elővásárlási mn 1A1 (Jog)

1. ’olyan 〈jog〉, amely vmely természetes v. jogi személyt feljogosít arra, hogy vmely ingatlant v. ingóságot az ilyen joggal nem rendelkezőket megelőzve megvásárolhasson’ ❖ [a kincstárnak] háború rendkivüli esetén pedig a’ réz-, ólom- ’s kénre nézve is elővásárlási joga állapittatik meg (1844 Pesti Hírlap CD61) | Ha pedig ő [ti. Berzeviczy Márton] vagy utódai jószágukat el akarnák adni, az őrgrófot és házát elővásárlási jog illeti (1911 Veress Endre CD55) | [a régi tulajdonosok] szerint ajándékozási szerződéssel kijátszották őket elővásárlási jogukból (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen joggal, ill. ilyen jogon alapuló ügylettel kapcs. 〈lehetőség, igény, szerződés stb.〉’ ❖ a Suess-féle birtok elővásárlási ügye (1923 Soproni Szemle CD52) | amenynyiben valaki el akarja adni az üzletrészét, akkor arra vonatkozóan a szövetkezetnek és tagjainak elővásárlási lehetőségei vannak (1994 Országgyűlési Napló CD62) | Március elején a Fázis opciós elővásárlási szerződést kötött a Bankár Holding Rt.-vel [...] két cég megvásárlására (1998 Magyar Hírlap CD09) | mivel az ÁPV Rt. a privatizáció során nem egyes vagyonelemeket, hanem részvényeket bocsátott áruba, a lakók elővásárlási igénye nem merülhetett fel (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmely terméknek a nyilvános árusítás előtt(, spekulatív céllal) történő megvásárlására vonatk. 〈szabályozás, lehetőség stb.〉’ ❖ Elővásárlási tilalom. Az élelmi szereknek mindennemü elővásárlása szigoruan eltiltatván (1846 Hetilap CD61) | az idők folyamán mind általánosabbá lesz a hajózásnak mindennemü szolgáltatással, vámokkal és tizedekkel, árúdézsmával, elővásárlási és árúmegállítási kényszerrel való terhelése (1911 RévaiNagyLex. C5699, 79) | Az Adobe elővásárlási akciót hirdetett [rajzolóprogramjának új verziójára] (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elővásárlási melléknév 1A1 (Jog)
1.
olyan 〈jog〉, amely vmely természetes v. jogi személyt feljogosít arra, hogy vmely ingatlant v. ingóságot az ilyen joggal nem rendelkezőket megelőzve megvásárolhasson
[a kincstárnak] háború rendkivüli esetén pedig a’ réz-, ólom- ’s kénre nézve is elővásárlási joga állapittatik meg
(1844 Pesti Hírlap)
Ha pedig ő [ti. Berzeviczy Márton] vagy utódai jószágukat el akarnák adni, az őrgrófot és házát elővásárlási jog illeti
(1911 Veress Endre)
[a régi tulajdonosok] szerint ajándékozási szerződéssel kijátszották őket elővásárlási jogukból
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen joggal, ill. ilyen jogon alapuló ügylettel kapcs. 〈lehetőség, igény, szerződés stb.〉
a Suess-féle birtok elővásárlási ügye
(1923 Soproni Szemle)
amenynyiben valaki el akarja adni az üzletrészét, akkor arra vonatkozóan a szövetkezetnek és tagjainak elővásárlási lehetőségei vannak
(1994 Országgyűlési Napló)
Március elején a Fázis opciós elővásárlási szerződést kötött a Bankár Holding Rt.részvénytársaság-vel [...] két cég megvásárlására
(1998 Magyar Hírlap)
mivel az ÁPV Rt.Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság a privatizáció során nem egyes vagyonelemeket, hanem részvényeket bocsátott áruba, a lakók elővásárlási igénye nem merülhetett fel
(2000 Országgyűlési Napló)
2.
vmely terméknek a nyilvános árusítás előtt(, spekulatív céllal) történő megvásárlására vonatk. 〈szabályozás, lehetőség stb.〉
Elővásárlási tilalom. Az élelmi szereknek mindennemü elővásárlása szigoruan eltiltatván
(1846 Hetilap)
az idők folyamán mind általánosabbá lesz a hajózásnak mindennemü szolgáltatással, vámokkal és tizedekkel, árúdézsmával, elővásárlási és árúmegállítási kényszerrel való terhelése
(1911 RévaiNagyLex.)
Az Adobe elővásárlási akciót hirdetett [rajzolóprogramjának új verziójára]
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások