-biztosítás (utótagként)

’〈vmilyen (természeti erő okozta) kár esetére〉 anyagi ellentételezés v. kárpótlás céljából kötött szerződés(es jogi viszony), ill. 〈ilyen kár esetén〉 a biztosító által v. a biztosított által rendszeresen, biztosítási díjként fizetett összeg’ ❖ árvízbiztosítás fn 4A | Az árvízbiztosítás az eddig megoldhatatlan problémák közé tartozik; mert ez rendesen bizonyos területekre szokott szorítkozni és ott óriási károkat okozni, úgy, hogy a kivetendő biztosítási díj oly magas, hogy azt egyesek elviselni nem bírják (1911 RévaiNagyLex. C5699, 381) | nem szerencsés, ha az árvízbiztosítás párosítva van a felhőszakadásból eredő víz okozta kár biztosításával (1999 Magyar Hírlap CD09)  jégbiztosítás fn 4A | [ha] a társulatoknak nem lenne biztos nyereségrei kilátásuk a jégbiztositásból, nem vennék azt föl működésük körébe (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A jégbiztosítás terén az első hazai társaság […] a Riunione titkára által alapított „Magyar kölcsönös jégbiztosító egylet” volt (1893 PallasLex. CD02) | mintegy 1,3-1,4 milliárd forint díjat fizetnek évente a növénytermesztő vállalatok és a gazdálkodók, a leggyakrabban tűz- és jégbiztosításra (1996 Figyelő CD2601)  jégkárbiztosítás fn 4A | az Avas vidék lakói is az országban több jégpusztitás miatt kártszenvedettekkel méltán följajdúlhatnak így: […] Oh jégkárbiztositás, mikor jön el hozzánk is a te országod! (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Jégkárbiztosítást elsősorban a szántóföldi és kerti kultúrákra, azaz minden növényre köthetnek (1998 Magyar Hírlap CD09)  kárbiztosítás fn 4A | a’ ló’ kárbiztosítása és a’ 300 pengő forint’ kamatja még nincs beszámítva [a ló árába] (1838 Széchenyi István CD1501) | Kárbiztosítás alá sorozandó a tűz-, jég-, szállítmány-, üveg-, betöréses lopás elleni biztosítás, a hitel, kezességi, óvadék-, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítás (1911 RévaiNagyLex. C5699, 375) | A kötelező biztosítás […] mindenütt kiegészül a biztosított saját járművében bekövetkező kárbiztosítással, illetve a balesetbiztosítással (1999 Magyar Hírlap CD09)  tűzbiztosítás fn 4A | Mártius 14-én tüz ütött ki Kassáról négy mérföldre fekvő Forró nevü helységben, s 60 ház lett lángok martaléka. Tűzbiztositást ajánlunk (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Mezőgazdasági biztosítás felöleli a gazdasági épületek […] tűzbiztosítását, továbbá a jégkárbiztosítást és az állatbiztosítást együttvéve (1915 RévaiNagyLex. C5709, 710) | kifejezetten tűzbiztosítás Magyarországon nem alakult úgy ki, hogy ez képes lenne eltartani saját ágazatát (1996 Országgyűlési Napló CD62)  tűzkárbiztosítás fn 4A | A tűzkárbiztositás öszlete 278,000 fttal haladta az ezelőtti évbelit (1857 Vasárnapi Újság CD56) | egy házat gyújtanak fel, hogy a tűzkárbiztosításhoz jussanak (1913 Fenyő Miksa CD10) | Japánban például hosszú távú tűzkárbiztosítást betéti tartalommal kombinálnak (1998 Figyelő CD2601).

a. ’〈vagyontárgy, érték〉 anyagi védelmére kötött szerződés(en alapuló jogi viszony)’ ❖ állatbiztosítás fn 4A | Az állatbiztositás, rendkivüli, nem a halandósági törvények által parancsolt de véletlen veszteségek, például marhadög esetében kárpótlást nyújt (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Ausztriában 1891. két kölcsönös intézet, u. m. a vorarlbergi és a bécsi foglalkozott az állatbiztosítással (1893 PallasLex. CD02) | a csatornázatlan települések elszikkasztott szennyvize keveredik a talajba jutott csapadékvízzel. Ha ez járványt okoz és az állatok ettől elhullnak, akkor a biztosítók megfizetik a kárt annak, aki rendelkezik állatbiztosítással (2000 Magyar Hírlap CD09)  lakásbiztosítás fn 4A | Lakásbiztosítás l. Biztosítás (1915 RévaiNagyLex. C5708, 441) | A lakásbiztosítással rendelkező tulajdonosoknak a biztosítók megtérítik [a gázrobbanás okozta] kárukat, míg akik ilyennel nem rendelkeznek, azoknak a kárt okozó lakó biztosítója fizeti ki a helyreállítás költségeit (1997 Magyar Hírlap CD09)  poggyászbiztosítás fn 4A | tömegközlekedési eszközök utasainak kötelező baleset- és poggyászbiztosítása (1991 Tények könyve CD37) | a szervezetten külföldre utazók 60-70 százaléka, míg az egyénileg útrakelők 10-20 százaléka köt baleset- és poggyászbiztosítást (1997 Magyar Hírlap CD09)  üvegbiztosítás fn 4A | Az elem biztosítás magában foglalja a legszokottabb biztosítási ágakat, nevezetesen a tűz-, jég-, szállítmány- és üvegbiztosítást (1893 PallasLex. CD02) | A kiegészítő biztosítások körébe szokták sorolni – és külön díjért is biztosítják – egyebek mellett az üvegbiztosítást, ha az balesetből következett be, a csőtörést (1999 Magyar Hírlap CD09)  vagyonbiztosítás fn 4A | vagyonbiztositásunkat két-, sőt háromannyi áron kell megvennünk (1841 Pesti Hírlap CD61) | A biztosítás két főosztály szerint oszoljék meg: élet- és vagyonbiztosítás szerint (1912 Boross László CD10) | A tartalékok 2 legfontosabb formája az életbiztosítási díjtartalék, és a vagyonbiztosításoknál a kockázati tartalék (1991 Tények könyve CD37).

b. ’〈vmely (társadalmi) csoport tagjai számára köthető〉 szerződés(en alapuló jogi viszony), amelynek alapján a biztosító intézmény bizonyos élethelyzetben v. életkor elérése után (pénzbeli) ellátást nyújt’ ❖ munkásbiztosítás fn 4A (/Tört) | a munkásegyletek által jelenleg nyujtott segélyezés mennyiben felel meg az ésszerű alapra fektetett munkásbiztositás követelményeinek (1884 Ecseri Lajos 8118003, 137) | [Németországban] 1883-ban megvalósították a betegség, 1884-ben az öregség és 1889-ben a rokkantság esetére való munkásbiztosítást (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Bár az 1927–28-as reform meghagyta a munkásbiztosítás önkormányzati formáját, annak hatáskörét jelentős mértékben csökkentette (1990 Romsics Ignác CD17)  tanulóbiztosítás fn 4A | Tanulóbiztosítást nyújtani […] elsősorban reklámtevékenység (2000 Figyelő CD2601) | a tanulóbiztosításokat megkötő iskolák a jövőben csak felügyeleti engedéllyel adhatnak el biztosításokat (2000 Országgyűlési Napló CD62)  utasbiztosítás fn 4A | Utasbiztosítások [.] A külföldre szóló kínálata egysíkúnak tűnik, de alapvetően alkalmas a betegség- és poggyászkárok kapcsán fellépő biztosítási igények kielégítésére (1991 Tények könyve CD37) | ma már minden hazai utasbiztosítás tartalmaz assistance, azaz segítségnyújtási szolgáltatást (2000 Figyelő CD2601).

-biztosítás (utótagként)
〈vmilyen (természeti erő okozta) kár esetére〉 anyagi ellentételezés v. kárpótlás céljából kötött szerződés(es jogi viszony), ill. 〈ilyen kár esetén〉 a biztosító által v. a biztosított által rendszeresen, biztosítási díjként fizetett összeg
árvízbiztosítás főnév 4A
Az árvízbiztosítás az eddig megoldhatatlan problémák közé tartozik; mert ez rendesen bizonyos területekre szokott szorítkozni és ott óriási károkat okozni, úgy, hogy a kivetendő biztosítási díj oly magas, hogy azt egyesek elviselni nem bírják
(1911 RévaiNagyLex.)
nem szerencsés, ha az árvízbiztosítás párosítva van a felhőszakadásból eredő víz okozta kár biztosításával
(1999 Magyar Hírlap)
jégbiztosítás főnév 4A
[ha] a társulatoknak nem lenne biztos nyereségrei kilátásuk a jégbiztositásból, nem vennék azt föl működésük körébe
(1857 Vasárnapi Újság)
A jégbiztosítás terén az első hazai társaság […] a Riunione titkára által alapított „Magyar kölcsönös jégbiztosító egylet” volt
(1893 PallasLex.)
mintegy 1,3-1,4 milliárd forint díjat fizetnek évente a növénytermesztő vállalatok és a gazdálkodók, a leggyakrabban tűz- és jégbiztosításra
(1996 Figyelő)
jégkárbiztosítás főnév 4A
az Avas vidék lakói is az országban több jégpusztitás miatt kártszenvedettekkel méltán följajdúlhatnak így: […] Oh jégkárbiztositás, mikor jön el hozzánk is a te országod!
(1856 Vasárnapi Újság)
Jégkárbiztosítást elsősorban a szántóföldi és kerti kultúrákra, azaz minden növényre köthetnek
(1998 Magyar Hírlap)
kárbiztosítás főnév 4A
a’ ló’ kárbiztosítása és a’ 300 pengő forint’ kamatja még nincs beszámítva [a ló árába]
(1838 Széchenyi István)
Kárbiztosítás alá sorozandó a tűz-, jég-, szállítmány-, üveg-, betöréses lopás elleni biztosítás, a hitel, kezességi, óvadék-, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítás
(1911 RévaiNagyLex.)
A kötelező biztosítás […] mindenütt kiegészül a biztosított saját járművében bekövetkező kárbiztosítással, illetve a balesetbiztosítással
(1999 Magyar Hírlap)
tűzbiztosítás főnév 4A
Mártius 14-én tüz ütött ki Kassáról négy mérföldre fekvő Forró nevü helységben, s 60 ház lett lángok martaléka. Tűzbiztositást ajánlunk
(1856 Vasárnapi Újság)
Mezőgazdasági biztosítás felöleli a gazdasági épületek […] tűzbiztosítását, továbbá a jégkárbiztosítást és az állatbiztosítást együttvéve
(1915 RévaiNagyLex.)
kifejezetten tűzbiztosítás Magyarországon nem alakult úgy ki, hogy ez képes lenne eltartani saját ágazatát
(1996 Országgyűlési Napló)
tűzkárbiztosítás főnév 4A
A tűzkárbiztositás öszlete 278,000 ftforinttal haladta az ezelőtti évbelit
(1857 Vasárnapi Újság)
egy házat gyújtanak fel, hogy a tűzkárbiztosításhoz jussanak
(1913 Fenyő Miksa)
Japánban például hosszú távú tűzkárbiztosítást betéti tartalommal kombinálnak
(1998 Figyelő)
a.
〈vagyontárgy, érték〉 anyagi védelmére kötött szerződés(en alapuló jogi viszony)
állatbiztosítás főnév 4A
Az állatbiztositás, rendkivüli, nem a halandósági törvények által parancsolt de véletlen veszteségek, például marhadög esetében kárpótlást nyújt
(1857 Vasárnapi Újság)
Ausztriában 1891. két kölcsönös intézet, u. m.úgymint a vorarlbergi és a bécsi foglalkozott az állatbiztosítással
(1893 PallasLex.)
a csatornázatlan települések elszikkasztott szennyvize keveredik a talajba jutott csapadékvízzel. Ha ez járványt okoz és az állatok ettől elhullnak, akkor a biztosítók megfizetik a kárt annak, aki rendelkezik állatbiztosítással
(2000 Magyar Hírlap)
lakásbiztosítás főnév 4A
Lakásbiztosítás l.lásd Biztosítás
(1915 RévaiNagyLex.)
A lakásbiztosítással rendelkező tulajdonosoknak a biztosítók megtérítik [a gázrobbanás okozta] kárukat, míg akik ilyennel nem rendelkeznek, azoknak a kárt okozó lakó biztosítója fizeti ki a helyreállítás költségeit
(1997 Magyar Hírlap)
poggyászbiztosítás főnév 4A
tömegközlekedési eszközök utasainak kötelező baleset- és poggyászbiztosítása
(1991 Tények könyve)
a szervezetten külföldre utazók 60-70 százaléka, míg az egyénileg útrakelők 10-20 százaléka köt baleset- és poggyászbiztosítást
(1997 Magyar Hírlap)
üvegbiztosítás főnév 4A
Az elem biztosítás magában foglalja a legszokottabb biztosítási ágakat, nevezetesen a tűz-, jég-, szállítmány- és üvegbiztosítást
(1893 PallasLex.)
A kiegészítő biztosítások körébe szokták sorolni – és külön díjért is biztosítják – egyebek mellett az üvegbiztosítást, ha az balesetből következett be, a csőtörést
(1999 Magyar Hírlap)
vagyonbiztosítás főnév 4A
vagyonbiztositásunkat két-, sőt háromannyi áron kell megvennünk
(1841 Pesti Hírlap)
A biztosítás két főosztály szerint oszoljék meg: élet- és vagyonbiztosítás szerint
(1912 Boross László)
A tartalékok 2 legfontosabb formája az életbiztosítási díjtartalék, és a vagyonbiztosításoknál a kockázati tartalék
(1991 Tények könyve)
b.
〈vmely (társadalmi) csoport tagjai számára köthető〉 szerződés(en alapuló jogi viszony), amelynek alapján a biztosító intézmény bizonyos élethelyzetben v. életkor elérése után (pénzbeli) ellátást nyújt
munkásbiztosítás főnév 4A (/Tört)
a munkásegyletek által jelenleg nyujtott segélyezés mennyiben felel meg az ésszerű alapra fektetett munkásbiztositás követelményeinek
(1884 Ecseri Lajos)
[Németországban] 1883-ban megvalósították a betegség, 1884-ben az öregség és 1889-ben a rokkantság esetére való munkásbiztosítást
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Bár az 1927–28-as reform meghagyta a munkásbiztosítás önkormányzati formáját, annak hatáskörét jelentős mértékben csökkentette
(1990 Romsics Ignác)
tanulóbiztosítás főnév 4A
Tanulóbiztosítást nyújtani […] elsősorban reklámtevékenység
(2000 Figyelő)
a tanulóbiztosításokat megkötő iskolák a jövőben csak felügyeleti engedéllyel adhatnak el biztosításokat
(2000 Országgyűlési Napló)
utasbiztosítás főnév 4A
Utasbiztosítások [.] A külföldre szóló kínálata egysíkúnak tűnik, de alapvetően alkalmas a betegség- és poggyászkárok kapcsán fellépő biztosítási igények kielégítésére
(1991 Tények könyve)
ma már minden hazai utasbiztosítás tartalmaz assistance, azaz segítségnyújtási szolgáltatást
(2000 Figyelő)

Beállítások