burkolás fn 4A

1. ’a burkol igével kifejezett cselekvés, tevékenység’ ❖ rabjainknak egy fölfogadott mesterember vezérlete alatt a’ megyeház udvarának és utczának burkolására, ugy szinte a’ megyeház udvarábani kőtörésre leendő fordittatása […] érdemel főleg emlitést (1842 Pesti Hírlap CD61).

2. (Ép is) ’azon eljárás (alkalmazása), amelynek során út v. épület (vmely) felületét tartóssá tétel (és díszítés) céljából kemény anyaggal borítják, fedik’ ❖ ez idén a főutczánk kikavicsoltatott, s egyik oldalán járdával elláttatott; […] azt mondta egykor egyik városi gyülekezeti tag, hogy minek való a burkolás, apáink is jártak azon s nem törték ki lábukat (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [a trachit nevű kőzetet] Visegrád és Bogdány környékén fejtik, és burkolásra koczkákat meg lapokat készítenek belőle (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Burkolás, az építészetben a kevésbbé jó építészeti anyagnak jobbal való elfödése, részint használhatóság, részint díszítés céljából (1893 PallasLex. CD02) | szögletes burkolás helyett az annál romantikusabb, íveset alkalmazzunk (1999 Lakáskultúra CD39).

3. (Ép is) ’vminek, kül. épületnek vmely felületét tartóssá tétel (és díszítés) céljából borító, fedő réteg, ill. ennek anyaga’ ❖ Már most mit kell gondolni? Talán a burkolást felszedni, s újra fedetlen csatornákat nyitni az egészségtelen folyadékok leszivárogtatására? (1864 Erdélyi János² 8131103, 129) | néhány utcán majdnem állandó 40 45 fokos melegben érezzük, mintha megolvadna lábunk alatt a burkolás (1916 Budapesti Hírlap júl. 19. C4704, 8) | Az idei pénzből megújítják a tűzvédelmi berendezést, a színpad padlózatát, a nézőtér kárpitozását, burkolását, a büfét (1997 Magyar Hírlap CD09) | a gerinc és a könyv sarkainak burkolása elütő volt a kötéstábla többi részétől (1999 Kőszegfalvi Ferenc CD40).

ÖU: aszfalt~, fa~, járda~, szalma~, út~.

Sz: burkolási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

burkolás főnév 4A
1.
a burkol igével kifejezett cselekvés, tevékenység
rabjainknak egy fölfogadott mesterember vezérlete alatt a’ megyeház udvarának és utczának burkolására, ugy szinte a’ megyeház udvarábani kőtörésre leendő fordittatása […] érdemel főleg emlitést
(1842 Pesti Hírlap)
2. (Ép is)
azon eljárás (alkalmazása), amelynek során út v. épület (vmely) felületét tartóssá tétel (és díszítés) céljából kemény anyaggal borítják, fedik
ez idén a főutczánk kikavicsoltatott, s egyik oldalán járdával elláttatott; […] azt mondta egykor egyik városi gyülekezeti tag, hogy minek való a burkolás, apáink is jártak azon s nem törték ki lábukat
(1859 Vasárnapi Újság)
[a trachit nevű kőzetet] Visegrád és Bogdány környékén fejtik, és burkolásra koczkákat meg lapokat készítenek belőle
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Burkolás, az építészetben a kevésbbé jó építészeti anyagnak jobbal való elfödése, részint használhatóság, részint díszítés céljából
(1893 PallasLex.)
szögletes burkolás helyett az annál romantikusabb, íveset alkalmazzunk
(1999 Lakáskultúra)
3. (Ép is)
vminek, kül. épületnek vmely felületét tartóssá tétel (és díszítés) céljából borító, fedő réteg, ill. ennek anyaga
Már most mit kell gondolni? Talán a burkolást felszedni, s újra fedetlen csatornákat nyitni az egészségtelen folyadékok leszivárogtatására?
(1864 Erdélyi János²)
néhány utcán majdnem állandó 40 45 fokos melegben érezzük, mintha megolvadna lábunk alatt a burkolás
(1916 Budapesti Hírlap júl. 19.)
Az idei pénzből megújítják a tűzvédelmi berendezést, a színpad padlózatát, a nézőtér kárpitozását, burkolását, a büfét
(1997 Magyar Hírlap)
a gerinc és a könyv sarkainak burkolása elütő volt a kötéstábla többi részétől
(1999 Kőszegfalvi Ferenc)
ÖU: aszfaltburkolás, faburkolás, járdaburkolás, szalmaburkolás, útburkolás
Sz: burkolási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások