvényeit nem csak ide hozták magokkal, hanem mint a privilegium legelsőbb feltételét minden időre biztosították
(1872 Botka Tivadar)
[Hóman Bálint] biztosította a külföldi egyetemeken a magyar tanszékek fölállítását
(1942 Függetlenség)
a gipszkarton falba telepített polcrendszer a hálóban is tökéletes helykihasználást biztosít
(1999 Lakáskultúra)
2a.
〈személy, intézmény(rendszer) ad, nyújt, ill. rendelkezésére bocsát vkinek v. vminek vmit
Kiterjedt magányuradalmainak egy részéből biztosítja neki [ti. Don Miguelnek] a’ portugal kormány jövedelmét
(1841 Pesti Hírlap)
4 heti munka felmondási időt biztosít
(1848 Kossuth Lajos)
[Fekete János apja], hogy fia gondtalanul élhessen, évi 5000 frtforint segélyt biztosít számára
(1903 Morvay Győző)
búzavetőmagot kell biztosítani
(1947 Szabad Föld aug. 31.)
korlátlan hitelt biztosít bárkinek
(1989 Berkovits György)
2b.
vki, vmi részére (meg)nyer, (meg)szerez vmit
a nyelv ügyes, tanúlt kezelése […] tisztelt nevet és számos olvasót biztosítnak részére
(1861 Arany János)
döntő szerepet kíván magának biztosítani a városi ügyek intézésében
(1901 Ady Endre)
házassági éve lejártára férjet biztosítson magának
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
A hírnév tart még néhány évig a művésznek a zenitről való aláfordulása után is: ideig-óráig hitelt s még rajongókat is biztosít
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
3.
vmitől, kül. kártól, veszélytől, ártalomtól (meg)véd, (meg)óv vmit, ritk. vkit, vmi ellen biztonságot nyújt vmi
minden falu többféle összeadásból és közre tett munkákból oly köz gabna- vagy pénztárt állítana, […] hogy azáltal a nép örökre biztosítva és mentve lenne sok eddigi inségeitől
(1833 Berzsenyi Dániel)
biztosítod magadat a törvény szellős oldalától
(1871 Lévay József ford.Shakespeare)
a veszélyek ellen biztosított helyen
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az életét biztosítja hát ezzel a szúrással, amelyet nemcsak indokol, hanem ment is az önvédelem
(1926 Kárpáti Aurél)
a lakásokat ráccsal biztosítják a betörők és tolvajok ellen
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
〈biztonságos, ill. zavartalan működést, használatot〉 elősegít vmi
két lényeges pontja volt annak [ti. a bizottsági ügyrendnek], melyek a rendes működést biztosítják
(1876 Századok)
alárendelt helyi érdekű vasutakon homokágyazatot is alkalmaznak, mely azonban kis állékonyságánál fogva a vágány szilárd fekvését nem biztosítja
(1914 RévaiNagyLex.)
A közlekedés gőzvasúti korszakát a kiterjedt útrendszerrel, szervizhálózattal, javítószolgáltatással, benzinkutakkal biztosított közúti közlekedés váltotta fel
(1982 Berend T. Iván)
a vérkeringés biztosítja a szervezet minden egyes sejtjének zavartalan anyagcseréjét
(1989 Ángyán Lajos)
3b. (tárgy n. is) (Kat)
〈katonai állást, csapatot, felszerelést stb.〉 támadástól, ellenségtől véd(etté tesz)
[Dembinszky seregének] jobb szárnya a szorosokat biztositotta
(1858 e. Mészáros Lázár)
a vár, melyet keleti, hozzáférhető oldalán három rendbeli bástyázattal s mély árokkal biztosított Csák Máté
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a Dráva és a Duna vonalat a Bácskába való bevonulásunkkal is katonailag biztosítottuk
(1944 Bethlen István)
A házakban, az udvaron biztosítottak a nímötök, a csendőrök meg folytatták az igazoltatást bennebb
(1964 Cseres Tibor)
3c.
(fontos) személyt, intézményt, rendezvényt, helyszínt stb.〉 biztonságáról gondoskodva véd, ill. biztonsági okból lezár
A kis város forronga már az idegenektől, kik Károlyi gróf igtatási ünnepére gyülekezének. […] A város legelsőben is rendőrileg lőn biztosítva, valamint vízzel, történhető gyulladások ellen
(1842 Erdélyi János²)
a hatalmasan biztosított, őrzőkkel körülvett grófi kastélyba
(1937 Móricz Zsigmond)
az elnököt biztosító titkosszolgálat
(1994 Magyar Hírlap)
A fővárosi bankokat és kiemelt fontosságú épületeket is kamerákkal biztosítják
(1995 Magyar Hírlap)
Földmunkák közben második világháborús bombát találtak […]. A munkálatokkal azonnal leálltak és értesítették a rendőrséget, akik biztosították a helyszínt, amíg Budapestről megérkeztek a tűzszerészek
(1995 Magyar Hírlap)
az In-Kal főnöke elmondta: úgy biztosítják a mérkőzést, mint a Bajnokok Ligája találkozóit
(1997 Magyar Hírlap)
3d. (sajtó)
〈bűncselekmény helyszínét, környékét〉 lelepleződéstől védve ellenőrzi, ill. 〈bűncselekmény végrehajtását, zavartalanságát〉 ilyen módon segíti
A fiatalember alaposan gyanúsítható azzal, hogy némely támadás során az utcán állva biztosította a helyszínt pisztolyos társának
(1994 Magyar Hírlap okt. 15.)
Az eladót fegyverrel sakkban tartották, miközben a vitrinekből besöpörték az arany ékszereket. A rablást legalább ketten biztosították az utcán
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈vagyontárgyat, értéket (képviselő dolgot) biztosítási szerződés megkötésével anyagilag véd vki
Az árukat biztositva (assecuralva) vagy a’ nélkül szállithatni
(1833 Jelenkor)
epületeit [!] a’ tüzi vész ellen bíztosítni akarja
(1843 Tivadar ázsiai Magyarhonban)
értéken felül biztosítják a vetéseiket
(1895 Mikszáth Kálmán)
[a] házrészemet én kétezerre biztosítottam
(1935 Sellyei József)
a sebész szavatossági biztosítást köt, az operaénekes külön biztosítja a hangját, a gépírónő az ujjait, a balett-táncos a bokáját
(1995 Magyar Hírlap)
a hazai kiállításoknak csupán a töredékét biztosítják
(1999 Figyelő)
4a.
〈személyt, életet〉 betegség, sérülés, halál esetére biztosítással véd vki
biztositsd magad a’ komáromi vizkármentő társaságnál, ’s tanulj uszni, és vizellenes öltönyökkel bőven ellásd magad!
(1846 Kovács Pál²)
[Jókai] beállitott az első magyar általános biztositó társasághoz, hogy életét tizezer forintra biztositsa
(1906 Mikszáth Kálmán)
Az élet … csodálatos dolog! Az Öné is megérdemli, hogy biztosítsa!
(1958 Népszava jún. 10.)
A MTESZMűszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége az egyesületeiben nyilvántartott valamennyi tagot az Európa Biztosítónál biztosítja a tagsági díj ellenében nyújtott szolgáltatásként
(1994 Magyar Hírlap)
4b. (tárgy n. is)
〈intézmény〉 vkinek v. vminek a biztosítását vállalja
sokat mondottam, mikor 10 frtforintnyi biztositásról beszéltem, mert 200 frtforintos vagyont kevesebbért is biztositanak ám
(1851 A Falu Könyve)
biztosító vállalata olcsóbban s gavallérosabban biztosít
(1927 Ignotus)
Elsősorban állatbetegségek okozta és jégkár ellen biztosít az a kilenc nonprofit szervezet, amely az elmúlt két év során az Argosz Biztosító Rt.Részvénytársaság bábáskodásával született
(1995 Magyar Hírlap)
a nagyon gyakori károkozó [autó]vezetőket valószínűleg magasabb díjjal biztosítják
(2000 Magyar Hírlap)
5.
〈építményt, eszközt, felszerelést〉 szilárddá, masszívvá, stabillá tesz
a kötéseket a csuszás ellen odaszögezett fasarkokkal biztosítják
(1893 PallasLex.)
némely magyar prehisztorikus leletben ily csontcsévék […] napfényre kerültek s valószinü, hogy a kupáncsok [= csontból való gyűrűk] biztositó, szoritó ágazatához tartoznak
(1899 Herman Ottó)
A trapézszelvényű fogazott ácsolatokkal biztosított munkahelyen a szén jövesztése robbantással folyik
(1958 Faller Jenő)
5a. (rég)
〈kapcsolatot, közösséget, ill. jellemet, érzést stb.〉 erősít, biztossá tesz
?
Minden nap bíztosítá kis társaságunkat
(1824 Fáy András¹)
az én nemes barátom’ szeretetét egy erősebb kapocscsal biztositanám családunkhoz
(1838 Somogyi László)
magamat most újra biztosítani akarván, minthogy erős testben lakik erős lélek, az úszás pedig a testet erősíti, tehát úszni tanulandok
(1842 Sárosi Gyula)
Vö. CzF. ~, biztosító [1] , biztosító [2] , biztosított; ÉrtSz.; TESz. biztos; ÉKsz.; SzT.

Beállítások