🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

fajvédő mn és fn 

I. mn

1. (Pol v. Tört) ’olyan 〈személy〉, aki vmely emberfajtát, nemzet(iség)et, vallási közösséget v. annak tagját más emberfajtával, nemzettel, nemzetiséggel, vallási közösséggel v. annak tagjával szemben (jogtalan) előnyben részesít(i), ill. ezek vonatkozásában a fajkeveredés megakadályozására törekszik’ ❖ Palágyi Menyhért nem volt fajvédő képviselő (1924 Juhász Gyula¹ 9284925, 119) | [Jack London] egyszerre kollektivista álmodozó és ugyanakkor Kipling brit imperializmusának fajvédő rajongója (1925 Harsányi Zsolt CD10) | hogyan lett a 20-as évek Horthyt fenntartás nélkül támogató, fajvédő politikusából [ti. Bajcsy-Zsilinszky Endréből] a 30-as évek polgári ellenzékének vezéralakja, sőt az 1944-es antifasiszta ellenállás egyik vezetője? (1972 Papp István CD52) | Azt, aki őt [ti. Szabó Dezsőt] megtámadta, néhány ügyes húzással besorolja a fajvédő hungaristák, a pángermán papagájok, a trianoni bánatot aprópénzre váltó lihegők és pántlikás nemzetárulók sorába (1983 Szalay Károly 1144013, 197) | A siker persze csak részleges volt, hiszen meghatározó fajvédő, szélsőjobb alakok maradtak helyükön, mint Ricsóy-Uhlyarik Béla (2000 Takács Tibor CD58) | a hírekben most szereplő fajvédő ügyvéd sem folytathatta volna ilyen hatékonyan közéleti ámokfutását az elmúlt években, ha az előző kormány nem nevezi ki őt a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjének (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (döntő jelleggel) ilyen személyekből álló 〈csoport, szervezet stb.〉’ ❖ A megkeresztelés – foglalja össze a fajvédő csoportok véleményét Méhely Lajos – nem változtat a lényegen: a keresztény vallású zsidó nem veszítheti el öröklődő fajiságát (1940 Pintér Jenő CD44) | A tartomány délkeleti határán beásták magukat a rodéziai fajvédő ültetvényes kormány csapatai (1960 Esti Hírlap júl. 26. C4749, 3) | [a Nemzeti Egység Párt] fajvédő, mert a magyar faj és a nemzet sajátos érdekeinek védelmére törekszik (1996 Balázs György CD58) | még a közelmúltban is az amerikai fehér fajvédő szervezettel, a Ku-Klux-Klannal riogatták olvasóikat a szenzációhajhász képes magazinok (1998 Új Könyvek CD29) | A szerző kiterjedt kutatásai a századfordulón Oroszországban működött szélsőséges, fajvédő, sokszor fizikai erőszakot is alkalmazó pártokra, félkatonai alakulatokra, mozgalmakra irányultak (2000 Új Könyvek CD29) | Toll Péter a nyilas Összetartás 1944. március 21-ei számában sietve leleplezte „a Kossuth név mögött saját céljait rejtegető zsidó baloldalt”, azt bizonygatva, hogy Kossuth a nacionalista-fajvédő közvélemény szellemi előde (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’ilyen személyre v. szervezetre jellemző 〈eszmeiség, ideológia, megnyilatkozás, tevékenység stb.〉’ ❖ A zsidóbarátság mellett a zsidóságtól való félelem és a fajvédő antiszemitizmus is korán jelentkezik (1933 Pintér Jenő CD44) | A politikai életben Istóczy Győző szervezte először a magyar fajvédő törekvéseket (1934 Pintér Jenő CD44) | Zavaros volt az ideológiájuk is [ti. az erdélyi falukutató-mozgalom tagjaié]: vallásos érzületből, nemzedéki öntudatból, a Szabó Dezső-féle fajvédő népiesség tanításaiból tevődött össze (1966 A magyar irodalom története CD53) | a fasiszta országokban […] kialakul egy hivatalos, konzervatív, nacionalista, hagyományőrző, illetőleg fajvédő háborúra uszító irodalom (1966 Szabolcsi Miklós CD53) | Gömbös betegségével egyidejűleg egyre lazább, egyre engedékenyebb lett eredeti fenyegető „fajvédő” magatartása (1968 Kodolányi János 9342010, 359) | [Octavian Goga] azoknak a platformjára helyezkedett, akik nacionalista konzervatív (illetve később fajvédő fasiszta) ideológiák alapján ítélték el a modern magyar művelődés vívmányait (1972 Pomogáts Béla 2021026, 944) | [Belgiumban] az 1991. nov.-ben tartott parlamenti választáson előretörtek a szélsőjobboldali, fajvédő jelszavakkal fellépő pártok, így a Flamand Blokk és a Nemzeti Front (1991 Tények könyve CD37) | Nemrég a litván parlament el nem évülőknek minősítette a fajvédő, antiszemita bűntetteket (1995 Magyar Hírlap CD09) | a fajvédő nézetektől sem mentes kiváló statisztikus [ti. Kovács Alajos] hangsúlyozottan a magyar származású, illetőleg a „nyelvileg és fajilag már teljesen elmagyarosodott” idegen származású személyek névmagyarosítását szorgalmazta (1997 Kozma István CD58) | [Bajcsy-Zsilinszky Endre] páratlanul hosszú utat tett meg, amíg az 1918–1919 utáni ellenforradalom fajvédő, kommunistaellenes felfogásától fokozatosan eljutott a tettekben is vállalt német- és náciellenességig (2002 Kókai Sándor et al. CD36).

1c. ’ilyen eszmeiséget, ideológiát terjesztő, népszerűsítő 〈kiadvány v. műalkotás〉’ ❖ Eckhardt elhatározta, hogy Tápén fajvédő újságot fognak alapítani (1924 Juhász Gyula¹ 9284944, 157) | Méhely Lajos fajvédő munkái A Célban jelentek meg, a nagyobb terjedelműek önálló kiadásban is napvilágot láttak (1940 Pintér Jenő CD44) | A Szalah Szabati sikerét azóta sem sikerült túlszárnyalni [Izraelben]. A kritika jórésze lázadozott a film ellen, fajvédőnek kiáltotta ki (1990 Szoboszlai Margit ford.–Friedman 2011009, 31).

2. (ritk) ’élőlények vmely veszélyeztetett, természetes faj(táj)ának megóvását, ill. öröklődő tulajdonságainak javítását célzó 〈szemlélet, ill. program〉’ ❖ A fajvédő szemléletmódú, illetve az ezen szélsőséghez közelebb álló gondolkodású természetvédők a ritka fajok védelmét részesítik előnyben, hiszen ezen fajok (lokális vagy globális) kihalása pótolhatatlan veszteségnek minősülne (2003 Természet Világa CD50).

II. fn (Pol v. Tört)

’olyan személy, aki vmely emberfajtát, nemzet(iség)et, vallási közösséget v. annak tagját más emberfajtával, nemzettel, nemzetiséggel, vallási közösséggel v. annak tagjával szemben (jogtalan) előnyben részesít(i), ill. ezek vonatkozásában a fajkeveredés megakadályozására törekszik’ ❖ Erdély fiatal fajvédői, akik Szabó Dezsőt tekintik mesterüknek, egy-két kivétellel csak elméletben hangoztatják a fajiságot (1924 Benedek Marcell 9042004, 81) | az állam nemzeti jellegét, a fajvédők álláspontja szerint, a nemzeti nyelv mellett a vezető faj szervezeti és szellemi karaktere határozza meg, azért ezt a karaktert fenntartani és védeni kell (1927 RévaiNagyLex. C5716, 216) | csak azt jelentem ki, hogy végképp elvegyem tőlem a fajvédők kedvét, hogy anyai nagyatyám Frankfurtból vándorolt be a magyar Alföldre s […] törve beszélte azt a nyelvet, melyen az unokája ír (1929 Kosztolányi Dezső C2751, 292) | valaki gonoszul megjegyezte, hogy három kivételével a folyóirat valamennyi munkatársa zsidó. Azt hiszem, a legádázabb fajvédőnek sincs oka ezen felháborodni (1937 Hevesi András 2045032, 39) | [1940 őszén] nagy ünnepi lakomát rendeztek a debreceni fajvédők Bartók tiszteletére […] anélkül, hogy erről Bartóknak sejtelme lett volna (1956 Irodalmi Újság márc. 24. C5231, 5) | A Littre Rock-i fajvédők újabb akciója a négerek elkülönítésére (1958 Magyar Nemzet aug. 28. C0354, 1) | Horthy Miklós alapvetően konzervatív ember volt, s nem szélsőséges. Azonban már hatalomra jutásában nagy szerepe volt a fajvédőknek és a különítményeseknek (2000 Magyar Hírlap CD09) | Gerhard Schröder szövetségi kancellár a ZDF televízióban kijelentette, hogy a fajvédők aktivizálódása az egész országnak árt (2000 Magyar Hírlap CD09) | [Az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as években] nem illett már nyíltan fajvédőként fellépni, az e szerepet eljátszó Wallace és társai riasztó hatást tettek a társadalom többségére (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
fajvédő melléknév és főnév
I. melléknév
1. (Pol v. Tört)
olyan 〈személy〉, aki vmely emberfajtát, nemzet(iség)et, vallási közösséget v. annak tagját más emberfajtával, nemzettel, nemzetiséggel, vallási közösséggel v. annak tagjával szemben (jogtalan) előnyben részesít(i), ill. ezek vonatkozásában a fajkeveredés megakadályozására törekszik
Palágyi Menyhért nem volt fajvédő képviselő
(1924 Juhász Gyula¹)
[Jack London] egyszerre kollektivista álmodozó és ugyanakkor Kipling brit imperializmusának fajvédő rajongója
(1925 Harsányi Zsolt)
hogyan lett a 20-as évek Horthyt fenntartás nélkül támogató, fajvédő politikusából [ti. Bajcsy-Zsilinszky Endréből] a 30-as évek polgári ellenzékének vezéralakja, sőt az 1944-es antifasiszta ellenállás egyik vezetője?
(1972 Papp István)
Azt, aki őt [ti. Szabó Dezsőt] megtámadta, néhány ügyes húzással besorolja a fajvédő hungaristák, a pángermán papagájok, a trianoni bánatot aprópénzre váltó lihegők és pántlikás nemzetárulók sorába
(1983 Szalay Károly)
A siker persze csak részleges volt, hiszen meghatározó fajvédő, szélsőjobb alakok maradtak helyükön, mint Ricsóy-Uhlyarik Béla
(2000 Takács Tibor)
a hírekben most szereplő fajvédő ügyvéd sem folytathatta volna ilyen hatékonyan közéleti ámokfutását az elmúlt években, ha az előző kormány nem nevezi ki őt a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjének
(2003 Országgyűlési Napló)
1a.
(döntő jelleggel) ilyen személyekből álló 〈csoport, szervezet stb.〉
A megkeresztelés – foglalja össze a fajvédő csoportok véleményét Méhely Lajos – nem változtat a lényegen: a keresztény vallású zsidó nem veszítheti el öröklődő fajiságát
(1940 Pintér Jenő)
A tartomány délkeleti határán beásták magukat a rodéziai fajvédő ültetvényes kormány csapatai
(1960 Esti Hírlap júl. 26.)
[a Nemzeti Egység Párt] fajvédő, mert a magyar faj és a nemzet sajátos érdekeinek védelmére törekszik
(1996 Balázs György)
még a közelmúltban is az amerikai fehér fajvédő szervezettel, a Ku-Klux-Klannal riogatták olvasóikat a szenzációhajhász képes magazinok
(1998 Új Könyvek)
A szerző kiterjedt kutatásai a századfordulón Oroszországban működött szélsőséges, fajvédő, sokszor fizikai erőszakot is alkalmazó pártokra, félkatonai alakulatokra, mozgalmakra irányultak
(2000 Új Könyvek)
Toll Péter a nyilas Összetartás 1944. március 21-ei számában sietve leleplezte „a Kossuth név mögött saját céljait rejtegető zsidó baloldalt”, azt bizonygatva, hogy Kossuth a nacionalista-fajvédő közvélemény szellemi előde
(2002 Magyar Hírlap)
1b.
ilyen személyre v. szervezetre jellemző 〈eszmeiség, ideológia, megnyilatkozás, tevékenység stb.〉
A zsidóbarátság mellett a zsidóságtól való félelem és a fajvédő antiszemitizmus is korán jelentkezik
(1933 Pintér Jenő)
A politikai életben Istóczy Győző szervezte először a magyar fajvédő törekvéseket
(1934 Pintér Jenő)
Zavaros volt az ideológiájuk is [ti. az erdélyi falukutató-mozgalom tagjaié]: vallásos érzületből, nemzedéki öntudatból, a Szabó Dezső-féle fajvédő népiesség tanításaiból tevődött össze
(1966 A magyar irodalom története)
a fasiszta országokban […] kialakul egy hivatalos, konzervatív, nacionalista, hagyományőrző, illetőleg fajvédő háborúra uszító irodalom
(1966 Szabolcsi Miklós)
Gömbös betegségével egyidejűleg egyre lazább, egyre engedékenyebb lett eredeti fenyegető „fajvédő” magatartása
(1968 Kodolányi János)
[Octavian Goga] azoknak a platformjára helyezkedett, akik nacionalista konzervatív (illetve később fajvédő fasiszta) ideológiák alapján ítélték el a modern magyar művelődés vívmányait
(1972 Pomogáts Béla)
[Belgiumban] az 1991. nov.november-ben tartott parlamenti választáson előretörtek a szélsőjobboldali, fajvédő jelszavakkal fellépő pártok, így a Flamand Blokk és a Nemzeti Front
(1991 Tények könyve)
Nemrég a litván parlament el nem évülőknek minősítette a fajvédő, antiszemita bűntetteket
(1995 Magyar Hírlap)
a fajvédő nézetektől sem mentes kiváló statisztikus [ti. Kovács Alajos] hangsúlyozottan a magyar származású, illetőleg a „nyelvileg és fajilag már teljesen elmagyarosodott” idegen származású személyek névmagyarosítását szorgalmazta
(1997 Kozma István)
[Bajcsy-Zsilinszky Endre] páratlanul hosszú utat tett meg, amíg az 1918–1919 utáni ellenforradalom fajvédő, kommunistaellenes felfogásától fokozatosan eljutott a tettekben is vállalt német- és náciellenességig
(2002 Kókai Sándor et al.)
1c.
ilyen eszmeiséget, ideológiát terjesztő, népszerűsítő 〈kiadvány v. műalkotás〉
Eckhardt elhatározta, hogy Tápén fajvédő újságot fognak alapítani
(1924 Juhász Gyula¹)
Méhely Lajos fajvédő munkái A Célban jelentek meg, a nagyobb terjedelműek önálló kiadásban is napvilágot láttak
(1940 Pintér Jenő)
A Szalah Szabati sikerét azóta sem sikerült túlszárnyalni [Izraelben]. A kritika jórésze lázadozott a film ellen, fajvédőnek kiáltotta ki
(1990 Szoboszlai Margit ford.Friedman)
2. (ritk)
élőlények vmely veszélyeztetett, természetes faj(táj)ának megóvását, ill. öröklődő tulajdonságainak javítását célzó 〈szemlélet, ill. program〉
A fajvédő szemléletmódú, illetve az ezen szélsőséghez közelebb álló gondolkodású természetvédők a ritka fajok védelmét részesítik előnyben, hiszen ezen fajok (lokális vagy globális) kihalása pótolhatatlan veszteségnek minősülne
(2003 Természet Világa)
II. főnév (Pol v. Tört)
olyan személy, aki vmely emberfajtát, nemzet(iség)et, vallási közösséget v. annak tagját más emberfajtával, nemzettel, nemzetiséggel, vallási közösséggel v. annak tagjával szemben (jogtalan) előnyben részesít(i), ill. ezek vonatkozásában a fajkeveredés megakadályozására törekszik
Erdély fiatal fajvédői, akik Szabó Dezsőt tekintik mesterüknek, egy-két kivétellel csak elméletben hangoztatják a fajiságot
(1924 Benedek Marcell)
az állam nemzeti jellegét, a fajvédők álláspontja szerint, a nemzeti nyelv mellett a vezető faj szervezeti és szellemi karaktere határozza meg, azért ezt a karaktert fenntartani és védeni kell
(1927 RévaiNagyLex.)
csak azt jelentem ki, hogy végképp elvegyem tőlem a fajvédők kedvét, hogy anyai nagyatyám Frankfurtból vándorolt be a magyar Alföldre s […] törve beszélte azt a nyelvet, melyen az unokája ír
(1929 Kosztolányi Dezső)
valaki gonoszul megjegyezte, hogy három kivételével a folyóirat valamennyi munkatársa zsidó. Azt hiszem, a legádázabb fajvédőnek sincs oka ezen felháborodni
(1937 Hevesi András)
[1940 őszén] nagy ünnepi lakomát rendeztek a debreceni fajvédők Bartók tiszteletére […] anélkül, hogy erről Bartóknak sejtelme lett volna
(1956 Irodalmi Újság márc. 24.)
A Littre Rock-i fajvédők újabb akciója a négerek elkülönítésére
(1958 Magyar Nemzet aug. 28.)
Horthy Miklós alapvetően konzervatív ember volt, s nem szélsőséges. Azonban már hatalomra jutásában nagy szerepe volt a fajvédőknek és a különítményeseknek
(2000 Magyar Hírlap)
Gerhard Schröder szövetségi kancellár a ZDFZweites Deutsches Fernsehen ’Második Német Televízió’ televízióban kijelentette, hogy a fajvédők aktivizálódása az egész országnak árt
(2000 Magyar Hírlap)
[Az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as években] nem illett már nyíltan fajvédőként fellépni, az e szerepet eljátszó Wallace és társai riasztó hatást tettek a társadalom többségére
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások