börtön- (előtagként)

1. ’börtönhöz tartozó, a börtön épületében v. akörül, amellett található 〈helyiség, egység, terület, ill. szerkezet v. nyílás〉’ ❖ börtönablak fn 3A2 | [magas ablak] vas rostéllyal, mint börtönablakok szoktak lenni (1839 Nagy Ignác ford.–Hugo C5743, 37) | [a kisgyerekeket] kieresztették játszani a „gyermekek udvarába”, a hová épen Athanáz börtönablaka nyilt (1882 Jókai Mór C2297, 19) | Téged nem gátol rácsos börtönablak, lakatos ajtó, őrség, fegyverek (1944 Kerényi Grácia 9324025, 39)  börtöncella fn 6A | Fráter György a jubileum éjszakáját ott tölté önkényt a föld alatti börtöncellában (1892 Jókai Mór CD18) | megnyílt a közös börtöncella ajtaja (1978 Fehérváry István 1047002, 171) | [a sorozatgyilkost] börtöncellájában vasárnap délben felakasztva lelték meg (1995 Magyar Hírlap CD09)  börtönfal fn 2A | reám mi vár? […] Börtönfalak, ’s halálveszély! (1840 Remény C3610, 193) | Öt év magában nem nagy idő – a börtönfalak között ötvennek számított (1944 Németh Andor 9480003, 80) | képzeletünk szárnyalásának nem szabhatnak határt a szűk börtönfalak (1975 Kertész Imre² 1078002, 176)  börtönrács fn 3A | a merev ág-bog elmozdithatatlan volt, mint egy […] börtönrács (1886 Lidérc naptár C0262, 69) | rabnők börtönrácsok mögött (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | függetlenül attól, hogy a börtönrács melyik oldalán áll az ember, őrző és őrzött egyként a pokolban érezheti magát (1996 Új Könyvek CD29)  börtönudvar fn 4A | Szomorú látvány volt szemlélni naponként ezen asszonyt a’ börtön-udvarban (1842 Athenaeum C0025, 510) | [a gonosztevőket] épen akkor bocsájtották ki a börtönudvarba egy kis esti levegőre (1870 Tóth Kálmán C4635, 62) | a törvényszék börtönudvarát sárga fal veszi körül, a tetején szögesdrót magasítás (1970 Mészöly Miklós 9439002, 733).

2. ’börtönben alkalmazott, ottani feladatokat ellátó 〈személy〉’ ❖ börtönfelügyelő fn 1C | börtönfelügyelőnek kineveztem Heinrich Györgyöt (1881 Boross Mihály C1152, 197) | Antoszievic Gyula és Piaszkovszki József a mult éjszakát a főkapitányságon töltötték. Nagyon szótlan volt mind a kettő és a börtönfelügyelőnek is csak alig hogy feleltek (1908 Budapesti Hírlap okt. 31. C4696, 9) | magas, csontos arcú börtönőr. Börtönfelügyelő (1976 Dobos László 1034001, 86)  börtönigazgató fn 1A | A börtönigazgató tette meg az előterjesztést, hogy a társasélet kegyelmét adják meg Luccheninek (1900 Budapesti Hírlap jan. 9. C0055, 8) | [A rab] elrejtőzött a folyosón, egy óvatlan pillanatban az udvarra szökött, beült a börtönigazgató üresen álló gépkocsijába és kihajtott a kapun (1959 Esti Hírlap márc. 15. C4748, 7)  börtönlelkész fn 4B | a’ hivatalbeli rendes börtönlelkészek csak kevés időt fordíthatnak egyes rabok oktatására (1843 Pesti Hírlap CD61) | Most [ti. 1990-ben Magyarországon] már vannak kórházi lelkészek, börtönlelkészek, sőt tábori lelkészek is (1990 Országgyűlési Napló CD62)  börtönorvos fn 4A | A börtönorvos azt rendelte, hogy […] kórházba szállitsanak (1881 Boross Mihály C1152, 291) | [Dajka] lóhalálában hajtat a fogház épületig, kettesével veszi a lépcsőket fölfelé, s magával sodorja a börtönorvost az irodájába (1988 Lengyel Péter 9397009, 475)  börtönparancsnok fn 3A8 | A’ börtönparancsnok a’ holtnak hitt ájultnak [fejét levágatja] (1842 Bajza József C0024, 831) | Záhárov, börtönparancsnok, szadista disznó (1967 Gábor Áron 9813002, 177) | A politikai tisztek a börtönparancsnokokkal jóformán egyenrangú vezetői voltak a börtönöknek (1978 Fehérváry István 1047001, 133).

börtön- (előtagként)
1.
börtönhöz tartozó, a börtön épületében v. akörül, amellett található 〈helyiség, egység, terület, ill. szerkezet v. nyílás〉
börtönablak főnév 3A2
[magas ablak] vas rostéllyal, mint börtönablakok szoktak lenni
(1839 Nagy Ignác ford.Hugo)
[a kisgyerekeket] kieresztették játszani a „gyermekek udvarába”, a hová épen Athanáz börtönablaka nyilt
(1882 Jókai Mór)
Téged nem gátol rácsos börtönablak, lakatos ajtó, őrség, fegyverek
(1944 Kerényi Grácia)
börtöncella főnév 6A
Fráter György a jubileum éjszakáját ott tölté önkényt a föld alatti börtöncellában
(1892 Jókai Mór)
megnyílt a közös börtöncella ajtaja
(1978 Fehérváry István)
[a sorozatgyilkost] börtöncellájában vasárnap délben felakasztva lelték meg
(1995 Magyar Hírlap)
börtönfal főnév 2A
reám mi vár? […] Börtönfalak, ’s halálveszély!
(1840 Remény)
Öt év magában nem nagy idő – a börtönfalak között ötvennek számított
(1944 Németh Andor)
képzeletünk szárnyalásának nem szabhatnak határt a szűk börtönfalak
(1975 Kertész Imre²)
börtönrács főnév 3A
a merev ág-bog elmozdithatatlan volt, mint egy […] börtönrács
(1886 Lidérc naptár)
rabnők börtönrácsok mögött
(1921 Kosztolányi Dezső)
függetlenül attól, hogy a börtönrács melyik oldalán áll az ember, őrző és őrzött egyként a pokolban érezheti magát
(1996 Új Könyvek)
börtönudvar főnév 4A
Szomorú látvány volt szemlélni naponként ezen asszonyt a’ börtön-udvarban
(1842 Athenaeum)
[a gonosztevőket] épen akkor bocsájtották ki a börtönudvarba egy kis esti levegőre
(1870 Tóth Kálmán)
a törvényszék börtönudvarát sárga fal veszi körül, a tetején szögesdrót magasítás
(1970 Mészöly Miklós)
2.
börtönben alkalmazott, ottani feladatokat ellátó 〈személy〉
börtönfelügyelő főnév 1C
börtönfelügyelőnek kineveztem Heinrich Györgyöt
(1881 Boross Mihály)
Antoszievic Gyula és Piaszkovszki József a mult éjszakát a főkapitányságon töltötték. Nagyon szótlan volt mind a kettő és a börtönfelügyelőnek is csak alig hogy feleltek
(1908 Budapesti Hírlap okt. 31.)
magas, csontos arcú börtönőr. Börtönfelügyelő
(1976 Dobos László)
börtönigazgató főnév 1A
A börtönigazgató tette meg az előterjesztést, hogy a társasélet kegyelmét adják meg Luccheninek
(1900 Budapesti Hírlap jan. 9.)
[A rab] elrejtőzött a folyosón, egy óvatlan pillanatban az udvarra szökött, beült a börtönigazgató üresen álló gépkocsijába és kihajtott a kapun
(1959 Esti Hírlap márc. 15.)
börtönlelkész főnév 4B
a’ hivatalbeli rendes börtönlelkészek csak kevés időt fordíthatnak egyes rabok oktatására
(1843 Pesti Hírlap)
Most [ti. 1990-ben Magyarországon] már vannak kórházi lelkészek, börtönlelkészek, sőt tábori lelkészek is
(1990 Országgyűlési Napló)
börtönorvos főnév 4A
A börtönorvos azt rendelte, hogy […] kórházba szállitsanak
(1881 Boross Mihály)
[Dajka] lóhalálában hajtat a fogház épületig, kettesével veszi a lépcsőket fölfelé, s magával sodorja a börtönorvost az irodájába
(1988 Lengyel Péter)
börtönparancsnok főnév 3A8
A’ börtönparancsnok a’ holtnak hitt ájultnak [fejét levágatja]
(1842 Bajza József)
Záhárov, börtönparancsnok, szadista disznó
(1967 Gábor Áron)
A politikai tisztek a börtönparancsnokokkal jóformán egyenrangú vezetői voltak a börtönöknek
(1978 Fehérváry István)

Beállítások