engedelmeskedik tn ige 12b

1. engedelmeskedik vkinek, vminek ’〈annak kif-ére, hogy ember(ek), állat(ok csoportja) kérést, parancsot, utasítást stb. végrehajt, ill. vmely (belső) vágynak, szándéknak, akaratnak, elvárásnak engedve cselekszik〉’ ❖ [Gyulai] csüggött a szeszélyes lyány minden pillantásán, szolgailag engedelmeskedett változó ötleteinek (1858 Kemény Zsigmond 8235016, 146) | a köntös nem valami különös isten csodája; az az egész, hogy a szultán póklábas aláírásával bele van szőve: „Engedelmeskedjetek e kaftány viselőjének.” (1889 Mikszáth Kálmán 8312005, 229) | a fegyverszüneti megállapodásnak nem engedelmeskedő fegyveres csoportok (1996 Magyar Hírlap CD09) | a pulik – amellett, hogy feltétlenül engedelmeskedtek a gazdájuknak – önálló életet éltek (2005 Kovács Zsolt 3329004, 508).

1a. (jellemzően) engedelmesen viselkedik, engedelmességet tanúsít’ ❖ [Bojárdó] rab vala, és olly hatalom alatt, mellynek ellent nem mondhatot, kéntelenitetett engedelmeskedni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 231) | jaj a nemzetnek, mely írott parancsokat némán olvas, s vakon engedelmeskedik! (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1112) | a kormánybiztost [...] mindenkép segíteni s rendeletei iránt engedelmeskedni (1848 Kossuth Lajos CD32) | [a fejedelmeknek] kormányzása iránt, ameddig lehet, engedelmeskedni tartozunk (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | [tisztviselők] „kurátorkodnak” az intézeti vezetőkön, akiket viszont tudósközösségek választottak meg. És úgy illik, hogy a párttagok, igazgatók, a választott pártbizottságok engedelmeskedjenek (1991 Bartha Antal ford.–Susarin 2037012, 1493).

2. engedelmeskedik vkinek, vminek (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy anyag, ill. tárgy (vmely mértékben, módon v. vki által) alakítható, megmunkálható, használható〉’ ❖ a rejtett rugók mily nehezen engedelmeskedtek az ő reszkető kezének! (1859 Kemény Zsigmond 8235018, 131) | haragudtam igen is hosszú és tömött hajamra, hogy miért nem engedelmeskedik a fésűnek? (1887 Gyarmathy Zsigáné C1954, 20) | Láttam, hogy az a kis paraszt kölyök, aki az inasom volt, sokkal ügyesebben nyúl a dolgokhoz, mint én, sokkal jobban engedelmeskednek neki a szerszámok, mint nekem (1926 Kassák Lajos CD10) | [nem Petrovics Emil] tesz engedményeket az anyagnak, hanem az anyag engedelmeskedik, formálódik erős, de sohasem erőszakos akarata szerint (1968 Magyar Nemzet okt. 19. C4805, 4) | Szigeti Máriát a csuhé ejtette bűvöletbe. A nem is olyan könnyen engedelmeskedő anyagból figurákat, állatokat, tárgyakat formál (2003 Ács Anna CD36).

3. engedelmeskedik vkinek, vminek (rendsz. birtokszói alannyal, gyakr. tagadó szerkezetben, vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy testrész, szerv a birtokosa akaratának, szándékának (vmely mértékben v. módon) eleget tesz v. képes eleget tenni〉’ ❖ azon állapot, mellyben az opium már nem nyujt élvezetet, az egész rendszer felbomlik, a test részei már nem engedelmeskednek (1847 Hetilap CD61) | [Grigorij] föl akar ugrani, hogy leszálljon az ágyról és letérdeljen Ivanics Pável előtt, de a kezei és lábai nem engedelmeskednek neki (1898 Budapesti Napló júl. 22. C4881, 3) | [A herceg] idegzete nem engedelmeskedett többé akaratának (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 98) | nem mertem megkockáztatni, hogy ugorjak: reszkető, összegémberedett tagjaim úgyse engedelmeskedtek volna (1955 Sarkadi Imre C4486, 463) | Még visz a lábam, még engedelmeskedik a kezem, még jól esik az étel (2002 Oravecz Imre 3252061, 200).

4. engedelmeskedik vminek ’〈vmely természeti törvénynek, erőnek v. késztetésnek〉 nem áll ellen, ill. ellenállás nélkül eleget tesz vmi’ ❖ az állat oktalanul csupán érzéki ösztönének engedelmeskedik (1870 Mikszáth Kálmán 8312042, 22) | [a szobor] ellentállás nélkül engedelmeskedik a föld vonzóerejének (1933 Kárpáti Aurél CD10) | A nehézkedési erőnek engedelmeskedett a testem, a gravitációnak (1988 Földényi F. László 1053005, 270) | a szabadon, lefelé eső tárgyak és a fent járó égitestek azonos törvénynek engedelmeskednek (2002 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedelmeskedő

engedelmeskedik tárgyatlan ige 12b
1. engedelmeskedik vkinek, vminek
〈annak kif-ére, hogy ember(ek), állat(ok csoportja) kérést, parancsot, utasítást stb. végrehajt, ill. vmely (belső) vágynak, szándéknak, akaratnak, elvárásnak engedve cselekszik〉
[Gyulai] csüggött a szeszélyes lyány minden pillantásán, szolgailag engedelmeskedett változó ötleteinek
(1858 Kemény Zsigmond)
a köntös nem valami különös isten csodája; az az egész, hogy a szultán póklábas aláírásával bele van szőve: „Engedelmeskedjetek e kaftány viselőjének.”
(1889 Mikszáth Kálmán)
a fegyverszüneti megállapodásnak nem engedelmeskedő fegyveres csoportok
(1996 Magyar Hírlap)
a pulik – amellett, hogy feltétlenül engedelmeskedtek a gazdájuknak – önálló életet éltek
(2005 Kovács Zsolt)
1a.
(jellemzően) engedelmesen viselkedik, engedelmességet tanúsít
[Bojárdó] rab vala, és olly hatalom alatt, mellynek ellent nem mondhatot, kéntelenitetett engedelmeskedni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
jaj a nemzetnek, mely írott parancsokat némán olvas, s vakon engedelmeskedik!
(1837 Kölcsey Ferenc)
a kormánybiztost [...] mindenkép segíteni s rendeletei iránt engedelmeskedni
(1848 Kossuth Lajos)
[a fejedelmeknek] kormányzása iránt, ameddig lehet, engedelmeskedni tartozunk
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
[tisztviselők] „kurátorkodnak” az intézeti vezetőkön, akiket viszont tudósközösségek választottak meg. És úgy illik, hogy a párttagok, igazgatók, a választott pártbizottságok engedelmeskedjenek
(1991 Bartha Antal ford.Susarin)
2. engedelmeskedik vkinek, vminek (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy anyag, ill. tárgy (vmely mértékben, módon v. vki által) alakítható, megmunkálható, használható〉
a rejtett rugók mily nehezen engedelmeskedtek az ő reszkető kezének!
(1859 Kemény Zsigmond)
haragudtam igen is hosszú és tömött hajamra, hogy miért nem engedelmeskedik a fésűnek?
(1887 Gyarmathy Zsigáné)
Láttam, hogy az a kis paraszt kölyök, aki az inasom volt, sokkal ügyesebben nyúl a dolgokhoz, mint én, sokkal jobban engedelmeskednek neki a szerszámok, mint nekem
(1926 Kassák Lajos)
[nem Petrovics Emil] tesz engedményeket az anyagnak, hanem az anyag engedelmeskedik, formálódik erős, de sohasem erőszakos akarata szerint
(1968 Magyar Nemzet okt. 19.)
Szigeti Máriát a csuhé ejtette bűvöletbe. A nem is olyan könnyen engedelmeskedő anyagból figurákat, állatokat, tárgyakat formál
(2003 Ács Anna)
3. engedelmeskedik vkinek, vminek (rendsz. birtokszói alannyal, gyakr. tagadó szerkezetben, vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy testrész, szerv a birtokosa akaratának, szándékának (vmely mértékben v. módon) eleget tesz v. képes eleget tenni〉
azon állapot, mellyben az opium már nem nyujt élvezetet, az egész rendszer felbomlik, a test részei már nem engedelmeskednek
(1847 Hetilap)
[Grigorij] föl akar ugrani, hogy leszálljon az ágyról és letérdeljen Ivanics Pável előtt, de a kezei és lábai nem engedelmeskednek neki
(1898 Budapesti Napló júl. 22.)
[A herceg] idegzete nem engedelmeskedett többé akaratának
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
nem mertem megkockáztatni, hogy ugorjak: reszkető, összegémberedett tagjaim úgyse engedelmeskedtek volna
(1955 Sarkadi Imre)
Még visz a lábam, még engedelmeskedik a kezem, még jól esik az étel
(2002 Oravecz Imre)
4. engedelmeskedik vminek
〈vmely természeti törvénynek, erőnek v. késztetésnek〉 nem áll ellen, ill. ellenállás nélkül eleget tesz vmi
az állat oktalanul csupán érzéki ösztönének engedelmeskedik
(1870 Mikszáth Kálmán)
[a szobor] ellentállás nélkül engedelmeskedik a föld vonzóerejének
(1933 Kárpáti Aurél)
A nehézkedési erőnek engedelmeskedett a testem, a gravitációnak
(1988 Földényi F. László)
a szabadon, lefelé eső tárgyak és a fent járó égitestek azonos törvénynek engedelmeskednek
(2002 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedelmeskedő

Beállítások