búskomoly mn 12A (rég)

’lehangolt, szomorú, bánatos v. mélyen elgondolkodó, töprengő állapotú, ill. ilyen természetű 〈személy〉’ ❖ Buskomoly: melancholicus (1834 Szófüzér C2854, 10) | A szép délceg ifjú deli virágkorában hervadásnak indult, arcán az alattomos halál tűzrózsái égtek; szótlan volt, búskomoly és méla (1877 Jókai Mór CD18) | Ignác búskomolyan lógatta a fejét, kijelentette, hogy itt van a tél (1919 Krúdy Gyula CD54).

a. ’lehangoltság, mély szomorúság, bánat érzését v. töprengést, súlyos gondolatokat tükröző 〈arc, tekintet stb.〉, ill. ezt kifejező 〈megnyilvánulás, mű stb.〉’ ❖ Mily kimondhatlanul jól állt magas karcsú termetéhez az inkább hosszudad mint gömbölyded és sokat jelentő most meg bús komoly arcz (1836 Táncsics Mihály 8463007, 5) | a kesergő magyar dal’ búskomoly melódiái megzendülnek (1848 Vasvári Pál 8515001, 14) | e kopott lapon olvasható valami búskomoly versezet (1858 Vasárnapi Újság CD56) | tekintetök buskomoly; anekdotizálni, elménczkedni őket soha sem hallani (1859 Vasárnapi Újság CD56) | búskomoly mosolyú ajkak (1912 Krúdy Gyula CD54).

b. ’lehangolt, mélyen szomorú, bánatos v. elgondolkodó, töprengő 〈hangulat, tevékenység stb.〉’ ❖ buskomoly kedélylyel fog megállapodni a’ történet-buvár korunk emlékének romjain (1843 Pesti Hírlap CD61) | csöndes habokon távoli mély harangszó mellett buskomoly merengés közben evezünk a budai partra (1855–1856 Vajda János 8503088, 97) | Horváth kisasszony búskomoly bizalommal nézett szeretője arcába (1913 Krúdy Gyula CD54) | hangulata némi búskomoly humorba olvadt (1935 Papp Ferenc¹ C3426, 535).

c. ’lehangoló, elszomorító, súlyos gondolatokat ébresztő’ ❖ [a sugarak] az egész tájnak búskomoly szinezetet adtak (1837 Jósika Miklós C2398, 202) | [a leégett város szomorú képét] még buskomolyabbá teszi az elparlagolt mező, melly a várost körülfogja (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a harang] búskomoly hangja [jelt adott] (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Jer, bús-komoly ősz, te! jer sárga level! (1892 Lévay József ford.–Burns C2914, 422) | Ó, ti hamvazószerda hangulatú, nagypéntekesen búskomoly utcácskák a Tabánban, ti voltaképpen a szemérmesen surranó szegénység utcái vagytok (1923 Krúdy Gyula CD54).

J: búskomor.

Sz: búskomolyság.

búskomoly melléknév 12A (rég)
lehangolt, szomorú, bánatos v. mélyen elgondolkodó, töprengő állapotú, ill. ilyen természetű 〈személy〉
Buskomoly: melancholicus
(1834 Szófüzér)
A szép délceg ifjú deli virágkorában hervadásnak indult, arcán az alattomos halál tűzrózsái égtek; szótlan volt, búskomoly és méla
(1877 Jókai Mór)
Ignác búskomolyan lógatta a fejét, kijelentette, hogy itt van a tél
(1919 Krúdy Gyula)
a.
lehangoltság, mély szomorúság, bánat érzését v. töprengést, súlyos gondolatokat tükröző 〈arc, tekintet stb.〉, ill. ezt kifejező 〈megnyilvánulás, mű stb.〉
Mily kimondhatlanul jól állt magas karcsú termetéhez az inkább hosszudad mint gömbölyded és sokat jelentő most meg bús komoly arcz
(1836 Táncsics Mihály)
a kesergő magyar dal’ búskomoly melódiái megzendülnek
(1848 Vasvári Pál)
e kopott lapon olvasható valami búskomoly versezet
(1858 Vasárnapi Újság)
tekintetök buskomoly; anekdotizálni, elménczkedni őket soha sem hallani
(1859 Vasárnapi Újság)
búskomoly mosolyú ajkak
(1912 Krúdy Gyula)
b.
lehangolt, mélyen szomorú, bánatos v. elgondolkodó, töprengő 〈hangulat, tevékenység stb.〉
buskomoly kedélylyel fog megállapodni a’ történet-buvár korunk emlékének romjain
(1843 Pesti Hírlap)
csöndes habokon távoli mély harangszó mellett buskomoly merengés közben evezünk a budai partra
(1855–1856 Vajda János)
Horváth kisasszony búskomoly bizalommal nézett szeretője arcába
(1913 Krúdy Gyula)
hangulata némi búskomoly humorba olvadt
(1935 Papp Ferenc¹)
c.
lehangoló, elszomorító, súlyos gondolatokat ébresztő
[a sugarak] az egész tájnak búskomoly szinezetet adtak
(1837 Jósika Miklós)
[a leégett város szomorú képét] még buskomolyabbá teszi az elparlagolt mező, melly a várost körülfogja
(1858 Vasárnapi Újság)
[a harang] búskomoly hangja [jelt adott]
(1860 Vasárnapi Újság)
Jer, bús-komoly ősz, te! jer sárga level!
(1892 Lévay József ford.Burns)
Ó, ti hamvazószerda hangulatú, nagypéntekesen búskomoly utcácskák a Tabánban, ti voltaképpen a szemérmesen surranó szegénység utcái vagytok
(1923 Krúdy Gyula)
Sz: búskomolyság

Beállítások