biztosítási mn 1A6

1. ’biztosítással (mint jogviszonnyal) kapcs., arra vonatk., azt megvalósító, arra irányuló’ ❖ az elemi károk elleni biztositási rendszernek kifejtése, hazánkbani meghonositása (1843 Pesti Hírlap CD61) | biztositási ágazatok (1858 Osztróvszky József 8342003, 44) | A magyar btkv szerint a biztosítási csalás tekintet nélkül az okozott kár összegére bűntettet képez (1893 PallasLex. CD02) | biztosítási törvény (1912 RévaiNagyLex. C5700, 74) | biztosítási ügyletekben (1929 Krúdy Gyula CD54) | Az elemi károk elleni biztosítás klasszikus biztosítási forma (1991 Tények könyve CD37) | a bányászok részére adott kedvezmény mind szakmailag, mind biztosításilag megállja a helyét (1991 Országgyűlési Napló CD62) | biztosítási tevékenységet (1992 Novotni Zoltán 2022003, 15).

1a. ’ilyen jogviszonyt létrehozó 〈szerződés〉, ill. ilyen szerződés megkötésével v. e jogviszony létrehozásával, érvényességével összefüggő’ ❖ A’ bevallás következtében az illető díj befizetése iránt a’ biztositónak egy biztositási levél (Polize) adatik ki (1843 Pesti Hírlap CD61) | biztosítási kötvényét (1870 Garabonciás diák naptára 1870-re C1803, 33) | a biztosítási szerződések (1992 Novotni Zoltán 2022003, 19).

1b. ’ilyen szerződésben meghatározott módon fizetendő, ill. kapott 〈összeg〉’ ❖ Valyon mit kellene fizetni egy tonna vasnak be és kihajóztatásáért és Fiume-ig szállíttatásáért a’ biztosítási bért belé számlálván? (1833 Andrássy György–Széchenyi István C0619, 4) | Felgyujtotta a malmát, megkapta érte a biztosítási összeget (1875 Jókai Mór C2300, 364) | [a] biztosítási járulékok lerovása a munkaadót terheli (1947 Szabad Föld márc. 30. C1537, 2) | biztosítási díjjal (1991 Heti Világgazdaság 2014034, 75).

1c. (tulajdonnév részeként is) ’biztosítással, biztosítások kötésével foglalkozó 〈intézmény, cég〉, ill. ilyen intézménynél dolgozó v. ilyen szerződések megkötését közvetítő 〈személy, kül. ügynök〉’ ❖ Biztositások elfogadtatnak […] a’ biztositási hivatalban felduna-soron, Bajzáth-házban, végre minden, az egész országban felállitott ügynökségeknél (1844 Pesti Hírlap CD61) | Magyar Általános Biztosítási Társulat (1862 Soproni Szemle CD52) | a Gloriánál erősebb alapokon álló biztositási intézmény nem létezik (1885 Tolnai Lajos C4201, 15) | biztosítási ügynököt (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 157) | biztosítási bróker (1991 Tények könyve CD37) | biztosítási óriáscég (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. (tulajdonnév részeként is) ’biztosításról (mint jogviszonyról) tájékoztató, azzal kapcsolatban tanácsot adó 〈szakember, ill. szaklap, szakkönyv〉’ ❖ Masius biztositási szemléje. 9-dik évi folyam, marcziusi füzet (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Biztositási Közlöny (1864 Magyar Sajtó 8648001, 557) | biztosítási szakiró (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 388) | [Az 1860-as években] van erdészeti, borászati, vadászati, zenei stb. közlönyünk, de biztosítási szaklapunk nincs. Az új üzletág iránt általában nehéz felébreszteni a bizalmat (1969 Zsoldos Jenő CD52) | Biztosítási miniszótár (1991 Tények könyve CD37) | A Mol először 1992-ben mérette fel két biztosítási tanácsadó céggel működésének kockázatait (1997 Figyelő CD2601).

2. ’vminek, vki(k)nek a biztonságát (meg)óvó v. vminek a biztonságos működését biztosító 〈dolog, tevékenység stb.〉, ill. a biztonsággal kapcs., azzal összefüggő’ ❖ Tekintsünk kissé rendőrségünkre: biztositási intézetünk 12 éji lámpából ’s őrmesterünk ügyelete alatti 17 felvigyázó (néha szunnyadozó) pandurból ’s helyenkint ötével tapogó patrol nevű legénységből áll (1841 Pesti Hírlap CD61) | az e völgyben előfordult csuszamlások következtében szükségessé vált biztositási munkálatok (1889 Orbán Balázs CD22) | [Bölcs Leó szerint] a frankok (németek, olaszok, franciák) „egyáltalában nem alkalmaznak előörsöket, vagy más biztosítási intézkedéseket” (1928 A magyar nemzet hadtörténelme CD16) | a falak kihajoltak, a boltozatok egy része pedig beomlott. A legszükségesebb biztosítási munkák 1947-ben 90 000 Ft kiadást jelentettek (1960 Boronkai Pál CD52) | A peremvonal előtt 6-7 km mély biztosítási övet hoztak létre [1942-ben el-Alameinnél] (1999 Horváth Csaba CD17).

3. (rég, Jog) ’adós által a követelés elismeréseként v. fedezetéül a hitelezőnek nyújtott 〈zálog, biztosíték, óvadék〉, ill. erre vonatk. 〈behajtás, végzés〉’ ❖ biztosítási zálog (1838 Figyelmező C0152, 415) | A’ biztosítási végrehajtás váltókereseti ügyekben mind azok ellen, kik ingatlan vagyonnal nem bírnak, tüstint elrendelendő (1846 Pajor István 8345030, 70) | A biztositási viszkeresetnek czélja tehát, biztositékot szerezni a váltóösszeg és járulékainak a lejáratkor hiánytalanul teljesitendő kifizetésre nézve (1875 Apáthy István 8013003, 165) | Biztosítási keresetnek helye van, ha 1. az elfogadó csőd alá jutott, 2. ha az elfogadó ellen a váltó elfogadása, illetőleg kiállítása után valamely pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás sikertelenül megkisértetett (1925 RévaiNagyLex. C5714, 754).

3a. (rég, ritk) ’olyan 〈irat, nyilatkozat〉, amelyben vki (felelősségteljes) ígéretet tesz, garanciát vállal vmire’ ❖ a’ magyar nyelv iránti törvényjavaslatba a’ főrendek által kivánt biztositási záradék a’ horvátokra nézve betétessék (1843 Pesti Hírlap CD61) | ki lehett azon „Imreh ur,” kinek javára e biztosítási oklevél szól? (1880 Bunyitay Vince CD57).

Ö: beteg~.

Vö. CzF.

biztosítási melléknév 1A6
1.
biztosítással (mint jogviszonnyal) kapcs., arra vonatk., azt megvalósító, arra irányuló
az elemi károk elleni biztositási rendszernek kifejtése, hazánkbani meghonositása
(1843 Pesti Hírlap)
biztositási ágazatok
(1858 Osztróvszky József)
A magyar btkvbüntető törvénykönyv szerint a biztosítási csalás tekintet nélkül az okozott kár összegére bűntettet képez
(1893 PallasLex.)
biztosítási törvény
(1912 RévaiNagyLex.)
biztosítási ügyletekben
(1929 Krúdy Gyula)
Az elemi károk elleni biztosítás klasszikus biztosítási forma
(1991 Tények könyve)
a bányászok részére adott kedvezmény mind szakmailag, mind biztosításilag megállja a helyét
(1991 Országgyűlési Napló)
biztosítási tevékenységet
(1992 Novotni Zoltán)
1a.
ilyen jogviszonyt létrehozó 〈szerződés〉, ill. ilyen szerződés megkötésével v. e jogviszony létrehozásával, érvényességével összefüggő
A’ bevallás következtében az illető díj befizetése iránt a’ biztositónak egy biztositási levél (Polize) adatik ki
(1843 Pesti Hírlap)
biztosítási kötvényét
(1870 Garabonciás diák naptára 1870-re)
a biztosítási szerződések
(1992 Novotni Zoltán)
1b.
ilyen szerződésben meghatározott módon fizetendő, ill. kapott 〈összeg〉
Valyon mit kellene fizetni egy tonna vasnak be és kihajóztatásáért és Fiume-ig szállíttatásáért a’ biztosítási bért belé számlálván?
(1833 Andrássy György–Széchenyi István)
Felgyujtotta a malmát, megkapta érte a biztosítási összeget
(1875 Jókai Mór)
[a] biztosítási járulékok lerovása a munkaadót terheli
(1947 Szabad Föld márc. 30.)
biztosítási díjjal
(1991 Heti Világgazdaság)
1c. (tulajdonnév részeként is)
biztosítással, biztosítások kötésével foglalkozó 〈intézmény, cég〉, ill. ilyen intézménynél dolgozó v. ilyen szerződések megkötését közvetítő 〈személy, kül. ügynök〉
Biztositások elfogadtatnak […] a’ biztositási hivatalban felduna-soron, Bajzáth-házban, végre minden, az egész országban felállitott ügynökségeknél
(1844 Pesti Hírlap)
Magyar Általános Biztosítási Társulat
(1862 Soproni Szemle)
a Gloriánál erősebb alapokon álló biztositási intézmény nem létezik
(1885 Tolnai Lajos)
biztosítási ügynököt
(1942 u. Illyés Gyula)
biztosítási bróker
(1991 Tények könyve)
biztosítási óriáscég
(1995 Magyar Hírlap)
1d. (tulajdonnév részeként is)
biztosításról (mint jogviszonyról) tájékoztató, azzal kapcsolatban tanácsot adó 〈szakember, ill. szaklap, szakkönyv〉
Masius biztositási szemléje. 9-dik évi folyam, marcziusi füzet
(1860 Vasárnapi Újság)
Biztositási Közlöny
(1864 Magyar Sajtó)
biztosítási szakiró
(1890 Akadémiai Értesítő)
[Az 1860-as években] van erdészeti, borászati, vadászati, zenei stb.s a többi közlönyünk, de biztosítási szaklapunk nincs. Az új üzletág iránt általában nehéz felébreszteni a bizalmat
(1969 Zsoldos Jenő)
Biztosítási miniszótár
(1991 Tények könyve)
A MolMagyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság először 1992-ben mérette fel két biztosítási tanácsadó céggel működésének kockázatait
(1997 Figyelő)
2.
vminek, vki(k)nek a biztonságát (meg)óvó v. vminek a biztonságos működését biztosító 〈dolog, tevékenység stb.〉, ill. a biztonsággal kapcs., azzal összefüggő
Tekintsünk kissé rendőrségünkre: biztositási intézetünk 12 éji lámpából ’s őrmesterünk ügyelete alatti 17 felvigyázó (néha szunnyadozó) pandurból ’s helyenkint ötével tapogó patrol nevű legénységből áll
(1841 Pesti Hírlap)
az e völgyben előfordult csuszamlások következtében szükségessé vált biztositási munkálatok
(1889 Orbán Balázs)
[Bölcs Leó szerint] a frankok (németek, olaszok, franciák) „egyáltalában nem alkalmaznak előörsöket, vagy más biztosítási intézkedéseket”
(1928 A magyar nemzet hadtörténelme)
a falak kihajoltak, a boltozatok egy része pedig beomlott. A legszükségesebb biztosítási munkák 1947-ben 90 000 Ftforint kiadást jelentettek
(1960 Boronkai Pál)
A peremvonal előtt 6-7 kmkilométer mély biztosítási övet hoztak létre [1942-ben el-Alameinnél]
(1999 Horváth Csaba)
3. (rég, Jog)
adós által a követelés elismeréseként v. fedezetéül a hitelezőnek nyújtott 〈zálog, biztosíték, óvadék〉, ill. erre vonatk. 〈behajtás, végzés〉
biztosítási zálog
(1838 Figyelmező)
A’ biztosítási végrehajtás váltókereseti ügyekben mind azok ellen, kik ingatlan vagyonnal nem bírnak, tüstint elrendelendő
(1846 Pajor István)
A biztositási viszkeresetnek czélja tehát, biztositékot szerezni a váltóösszeg és járulékainak a lejáratkor hiánytalanul teljesitendő kifizetésre nézve
(1875 Apáthy István)
Biztosítási keresetnek helye van, ha 1. az elfogadó csőd alá jutott, 2. ha az elfogadó ellen a váltó elfogadása, illetőleg kiállítása után valamely pénzbeli tartozás miatt a végrehajtás sikertelenül megkisértetett
(1925 RévaiNagyLex.)
3a. (rég, ritk)
olyan 〈irat, nyilatkozat〉, amelyben vki (felelősségteljes) ígéretet tesz, garanciát vállal vmire
a’ magyar nyelv iránti törvényjavaslatba a’ főrendek által kivánt biztositási záradék a’ horvátokra nézve betétessék
(1843 Pesti Hírlap)
ki lehett azon „Imreh ur,” kinek javára e biztosítási oklevél szól?
(1880 Bunyitay Vince)
Vö. CzF.

Beállítások