bőves mn 15B4 (rég)

1. ’jelentős v. átlagon felüli mennyiségű’ ❖ Az szi gabonának aratása bves vala (1782 Magyar Hírmondó C0270, 574) | Bves nedv […] szrdik-alá a’ törpe hegyeknek oldaliról (1788 Döme Károly C2521, 40).

1a. bőves vmivel ’bővelkedik, gazdag vmiben’ ❖ Béves légy éles, helyes gondolatokkal (1776 Molnár János C3199, 261) | forrással bvös vlgy (1790 Pálóczi Horváth Ádám C1506, 200) | Kár, hogy a [mű] Magyar és Deák Része a nyomtatásbéli Hibákkal olly igen bves (1801 Sándor István C1532, 46) | Másnap időnk jobb lett ’s útunk roszszabb Bariig, melly Hallal igen bővös (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1547, 47).

2. (ritk) ’bőkezűen adakozó 〈személy〉’ ❖ Isten bizonnyal ura lesz szavának s bőves a jutalmazásban (1864 Nogáll János ford.–Kempis C3336, 65).

3. (ritk) ’nagy terjedelmű, részletes 〈írás〉’ ❖ Hosszas bőves előszava mellett is kevés valódi tudomány van benne (1837 Figyelmező C6730, 33).

Sz: bővesít.

Vö. CzF.; TESz. ; SzT.; ÚMTsz.

bőves melléknév 15B4 (rég)
1.
jelentős v. átlagon felüli mennyiségű
Az szi gabonának aratása bves vala
(1782 Magyar Hírmondó)
Bves nedv […] szrdik-alá a’ törpe hegyeknek oldaliról
(1788 Döme Károly)
1a. bőves vmivel
bővelkedik, gazdag vmiben
Béves légy éles, helyes gondolatokkal
(1776 Molnár János)
forrással bvös vlgy
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
Kár, hogy a [mű] Magyar és Deák Része a nyomtatásbéli Hibákkal olly igen bves
(1801 Sándor István)
Másnap időnk jobb lett ’s útunk roszszabb Bariig, melly Hallal igen bővös
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
2. (ritk)
bőkezűen adakozó 〈személy〉
Isten bizonnyal ura lesz szavának s bőves a jutalmazásban
(1864 Nogáll János ford.Kempis)
3. (ritk)
nagy terjedelmű, részletes 〈írás〉
Hosszas bőves előszava mellett is kevés valódi tudomány van benne
(1837 Figyelmező)
Sz: bővesít
Vö. CzF.; TESz. ; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások